Klantmanager Multi-problematiek

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
18-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Zoetermeer
Reacties
0
Bekeken
282
Status
Gesloten
Referentie
BCFT543

Omschrijving

Gemeente Zoetermeer
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden.

Toekomstvisie
Zoetermeer blijft in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad blijft. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daar hoort een organisatie bij, die succesvol met die dynamiek en ontwikkelingen om kan gaan en klaar is voor de toekomst. Om die toekomstgerichte organisatie te worden, wordt gewerkt aan een diepgaande organisatieontwikkeling.

De afdeling Werk, Zorg en In komen (WZI)
De afdeling Werk, Zorg en Inkomen biedt dienstverlening op het gebied van reïntegratie, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer. De afdeling Werk, Zorg en Inkomen bestaat uit een vijftal teams, t.w. Beleid & Implementatie, Zorg en Inkomen, Werk en Inkomen, Handhaving en Bedrijfsbureau. Deze teams worden aangestuurd door een teammanager. De afdeling wordt aangestuurd door het afdelingshoofd.

Opdracht
De gemeente Zoetermeer is op zoek naar een ervaren klantmanager, die zelfstandig de relaties beheren met klanten met zwaardere en/of meervoudige problematiek. De klantmanager is verantwoordelijk voor het opstellen van een plan, uitvoeren, voortgang en evaluatie van de begeleiding van cliënten met multi-problematiek. Snel en adequaat kunnen handelen bij complexe en onvoorspelbare situaties is daarbij noodzakelijk. Je bent in staat om multi-problematiek te diagnosticeren (op verschillende leefgebieden). Je hebt ervaring met de doelgroep en de Participatiewet.

Inzake effectief en rechtmatig verstrekking van uitkeringen

Behandelen van aanvragen, heronderzoeken, mutaties en beëindigingen
Verrichten van onderzoeken en verwerken van de resultaten in GWS
Namens het College van B&W beslissen en redigeren van beschikkingen
Participeren in projecten waarin vorm wordt gegeven aan beleidsmatige ontwikkeling

Inzake realiseren uitstroom en sociale activering (zelf en/of door inschakeling van derden)

Voeren van (intake) gesprekken
Stellen van diagnose en uitdiepen van de klantsituatie (assesment)
Motiveren en selecteren
Uitvoeren van re-integratie- en activeringstrajecten: bemiddelen en plaatsen
Regisseren en monitoren van de trajectuitvoering door derden
Ontwikkelen en onderhouden van netwerken
Initiëren en (mede) ontwikkelen van nieuwe producten en werkmethodieken

Algemeen voor de opdracht geldt

Het behalen van beoogde resultaten
Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties
Beslissingsbevoegd binnen gestelde kaders
Geven van voorlichting
Het signaleren van kansen en risico’s
Tijdig en nauwkeuring administreren
Uitvoering overige werkzaamheden in opdracht van leidinggevende

Gunningscriteria (weging)
Afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO-niveau
Minimaal 2 jaar ervaring gedurende de laatste 5 jaar als klantmanager, met aantoonbare ervaring met multi-problematiek
Minimaal 1 jaar ervaring gedurende de laatste 3 jaar met GWS

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

6 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week
36
Aanvang
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
maandag 28 december 2015 om 09:00 uur

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten