Senior Business Controller FM Analyse en Rapportage

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
15-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Nieuwegein
Reacties
1
Bekeken
374
Status
Gesloten
Referentie
30151587

Afrondingstoelichting

Hartelijk dank voor uw reactie op de aanvraag voor Senior Business Controller.
Wij hebben onze selectie afgerond. Hierbij zijn de kandidaten die zijn aangeboden op de hoogte gesteld.
Indien u geen bevestiging heeft ontvangen van aanbieding, dan hebben wij uw profiel niet geselecteerd voor deze opdracht.

Mocht u in de toekomst weer een interessante opdracht zien dan ontvangen wij graag opnieuw uw reactie. Indien u nog vragen heeft kunt u een mail sturen naar recruitment@it-staffing.nl, onder vermelding van functienaam en aanvraagnummer.

Met vriendelijke groet,

Recruitment IT-Staffing Business Services


Omschrijving

Senior Business Controller FM Analyse en Rapportage

Standplaats
Nieuwegein
Startdatum
01-03-2016
Einddatum
31-12-2016
Optie tot verlenging
Ja
Uren per week
36

Opdracht omschrijving
De Dienst Facility Management (FM) is onderdeel van het (PDC) en voert taken uit op het gebied van facilitaire diensten, beheer en onderhoud van gebouwen, afhandeling van schades aan gebouwen en voertuigen, inkoop van middelen, verstrekken van uitrusting zoals kleding en beheer van voer- en vaartuigen.

De afdeling Informatie, Analyse en Rapportage vormt de frontoffice van de dienst voor de eenheden en de medewerkers en richt zich op de uitvoering van de beleid- en controlfunctie van de dienst FM. De afdeling bestaat uit drie teams. Team Analyse en Rapportage is het team dat het MT van de Dienst Facility Management inzage biedt in haar handelen door middel van rapportages, sturingsinformatie, analyses en advies. Als een soort bedrijfsbureau is Analyse en Rapportage de spin in het web waar de sturingsinformatie samen wordt gevoegd. Naast deze businesscontrol taken participeert AR in het tot stand komen van Dienst-FM beleid en toetst AR dat beleid op uitvoerbaarheid en integraliteit. Daarnaast is ook de beleidsondersteuning (kwaliteitszorg, processen, secretaris) belegd binnen AR.

Doelstelling
De afdeling AR ondersteunt de dienst FM en alle daaraan gerelateerde programma's en projecten op het gebied van beleidsontwikkeling en control.

Verantwoordelijkheden
De Senior Business Controller Analyse en Rapportage maakt deel uit van de sector Informatie, Analyse en Rapportage. Hij/zij legt verantwoording af aan het sectorhoofd IAR.

De Senior Business Controller is financieel specialist op het gebied van vastgoed. Hij/zij is mede verantwoordelijk voor het team projectcontrol. Dit team adviseert de opdrachtgever/stuurgroep en is verantwoordelijk voor het mede opstellen van businesscases en projectrapportages. Doel is het in control brengen en houden van de vastgoedprojecten binnen de daarvoor gestelde kaders.

De Senior Business Controller neemt deel in het programmabureau Huisvesting en is financieel, beleidsmatig en bedrijfskundig adviseur van de programmadirecteur m.b.t. alle vastgoedplannen en transities die onderdeel uitmaken van het Strategisch huisvestingsplan.

De Senior Business Controller is mede verantwoordelijk voor het ontwerpen en opstellen van het KPI-dashboard t.b.v. het managementteam.

Vakmatige taken

De taken vereisen een hoge mate van zelfstandigheid en omvatten onder meer

•Afstemming met verschillende afdelingen en diensten binnen het PDC waaronder de dienst Financiën.
•Analyseren (financieel, bedrijfskundig) en mede opstellen van de huisvestingsplannen;
•Zelfstandig mede opstellen van businesscases in samenwerking met het programmabureau, het team projectmanagement en het team projectcontrol;
•Ontwikkelen en periodiek opstellen van KPI-dashboards t.b.v. de dienst Facility Management;
•Onderzoeken en ontwikkelen van financieel beleid t.a.v. de betaalbaarheid van de portefeuille vastgoed;
•Verantwoordelijk voor de sturing op de uitvoering van onderdelen (huisvesting) van het jaarplan van de dienst FM;
•Houdt ten aanzien van complexe opdrachten zicht op de kwaliteit en voortgang van de door projectontrol medewerkers verrichte activiteiten binnen die opdracht;
•Fungeert als sparringpartner voor het sectorhoofd, de business- en projectcontrollers en AR medewerkers;
•Adviseert ten behoeve van de (bij)sturing van de business processen;
•Valideert intern- en extern cijfermateriaal;
•Adviseert gevraagd en ongevraagd de FM sectorhoofden omtrent resultaatafspraken, kaders, normen en (financiële) trends;
•Draagt zelfstandig zorg voor de planning en coördinatie van het integraal controlproces en de uitvoering van risicoanalyses op keuzes, doelstellingen etc.

Leidinggevende taken
Geeft collegiaal sturing aan mede controllers. Het team is in opbouw en ondersteunt de afdeling projectmanagement. Doel is het in control brengen en houden van alle vastgoedprojecten die opgestart worden o.b.v. het Strategische Huisvestingsplan en nadat die door middel van businesscases gevalideerd zijn.

Geeft binnen het programma Huisvesting mede sturing aan de te ontwikkelen en op te stellen financiële analyses en producten, waaronder financieringsconstructies, de huisvestingsplannen en de daaruit voortvloeiende businesscases en projecten van de eenheden.

Contacten

Sectorhoofd IAR, medewerkers AR, afdelingen en diensten binnen het PDC, operationele eenheden (eenheidsleiding en gedeconcentreerde PDC afdelingen).

Vanuit het programma huisvesting contacten met beleidsdirecties, accountant, departementen en rijksdiensten.

Inzet in de lijn of project
Lijn, programma huisvesting en projecten.

Opleiding
•Minimaal een afgeronde 4 jarige geaccrediteerde relevante economische HBO-opleiding.

Werkervaring
•Minimaal 3 jaar relevante ervaring opgedaan in een vergelijkbare rol in een complexe organisatie (o.a. veel verschillende stakeholders, politiek gevoelig, verschillende belangen) met meer dan 10.000 medewerkers.
•Aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwikkelen van financieringsconstructies t.b.v. vastgoed.
•Minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als Senior Business Controller.
•Minimaal 5 jaar ervaring binnen het domein Facility Management en specifiek daarbinnen van huisvesting/vastgoed.
•Kennis van en ervaring met systemen van vastgoed binnen de overheid is een pre.

Competenties
•Overtuigingskracht
•Organisatiesensitiviteit
•Verbindend
•Analytisch
•Uitstekende communicatieve vaardigeheden

Planning / Afspraken
Intake gesprekken
De intakegesprekken zullen plaatsvinden op 12 en 13 januari 2016. Gelieve hier rekening mee te houden.

Terugkoppeling offertes
04-01-2016

Interesse? Reageer dan met je CV, motivatie en uurtarief voor woensdag 23 december 17:00 uur

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

  • Datum
    11-01-2016 16:46
    Plaats
    Baarn

    Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten