Projectleider HOV-net / R-net Buscorridor Leiden-Leiderdorp

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
14-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Op uurbasis
Op locatie
's-Gravenhage
Reacties
0
Bekeken
485
Status
Gesloten
Referentie
IGB54368145

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2560 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een projectleider met ervaring op het gebied van ontwerp tot en met realisatie van (lokale) weginfrastructuur en bij voorkeur ervaring met infrastructurele maatregelen (HOV-net / R-net (bus)).

Wie?

Onze opdrachtgever is een provinciale overheid.

Op 26 juni 2012 hebben Gedeputeerde Staten besloten om de bestuursovereenkomst 'Hoogwaardig openbaar vervoer (OV) Randstad' te sluiten met de OV-bureaupartners (4 provincies, 4 stadsregio's en met Ministerie van I&M) over Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de Randstad. Deze overeenkomst is in het najaar 2012 door alle partners ondertekend. In deze overeenkomst spreken de 8 decentrale OV-autoriteiten de ambitie uit om uiterlijk in 2028 R-net op de OV-verbindingen, zoals vermeld in de Ambitie Randstadnet 2028 te realiseren. Binnen het concessiegebied, waar de provincie verantwoordelijk voor is, betreft dat de volgende corridors:

 • Alphen aan den Rijn – Gouda (trein)

 • Dordrecht – Geldermalsen / MerwedeLingelijn (trein)

 • Leiden Centraal – Katwijk – Noordwijk (bus)

 • Noordwijk – Voorhout – Sassenheim – Schiphol (bus)

 • Alphen aan den Rijn – Leimuiden – Schiphol (bus)

 • Leiden Centraal – Zoetermeer (bus)

 • Leiden Centraal – Leiderdorp (bus)

 • Gouda – Schoonhoven (bus)

 • Rotterdam Zuidplein – Dirksland (bus)

Met de introductie van R-net wil de provincie een kwaliteitssprong naar een duurzaam, betrouwbaarder en comfortabeler openbaar vervoer realiseren. R‐net gaat de ruggengraat van het openbaar vervoer vormen. Het biedt de reiziger de mogelijkheid zich snel, comfortabel en gemakkelijk te verplaatsen. De reiziger kan op R‐net vertrouwen. R‐net is stipt en betrouwbaar en biedt actuele reisinformatie. Het doel van R-net is de bereikbaarheid binnen de Randstad te vergroten. Daarmee wordt R‐net hét aantrekkelijke alternatief om de mobiliteitsgroei in de regio op te vangen. Met de realisatie wordt een belangrijke stap gezet op weg naar duurzame bereikbaarheid en leefbaarheid, nu en in de toekomst.

Deze uitvraag heeft als doel het realiseren van de HOV-net / R-net buscorridor Leiden-Leiderdorp. Voor deze corridor is tijdens bestuurlijk overleg in februari 2015 afgesproken om R-net versneld te implementeren. Als streefdatum voor de exploitatie geldt december 2017.

Voor deze R-net corridor wordt in overleg met de gemeenten Leiden en Leiderdorp onderzoek gedaan naar inpassing van de R-net-haltes en enkele doorstromingsmaatregelen. De provincie is primair verantwoordelijk voor de inpassing van de 7 R-net-haltes. De gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de doorstromingsmaatregelen. Vanzelfsprekend is afstemming tussen beide processen van groot belang in dit project en onderdeel van deze uitvraag.

De provincie is verantwoordelijk voor het VO en kostenraming van R-net haltemaatregelen. Hiervoor is reeds een ingenieursbureau in opdracht van de provincie en in overleg met beide gemeenten bezig met de ontwerpen voor de R-net haltes. Na afronding van het VO, zullen de gemeenten door middel van subsidie het verdere proces uitvoeren van het definitief ontwerp (DO) tot en met uitvoering van haltes en doorstromingsmaatregelen.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U zorgt voor het opleveren en bijwerken van het projectplan Leiden-Leiderdorp.

 • U zorgt voor het begeleiden en aansturen van het ingenieursbureau bij het maken en opleveren van het VO van de R-net haltes (7 stuks).

 • U zorgt voor het uitvragen en begeleiden van onderzoek naar haltecapaciteit.

 • U zorgt voor het uitvragen en begeleiden van onderzoek naar doorstromingsmaatregelen.

 • U zorgt voor het opleveren van input voor realisatie-overeenkomsten met gemeenten voor de realisatie van de R-net haltes en doorstromingsmaatregelen.

 • U levert operationeel omgevingsmanagement voor de buscorridor.

 • U stemt af met gemeenten over het door de gemeenten te leveren ontwerp voor doorstromingsmaatregelen.

 • U levert inhoudelijke input voor overleggen van projectgroep (PG), management team (MT) (leidinggevenden van provincie en gemeenten) en stuurgroep (SG).

 • U begeleidt het subsidieproces voor gemeenten ten behoeve van de fasen DO tot en met realisatie van R-net haltes.

 • U begeleidt het realisatieproces van de R-net haltes van gemeenten in de fasen DO tot en met realisatie.

 • U levert de kwartaal GROTICK voortgangsrapportage (VGR) volgens het format van de opdrachtgever.

 • U levert een geactualiseerd projectdossier op in het provinciale documentbeheersysteem (IDMS) voor de duur van de opdracht.

Eisen

 • U beschikt over brede kennis van het betreffende beleidsterrein verkeer en vervoer en van relevante aanverwante beleidsterreinen.

 • U beschikt minimaal over hbo werk- en denkniveau.

 • U hebt minimaal 8 jaar werkervaring als projectleider op het gebied van ontwerp tot en met realisatie (lokale) weginfrastructuur.

 • U hebt bij voorkeur ervaring met infrastructurele maatregelen HOV-net / R-net (bus).

 • U hebt kennis van en ervaring met het functioneren van openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.

 • U hebt minimaal 2 vergelijkbare projecten met goed resultaat gemanaged.

 • U beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Regio Den Haag

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar in het eerste en tweede kwartaal 2016 voor 24 uren per week en in derde en vierde kwartaal voor 16 uren per week. In 2017 is de beschikbaarheid gemiddeld 8 uren per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2017, met een optie tot verlenging. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór dinsdag 5 januari aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten