Senior Programmamanager - Den Haag

Opdrachtgever
CC Group
Geplaatst op
18-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
657
Status
Gesloten
Referentie
CC02756

Afrondingstoelichting

Deze aanvraag is gesloten.

CCGroup


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Logius werkt in opdracht van verschillende ministeries en laat zich adviseren door de Programmaraad, een adviesorgaan waarin de klanten van Logius zijn vertegenwoordigd.

Dankzij de producten van Logius

 • bespaart de overheid kosten doordat beheer centraal (in gemeenschappelijkheid) plaatsvindt

 • zorgt de overheid voor efficiënte uitwisseling van gegevens tussen overheidsorganisaties, burgers en bedrijven

 • bundelt de overheid haar kennis en expertise op het gebied van beheer van ICT-voorzieningen

 • kunnen overheidsorganisaties zich (meer) richten op hun kernactiviteiten

Afdeling Portaaldiensten

Portaaldiensten werkt mee aan het Kabinetsbeleid dat de dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven moet verbeteren. Steeds meer producten en diensten die overheden leveren, moeten zoals vastgelegd in de visiebrief Digitale Overheid 2017 (ook) digitaal aangeboden worden. Portaaldiensten is in deze een betrouwbare en professionele speler in dit veld. Namens en voor de overheid zorgt Portaaldiensten voor het tactisch en operationeel beheer van brede ICT-oplossingen zoals MijnOverheid en Overheid.nl en de verdere ontwikkeling daarvan.

Missie Portaaldiensten

De afdeling Portaaldiensten is de product/dienstafdeling die web-gebaseerde (portaal) producten en diensten levert met als primaire doelgroep de burger.

Doelstelling Portaaldiensten
Het doel van de afdeling Portaaldiensten is het maken en nakomen van afspraken (opdrachten) met opdrachtgevers en afnemers, het opbouwen en verankeren van gespecialiseerde en gebundelde kennis van de afdelingsproducten en –diensten en het invullen van de eind-verantwoordelijkheid voor de producten en diensten van de afdeling: kwalitatief, kwantitatief en financieel.

Hoofdvraag

Portaaldiensten is op zoek naar een Senior Programmamanager voor de realisatie van de technisch en functionele doorontwikkeling van MijnOverheid, migratie GEB en de Wet Elektronisch Berichtenverkeer

Opdracht(gever)

 • Er is een heldere visie op de project-/ programmaresultaten en de te volgen aanpak in afstemming met de totale strategie van de portfolio, het departement(en) en/of relevente externe partijen

 • SMART-project- / programmaopdrachten en –plannen zijn overeengekomen met de opdrachtgever

 • Project-en/of programmaplannen zijn conform afspraken uitgevoerd

 • Projecten zijn op de juiste wijze afgesloten en resultaten zijn overgedragen aan de staande organisatie

Omgeving

 • Er is draagvlak verkregen bij partijen voor het project/programma

 • Er is een netwerk dat bijdraagt aan de realisatie van de organisatie/-project-/programmadoelen

 • Belanghebbenden zijn geïnformeerd over de effecten van het project/programma

Bedrijfsvoering
-De projecten / programma’s zijn uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving, andere kaders en afspraken  Er is een stimulerend en goed werkklimaat in het project/programma

 • Medewerkers zijn gefaciliteerd bij hun professionele ontwikkeling, afgestemd op de project-/programmadoelen - Lijnmanagement is tijdig en juist geïnformeerd over de ontwikkeling van zijn/haar medewerker  Medewerkers en bedrijfsmiddelen zijn binnen kwaliteitsnormen doelmatig en doeltreffend ingezet

Vernieuwen en verbeteren

 • Bijdragen zijn geleverd aan de verbetering van de professionaliteit van het project-/programmamanagement binnen de organisatie

 • Relevante informatie en kennis is overgedragen binnen project/programma en de lijnorganisatie

 • Vernieuwende/verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, producten en oplossingen zijn gerealiseerd ten behoeve van het project en/of de programmaorganisatie

Functie-eisen

Eisen

 • WO opleidingsniveau; - ruime kennis en aantoonbare ervaring van het leiden van complexe projecten in een bestuurlijk complexe omgeving binnen de overheid - Ruime ervaring en kennis van informatiebeveiliging en de implementatie van maatregelen

 • Aantoonbare ervaring (minimaal drie jaar) met het werken bij de overheid (bij voorkeur een uitvoeringsorganisatie van de Overheid); - Aantoonbare kennis van de (ICT) organisatie van de ketenpartners

 • Bij voorkeur aantoonbare meerjarige ervaring met en (ICT) kennis van de producten MijnOverheid en Overheid.nl; - Bij voorkeur (technisch) inhoudelijke kennis van de Generieke Elektronische Berichtenbox (GEB), MijnOverheid en overheid.nl en de samenhang van de ICT-infrastructuur bij Logius met die van de verschillende leveranciers.

De Senior Programmamanager bezit de volgende persoonlijke vaardigheden

 • Kennis van de beveiligingsaspecten zoals SIEM, BiR en ISO 27001

 • Prince 2

 • Hoge mate van security awareness;

 • Open, gedreven, proactief met hands on mentaliteit;

 • Leidinggevende capaciteiten;

 • Flexibel, initiatiefrijk, in staat om optimaal resultaat te behalen in een niet-optimale omgeving;

 • Gestructureerd en secuur;

 • Bewaart rust in een hectische omgeving; - Bestuurssensitiviteit - Anticiperen - Omgevingsbewustzijn - Netwerken - Creativiteit

Arbeidsvoorwaarden

Startdatum

4/1/2016

Verwachte einddatum

31/3/2016

Optie op verlenging

Ja

Inzet

40 uur per week

Standplaats

Den Haag

Aantal posities

1

Sluitingsdatum vacature
Op deze vacature kun je reageren tot maandag 21/12/2015 om 09:00 uur.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

•CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;
•Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;
•Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);
•Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

•Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.
•Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
•U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.
LocatieDen Haag

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  18-12-2015 15:08
  Plaats
  Rijswijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten