bestuurssecretaresse

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
17-12-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Venlo
Reacties
3
Bekeken
811
Status
Gesloten
Referentie
PP

Afrondingstoelichting

Beste freelancers,

Bedankt voor jullie reacties. Inmiddels heeft de opdrachtgever een geschikte kandidaat gevonden.
Oke4u wenst u succes voor de toekomst. Wellicht dat wij dan een grotere rol voor u kunnen spelen.

Hartelijke groet,
Oke4u


Omschrijving

We zijn op zoek naar een bestuurssecretaresse

Omgeving
Functionaris draagt op een pro-actieve wijze bij aan het opbouwen van de afdeling. De wijze van werken kenmerkt zich door resultaatgerichtheid, continu verbeteren, openheid, transparantie, samenwerking en de bereidheid actief mee te groeien met veranderingen in de organisatie.

Functionaris is flexibel inzetbaar en inzetbaar daar waar dat nodig is.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden geldt dat het mandaat daarvoor zo laag als mogelijk in de organisatie ligt en wordt uitgevoerd binnen de daarvoor vastgestelde kaders.

Functionaris dient uitvoering te geven aan de verplichtingen die hem/haar als werknemer worden opgelegd door de Arbeidsomstandighedenwet en de hiermee samenhangende wetten en de hieruit voortvloeiende besluiten, voorschriften en richtlijnen. Hij/zij draagt op een actieve en verantwoorde wijze bij aan de uitvoering van het Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementsysteem. Functionaris draagt -voor zover
daartoe aangewezen- op een actieve en verantwoorde wijze bij aan de uitvoering van de calamiteitenorganisatie.

Speelruimte

 • de bestuurssecretaresse neemt beslissingen bij het maken van afspraken, bij het behandelen van vertrouwelijke en gevoelige informatie, over de wijze van opzetten van het vertrouwelijk archief, bij het geven en verstrekken van informatie, bij het concipiëren van correspondentie en bij het administratief organisatorisch voorbereiden van bestuurs- en MT-vergaderingen;

 • met elkaar samenhangende richtlijnen en procedures vormen het kader;

 • de bestuurssecretaresse legt verantwoording af over de kwaliteit van de secretariële en administratieve werkzaamheden, over het vertrouwelijk behandelen van informatie en over het regelen van vergaderingen.

 • de bestuurssecretaresse neemt beslissingen bij het maken van afspraken, bij het behandelen van vertrouwelijke en gevoelige informatie, over de wijze van opzetten van het vertrouwelijk archief, bij het geven en verstrekken van informatie, bij het concipiëren van correspondentie en bij het administratief organisatorisch voorbereiden van bestuurs- en MT-vergaderingen;

 • met elkaar samenhangende richtlijnen en procedures vormen het kader;

 • de bestuurssecretaresse legt verantwoording af over de kwaliteit van de secretariële en administratieve werkzaamheden, over het vertrouwelijk behandelen van informatie en over het regelen van vergaderingen.

Kandidaatsomschrijving Resultaatgebieden

 1. Secretariaatswerkzaamheden

 • maakt afspraken en houdt agenda's voor directie/voorzitter bij;

 • zorgt ervoor dat bestuur en directie tijdig de vergaderstukken ontvangen;

 • bewaakt het naleven van afspraken en aangegane verplichtingen;

 • treft voorbereidingen voor dienstreizen van bestuursleden en directie;

 • zet op en houdt het werkarchief en persoonlijk/vertrouwelijk archief van directie/voorzitter bij;

 • verwerkt de stukkenstroom via een geautomatiseerd postregistratiesysteem en zorgt voor de bewaking

van de voortgang;

 • leidt al dan niet telefoongesprekken en bezoekers naar het bestuur en directie ("bufferfunctie") door;

 • verstrekt informatie, vraagt informatie op voor het bestuur.

 1. Administratieve werkzaamheden

 • handelt algemene correspondentie af;

 • concipieert op globale aanwijzing van directie/voorzitter brieven en legt uitgaande brieven voor ter ondertekening;

 • typt vertrouwelijke/politiek gevoelige correspondentie en bescheiden en zorgt voor verdere afhandeling.

 1. Regelen vergaderingen

 • bereidt de bestuurs- en MT-vergaderingen administratief-organisatorisch voor;

 • voert overleg met de directie ter voorbereiding op de bestuursvergadering, doet voorstellen voor

aanvullende informatie op grond van kennis van andere invalshoeken;

 • verzamelt voor verschillende overlegplatforms vergaderstukken, stelt de agenda op in overleg met de directie/voorzitter, verzorgt de verslaglegging en handelt de vergaderingen administratief af;

 • reserveert vergaderruimten.

Kennis en vaardigheden

 • kennis van managementondersteunende werkwijzen;

 • kennis van archiverings- en documentatietechnieken;

 • kennis van de interne administratieve procedures en de interne regelgeving;

 • kennis van de taakstelling, structuur en werkwijze van de organisatie en kennis (op hoofdlijnen) van de

aard van de werkzaamheden van het waterschap;

 • inzicht in de bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen binnen het waterschap;

 • inzicht in de aard en gevoeligheid van actuele beleidsonderwerpen en in het regisseren van relevante informatie;

 • vaardigheid in het werken binnen bestuurlijke verhoudingen en in het omgaan met vertrouwelijke informatie;

 • vaardigheid in het vormen en bijhouden van het archief, en in het maken van voortgangsrapportages, overzichten, verslagen, nota's en in het beheren van agenda's;

 • uitdrukkingsvaardigheid in moderne talen.

Werkervaring
Op CV aantoonbaar in de afgelopen 10 jaar, minimaal 6 jaar werkervaring als bestuurssecretaresse. Dit moet duidelijk uit het CV blijken.
Op CV aantoonbaar in de afgelopen 3 jaar werkervaring als bestuurssecretaresse binnen een overheidsinstelling.

Beschikbaarheid In ieder geval beschikbaar op woensdag en vrijdag.

Start opdracht

4-1-2016

Eind opdracht

31-12-2016 optie tot verlenging 2 keer 3 mnd.

uren per week

28

Reageren kan tot 22-12 met cv, motivatie en uurtarief incl. reiskosten en ex. BTW.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  17-12-2015 20:17
  Plaats
  Heijen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  21-12-2015 13:46
  Plaats
  Lierop

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  23-12-2015 23:56
  Plaats
  ’s-Gravenpolder

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten