Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
14-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
4
Bekeken
963
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-1050

Omschrijving

Voor KING in Den Haag zoeken wij een Coördinator  WaarStaatJeGemeente.nl, die zorg draagt voor de planning en verdeling van werkzaamheden, de kwaliteit en de kwantiteit van de werkzaamheden bewaakt, toetst en borgt en als klankbord en vraagbaak fungeert voor de medewerkers.

Waarstaatjegemeente.nl is de website waarop KING ten behoeve van verschillende geledingen van gemeenten, maar ook voor publiek en pers, een dashboard publiceert met een groot aantal kernindicatoren waarop gemeenten zich onderling kunnen vergelijken. De achterliggende database met bijna 2500 indicatoren is ook toegankelijk. Daarnaast worden monitoren (met als meest recente voorbeeld de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein), analysemodellen en toezicht informatie gepubliceerd. In aanvulling op de site worden gemeenten verder ondersteund met trendanalyses, publicaties, een helpdesk, workshops en andere on- en offline middelen.

De opgave voor de komende periode bestaat onder meer uit een verdere professionalisering van het beheer- en ontwikkelproces, doorontwikkeling van de site en de ondersteunende middelen (waaronder de voorbereiding van een aanbesteding), toepassen en ontwikkelen van innovatieve methoden en technieken en uitvoeren van een bewustwordingscampagne rond het thema "datagedreven sturing".

Taken

Vormgeven opdrachtgeverschap outsourcing beheer
Voorbereiden en uitvoeren aanbesteding
Meewerken aan verbetering van organisatorische en inhoudelijke aansluiting WSJG, het Vensters-concept en Kenniscentrum Dienstverlening
Vervanging afdelingshoofd bij afwezigheid
Versterken van een kwalitatief hoogwaardige keten en uitvoering op het brede terrein van stuurinformatie
Is in staat samen met medewerkers te werken aan een professionele uitvoering van ontwikkeling en beheer en bevordert de onderlinge samenwerking
Geeft verdere invulling aan het opdrachtgeverschap van KING in relatie tot het outsourcen van site en data van Waarstaatjegemeente
Draagt zorg kennisoverdracht en –ontwikkeling met betrekking tot het vakgebied
Bewaakt en bevordert de integrale samenhang van instrumenten en beleid op het vakgebied
Overziet en coördineert alle taken en verantwoordelijkheden binnen het team
Stuurt op samenhang en kennisdeling tussen de verschillende producten en onderdelen van KING.

 

Vereisten

Academisch werk- en denkniveau
Ervaring met projectmatig werken
Aantoonbaar kennis van en ervaring met de taakvelden van de afdeling, die van het cluster informatievoorziening in het bijzonder
Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden in een politiek-bestuurlijk krachtenveld in gemeentelijke context
Strategisch inzicht waar het gaat om de veranderende rol van de gemeente in de samenleving en de wijze waarop dit ingrijpt op beleid en uitvoering en het effect daarvan op de rol en het portfolio van KING, de producten en diensten van de afdeling I&SA in het bijzonder

Competenties

In staat om contacten te onderhouden met alle relevante externe personen en partijen
In staat om voortdurend op zoek te gaan naar draagvlak, consensus en realistische compromissen, naar oplossingen in ieders belang
Gericht op exploratie, expansie en de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen
In staat om zich te onderscheiden door het nemen van een leidende en samenbundelende rol bij het formuleren van gezamenlijke doelen en bij het initiëren van acties daar naar toe
In staat om plannen en ideeën om te zetten in een planmatige aanpak en helpt deze uitvoeren
Draagt bij aan eenheid en samenhang in het team
Strategisch inzicht in het benodigde netwerk, beschikken over dit netwerk of in staat om dit snel op c.q. uit te bouwen
Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen
In staat om zelfstandig en planmatig te werken

Bij het ontvangen van uw reactie (inclusief 2 referenties) gaat H Consultancy Groep b.v. er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend en daarmee onnodig werk verricht wordt.

 

 

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  14-12-2015 09:41
  Plaats
  Rijswijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-12-2015 09:49
  Plaats
  Almere

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-12-2015 10:39
  Plaats
  Siegerswoude

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-12-2015 11:27
  Plaats
  Den Bosch

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten