Adviseur Contractmanagement MO BZ

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
17-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Middelburg
Reacties
0
Bekeken
305
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2544 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functie omschrijving

Startdatum

01-01-2016

Einddatum

31-12-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

36

Sluitingsdatum

18-12-2015 om 12:00 uur

Opdrachtomschrijving

Het project Modernisering Objecten bediening Zeeland (MOBZ) betreft een omvangrijk en complex project dat momenteel in de uitvoeringsfase is. Het wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Rijkswaterstaat Directie Grote Projecten en Onderhoud (GPO). De omvang wordt bepaald doordat we op grote sluizen en bruggen in Zeeland werkzaamheden gaan verrichten; dit betekent dus op een aantal complexen door de hele provincie Zeeland. Naast het geschikt maken van sluizen en bruggen voor Beschrijving organisatieonderdeel cq. project bediening op afstand worden tevens een flink aantal groot-onderhouds-maatregelen uitgevoerd. De complexiteit wordt mede bepaald doordat het een multi-disciplinair project betreft waarin de disciplines Bouw&Utiliteit, Elektro, Werktuigbouw, Industriële Automatisering en ICT vertegenwoordigd zijn. Verder zijn er strenge eisen aan stremmingen vanwege de situatie dat we werken aan het hoofdvaarwegennet. De omgeving is complex door een veelheid aan stakeholders en noodzakelijke afstemming met meerdere onderhoudspartijen.

Taakstelling algemeen

Primair betreft de rol van adviseur: FaciIiteert het primaire proces van RWS en V&W” Waarbij het doel meer algemeen wordt beschreven als: Ontwikkelen en beschikbaar stellen van kennis, methoden.en technieken. Implementeren van visie, strategie en kader voor beleid en uitvoering t.b.v. het primaire proces.” Bij de inzet als adviseur binnen het team van Contractmanagement/Uitvoering vertaald deze taakstelling zich in:

Advisering vanuit de toepassing van modeldocumenten uit het contractenbuffet Mede opstellen van contractdocumenten en contractbeheersplannen

 • Advisering —naast inkoopadviseur- binnen proces van aanbesteding

 • Mede uitvoering van contractbeheersing

 • Mede uitvoering van marktbenadering en directievoering

Taakstelling specifiek binnen project MOBZ

Met betrekking tot specifieke taken bestaat de volgende verwachting ten aanzien van de invulling van de rol Adviseur Contractmanagement binnen het Contract-team MOBZ.

 1. Versterking van interne processen Contractmanagement

a. Beschrijven van de processen voor Contractmanagement/Uitvoering conform de proceskaaft MOBZ.

b. Beschrijven van de afwijkingen van het Kader-SCB; verwerking in contractbeheersplan

c. Periodieke evaluatie van het verloop van processen binnen Contractmanagement/U itvoering

d. Advisering vanuit totaaloverzicht contracten binnen het project MOBZ over de contracten binnen de verschillende domeinen. e. Advisering betreffende optimalisatie van processen.

 1. Borging van administratieve vastiegging

a. Versterking van de administratieve vastlegging rond de afgifte van PV’s.

b. Bevorderen van de dossiervorming rond de contracten; zowel in het DMS als binnen het Inkoopdossier-SAP.

c. Vraagbaak bij Accountantscontroles ten aanzien van verstrekking stukken.

 1. Samenwerking OG-ON

a. Bevordering van Samenwerking OG-ON door deelname in samenwerkingsplatform.

b. Monitoring van de effectiviteit van de samenwerking OG-ON (dit betreft de totale samenwerking op het raakvlak tussen de teams van OG en ON en is derhalve breder dan alleen het team CM/Uitv.)

c. Advisering betreffende bevordering/verbetering van de samenwerking OG-ON.

d. Advisering betreffende de teamontwikkeling binnen het team MOBZ gericht op samenwerking intern en op het raakvlak OG-ON.

e. Bevorderen van een effectieve en efficiënte documentuitwisseling ON-OG.

De adviseur is een sleutelfunctie op het raakviak OG-ON en geeft daarom mede invulling aan

 • Deelnemen aan de Samenwerkingsdagen, Shared Office, Samenwerkingsoverleg.

 • Monitoring en vastiegging van (samenwerkings-) afspraken tussen OG en ON

 • Bijwonen van Contractoverleg OG-ON en verzorgen van de verslaglegging daarvan.

Advisering vindt plaats aan

 • Contractmanager

-Collega’s binnen het team CM/Uitv.

 • Overige IPM-rolhouders (betreffende de aandachtsvelden buiten CM/Uitv.)

Functie eisen

Voor dë invulling van de functie dient kennis te bestaan of verder te worden ontwikkeld op de volgende ken nisgebieden:

VCA Certificering

Kennis en ervaring SCB-contractbeheersing op D&C multidisciplinaire projecten

1 Contractvormen en administratieve bepalingen

a. D&C contractmodel en bijbehorende modeldocumenten voor aanbesteding en contractbeheersing

b. UAV-GC 2005

c. UAV-2012

 1. Contractbeheersing

a. Kader Systeemgerichte Contractbeheersing

 1. Procesmanagement

a. Beschrijven en modelleren van processen

 1. Kennis van het marktsegment

a. Belangrijke spelers; organisatie, ontwikkeling en portfol io

 1. Samenwerking

a. Processen van samenwerking binnen teams

b. Effectief communiceren c. Beïnvloeding van gedrag

 1. Teamdynamiek

a. Persoonlijke drijfveren en potenties

b. Groepsgedrag

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met zowel Freelancers als met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten