Omgevingsmanager

Intermediair
FlexAmbt
Geplaatst op
16-12-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Leidschendam-Voorburg
Reacties
1
Bekeken
335
Status
Gesloten

Omschrijving

Opdracht
De Rietvink
De gemeente Leidschendam-Voorburg is volop aan de slag met het project De Rietvink. Een deel van de wijk Rietvink verzakt al vanaf de oplevering van de bouw begin jaren ’90. De verzakkingen betreffen de openbare ruimte en de tuinen (dus niet de woningen). De wijk verzakt niet overal even hard of evenveel. In 2001 heeft de gemeente aan bewoners toegezegd om in 2015-2016 de riolering aan te pakken i.v.m. de verzakkingen. De zettingen hebben inmiddels gevolgen voor de huisaansluitingen van de nutsleidingen en de riolering. De wijkbewoners maken zich zorgen over de verzakkingen en wat dat voor hun veiligheid en die van de wijk in het geheel betekent.

De gemeente gaat samen met bewoners de problematiek van de verzakkingen in een deel van de wijk aanpakken. Het gezamenlijke doel is om een integrale aanpak te realiseren voor de revitalisering van De Rietvink en het op hoogte brengen van de wijk.

Omgevingsmanagement is de verbindende schakel tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ en is daarmee in veel gevallen het ‘gezicht’ van het project. De omgevingsmanager denkt vanuit de gebruiker, waarbij hij/zij de opgave en de opdrachtgever altijd voor ogen houdt. Hij/zij werkt professioneel samen met de omgevingspartijen en communiceert helder en duidelijk wat de stand van zaken is en wat de plannen en de (on)mogelijkheden zijn. Door de omgevingsmanager worden in ieder geval de hierna genoemde werkzaamheden uitgevoerd

Het in kaart brengen en managen van omgeving gerelateerde risico’s en beheersmaatregelen.
Aansturen van de disciplines communicatie, grondzaken en eventuele juridische planologische procedures. (Mogelijk wordt hier het kabels en leidingen dossier aan toegevoegd.) Korte plannen van aanpak vanuit deze disciplines horen daarbij.
Opstellen van het communicatieplan voorbereidingsfase en het up tot date houden ervan.
Bespreken van de plannen en de voortgang met het communicatieplatform en op individuele basis met overige belanghebbenden/stakeholders met als doel het draagvlak te vergroten en risico’s te beperken.
Input leveren of mede regelen en begeleiden van onderzoeken in het geval dat noodzakelijk is vanuit de rol van omgevingsmanagement.
Het verstrekken van gevraagd en ongevraagd advies aan de projectmanager en andere rollen binnen het project.
Bijdrage leveren aan de aanbesteding om de belangen vanuit de omgeving goed te kunnen borgen.
De omgevingsmanager werkt voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden en taken nauw samen met de projectmanager, technisch manager, communicatie adviseur, en diverse overige leden van de projectgroep.

In eerste instantie wordt opdracht gegeven voor een periode van 6 maanden. Na deze periode wordt de inzet van de omgevingsmanager geëvalueerd en mogelijk een vervolgopdracht verstrekt van 6 maanden. Bij de evaluatie worden onder andere de volgende aspecten betrokken: samenwerking, kwaliteit werkzaamheden, resultaten en houding intern en extern.

Gunningscriteria (weging)

Afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau met affiniteit voor ruimtelijke ordening en civiele techniek (weging 20%)
Minimaal 7 jaar relevante werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider of omgevingsmanager bij complexe infrastructurele projecten (planfase en realisatiefase) voor publieke opdrachtgevers (weging 35%)
Minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider/omgevingsmanager met het samenwerken met diverse marktpartijen, burgers en andere belanghebbenden (weging 20%)
Prijs (de inschrijver met het laagste uurtarief krijgt het maximaal aantal punten. Alle overige inschrijvers worden gerelateerd aan de inschrijving met de laagste prijs) (weging 20%)
Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (5%)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende percentage geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaten voldoen aan de hierna te noemen competenties:

Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en het omgaan met tegengestelde belangen;
Teamspeler, zelfsturend, accuraat, resultaatgericht, betrokken, inlevingsvermogen en een gedreven energieke persoonlijkheid.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

  • Datum
    29-12-2015 23:09
    Plaats
    Den Haag

    Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten