Coördinator "WaarStaatJeGemeente.nl"

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
14-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
2
Bekeken
462
Status
Gesloten
Referentie
20118327

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118327 Tijdelijke inhuur

Voor KING zijn wij op zoek naar een Coördinator "WaarStaatJeGemeente.nl"

Over KING

KING is een jonge, dynamische organisatie, die onderdeel is van de VNG-familie. KING streeft naar een betere dienstverlening van gemeenten aan de burgers en doet dat in samenwerking met gemeenten. KING helpt complexe dilemma’s oplossen en ondersteunt gemeenten op diverse terreinen variërend van elektronische dienstverlening tot algemene zaken op het gebied van lokaal bestuur.
De organisatie bestaat uit een directie, twee inhoudelijke afdelingen (Inzicht & Sturingsadvies en E-Diensten) en twee ondersteunende afdelingen (Communicatie en Bedrijfsbureau).
Het komende jaar staat KING voor een grote opgave in het kader van een reorganisatie. Een fusie met de VNG staat gepland, maar moet nog worden vormgegeven en uitgevoerd.

De afdeling Inzicht & Sturingsadvies

De afdeling Inzicht & Sturingsadvies telt 15 medewerkers en houdt zich bezig met onderwerpen als Kenniscentrum Dienstverlening, Waarstaatjegemeente.nl, Vensters voor Bedrijfsvoering, Bewijs van Goede Dienst, Ondernemerspeiling, Burgerpeiling, Toezichtsinformatie, Horizontale verantwoording, Innovatie (bijvoorbeeld toepassen van big data en business intelligence) en participatie in verschillende VNG-programma’s (versterking lokale democratie, innovatie digitale samenwerking, informatievoorziening sociaal domein, regionale economie en arbeidsmarktbeleid).

WaarStaatJeGemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl is de website waarop KING ten behoeve van verschillende geledingen van gemeenten, maar ook voor publiek en pers, een dashboard publiceert met een groot aantal kernindicatoren waarop gemeenten zich onderling kunnen vergelijken. De achterliggende database met bijna 2500 indicatoren is ook toegankelijk. Daarnaast worden monitoren (met als meest recente voorbeeld de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein), analysemodellen en toezichtsinformatie gepubliceerd. In aanvulling op de site worden gemeenten verder ondersteund met trendanalyses, publicaties, een helpdesk, workshops en andere on- en offline middelen.
De opgave voor de komende periode bestaat onder meer uit een verdere professionalisering van het beheer- en ontwikkelproces, doorontwikkeling van de site en de ondersteunende middelen (waaronder de voorbereiding van een aanbesteding), toepassen en ontwikkelen van innovatieve methoden en technieken en uitvoeren van een bewustwordingscampagne rond het thema "datagedreven sturing".
Het beheer van site en data wordt grotendeels geoutsourced.
In het kader van het VNG-programma Digitale Agenda 2020 is "Stuurinformatie" een prominent thema. De uitvoering hiervan ligt binnen het cluster van Waarstaatjegemeente.

De functie

De coördinator draagt zorg voor de planning en verdeling van werkzaamheden, bewaakt, toetst en borgt de kwaliteit en de kwantiteit van de werkzaamheden en fungeert als klankbord en vraagbaak voor de medewerkers.

Opgaven voor de komende maanden zijn vooral

 • Vormgeven opdrachtgeverschap outsourcing beheer;

 • Voorbereiden en uitvoeren aanbesteding;

 • Meewerken aan verbetering van organisatorische en inhoudelijke aansluiting WSJG, het Vensters-concept en Kenniscentrum Dienstverlening;

 • Vervanging afdelingshoofd bij afwezigheid.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Is vooral gericht op versterken van een kwalitatief hoogwaardige keten en uitvoering op het brede terrein van stuurinformatie;

 • Is in staat samen met medewerkers te werken aan een professionele uitvoering van ontwikkeling en beheer en bevordert de onderlinge samenwerking;

 • Geeft verdere invulling aan het opdrachtgeverschap van KING in relatie tot het outsourcen van site en data van Waarstaatjegemeente;

 • Draagt zorg kennisoverdracht en –ontwikkeling met betrekking tot het vakgebied;

 • Bewaakt en bevordert de integrale samenhang van instrumenten en beleid op het vakgebied;

 • Stuurt op samenhang en kennisdeling tussen de verschillende producten en onderdelen van KING;

 • Heeft en onderhoudt een relatienetwerk, zowel binnen als buiten de organisaties van KING en VNG.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • Academisch werk- en denkniveau;

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;

 • Ervaring met projectmatig werken;

 • In staat om zelfstandig en planmatig te werken;

 • Aantoonbaar kennis van en ervaring met de taakvelden van de afdeling, die van het cluster informatievoorziening in het bijzonder;

 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden in een politiek-bestuurlijk krachtenveld in gemeentelijke context;

 • Strategisch inzicht waar het gaat om de veranderende rol van de gemeente in de samenleving en de wijze waarop dit ingrijpt op beleid en uitvoering en het effect daarvan op de rol en het portfolio van KING, de producten en diensten van de afdeling I&SA in het bijzonder;

 • Strategisch inzicht in het benodigde netwerk, beschikken over dit netwerk of in staat om dit snel op c.q. uit te bouwen.

Houdingaspecten

 • Je legt en onderhoudt contacten met alle relevante externe personen en partijen;

 • Je overziet en coördineert alle taken en verantwoordelijkheden binnen het team;

 • Je bent voortdurend op zoek naar draagvlak, consensus en realistische compromissen, naar oplossingen in ieders belang;

 • Je bent gericht op exploratie, expansie en de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen;

 • Je onderscheidt je door het nemen van een leidende en samenbundelende rol bij het formuleren van gezamenlijke doelen en bij het initiëren van acties daar naar toe.

 • Je zet plannen en ideeën om in een planmatige aanpak en helpt deze uitvoeren;

 • Je draagt bij aan eenheid en samenhang in het team.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

zsm

Duur

3 maanden

Optie op verlenging

3 maanden

Inzet

24 uur per week

Tarief

Marktconform

Sluitingsdatum

28-12-2015

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

05-01-2016

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  14-12-2015 17:01
  Plaats
  Nederhemert

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-12-2015 11:24
  Plaats
  Den Bosch

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten