Projectmedewerker

Intermediair
IQ Select B.V.
Geplaatst op
15-12-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Voorschoten
Reacties
1
Bekeken
677
Status
Gesloten

Omschrijving

Organisatie
De ambtelijke organisaties van de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar vormen vanaf 1 januari 2013 één ambtelijke organisatie: Werkorganisatie Duivenvoorde. De werkorganisatie Duivenvoorde is een aparte organisatie, die alle taken uitvoert voor zowel de gemeente Voorschoten als de gemeente Wassenaar. De ambtenaren die eerst voor Voorschoten of Wassenaar werkten, zijn in deze organisatie ondergebracht.

Opdracht
Deze opdracht wordt gegeven vanuit de gemeente Voorschoten en uitgevoerd bij afdeling Omgevingsbeheer, team beheer, cluster blauw. De kerntaak van cluster blauw is het beheren en onderhouden van de objecten binnen de waterketen in de openbare ruimte. Om deze kerntaken goed te kunnen vervullen is een database met vaste gegevens van de objecten van belang. De vaste gegevens van de objecten zijn het middelpunt voor alle acties vanuit beheer en onderhoud.

De riolering van de gemeente Voorschoten bestaat uit 126,8 km rioolleiding verdeeld over 108,3 km vrijverval riool (76,5 Km gemengd en 31,8 km gescheiden stelsel), 4,1 km persleiding, 11,4 km drukleiding en 3,0 km drainageleiding. Het rioolstelsel bevat 3.539 st knooppunten verdeeld over 3.300 st inspectieputten, 14 st hoofdgemalen, 69 st mini gemalen, 47 st riooloverstorten, waarvan 1 st is voorzien van een overstort frequentie meter, 2 st bergbezinkbassins en 107 st drainageputten. Het afvoeren van hemelwater op de verharding wordt gerealiseerd door 8.835 st afwatering verdeeld over 8.800 st kolken en 800 m1 lijngoot. De afwatering is aangesloten op gemengd of gescheiden stelsel door 35,2 km kolkleiding. Huishoudens in stedelijk gebied zijn door 10.963 st huisaansluitingen en 763 st garages aangesloten op het vrijverval riool. Grondwater wordt gemonitord door 20 st grondwatermeetpunten.

Het water van de gemeente Voorschoten heeft een areaal bestaande uit 28,0 km oppervlakte water verdeeld over 17,9 km Gemeente, 4,2 km Gemeente/Derden, 0,2 km Gemeente/Rijnland, 2,6 km Derden en 3,1 km Rijnland en waterbouwkundige kunstwerken. De waterbouwkundige kunstwerken zijn verdeel over 36,6 km beschoeiing, 29,2 km natuurvriendelijke oever, 137 st duiker, 7 st stuw, 0,19 km schanskorf, damwand onbekend, 0,71 km kademuur/keerwand, 78 m2 steiger en vlonder onbekend.

Het project wordt uitgevoerd binnen de gemeente Voorschoten. De volgende projecten/activiteiten worden gerealiseerd:
•Inventariseren, aanpassen en updaten van de LIOR Voorschoten;
•In samenwerking met interne organisatie het aanpassen/updaten A.P.V. artikelen riool en water;
•Aanvraag rioolhuisaansluitingen samenvoegen tot een eenduidige aanvraag voor Voorschoten;
•Ondersteuning bij ad hoc vragen voor riool en/of water;
•Inventariseren, actualiseren en digitaliseren rioolheffing van huishoudens/ondernemers;
•Voorbereiden en begeleiden vanuit cluster blauw van interne en externe projecten/activiteiten, zoals: ◦Opstellen en inrichten (grond)waterloket
◦Opstellen strategisch plan grondwater
◦Opstellen en vaststellen Berging Rekening Courant
◦Visuele inspectie waterbouwkundige kunstwerken
◦Inventarisatie flora en fauna
◦Inventariseren en digitaliseren ligplaatsen
◦Inventariseren en digitaliseren steigers
◦Reinigen en inspecteren vrijverval riool
◦Reinigen vrijverval riool
◦Reinigen duikers
◦Reinigen Bergbezinkbassins
◦Reinigen Bergbezinkleiding
◦Reiniging afwatering (kolken en lijngoten)
◦Reinigen gemalen
◦Reinigen drainages
◦Aanpassen gemalen/BBB aan telemetrie
◦Vervangen putranden

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

  • Datum
    16-12-2015 07:41
    Plaats
    Den Haag

    Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten