Logisch ontwerper / specifier

Opdrachtgever
Hinttech Staffing
Geplaatst op
21-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
2
Bekeken
353
Status
Gesloten
Referentie
95756

TOP-Opdrachtgevers

 • Helion IT 161 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten

Omschrijving

Beste Freelancer,

Voor Stichting #ICTU is #Hinttech Staffing op zoek naar een Logisch ontwerper / specifier

Inzet
Locatie werkzaamheden Den Haag
Gewenste aanvangsdatum Medio januari 2016. Kwaliteit van de betreffende medewerker gaat voor beschikbaarheid. Indien geschikte kandidaten later beschikbaar zijn dan wordt ook hen gevraagd te reageren met vermelding van de datum van beschikbaar komen.
Verwachte einddatum 30 juni 2016 met nadrukkelijk de mogelijkheid tot verlenging van het contract tot in 2017
Aantal uren inzet per week 40 uur (36 uur bespreekbaar)
Gewenste dagen in de week inzet (indien van toepassing) 5 dagen (4 dagen bespreekbaar)

Reageren uiterlijk: 7 januari 10.00 uur

Evt. selectiegesprekken vinden plaats op: eerste helft januari

Context
WIL JIJ EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN DIE EEN BELANGRIJKE PIJLER VORMT VOOR DE GEHELE NEDERLANDSE OVERHEID EN ORGANISATIES MET EEN PUBLIEKE TAAK? LEES DAN ONDERSTAAND VERDER.

Operatie BRP werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige lokale gemeentelijke basisadministraties en centrale GBA-V(oorziening). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen.

De gebruikers van de BRP zijn afnemers en gemeenten die respectievelijk persoonsgegevens uit de BRP ontvangen en bijhouden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens over hun eigen ingezetenen en gebruiken de gegevens voor hun taken en dienstverlening. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens van de niet-ingezetenen in de BRP.

De ICT-voorzieningen van de BRP bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds centrale voorzieningen die door het Rijk worden gerealiseerd en beheerd en anderzijds Burgerzakenmodules die de gemeenten zelf verwerven en beheren. De centrale voorzieningen bevatten de persoonsgegevens en bieden diensten om deze persoonsgegevens te bevragen, aan te vullen of te wijzigen.

De diensten van de centrale voorzieningen worden via koppelvlakken naar gemeenten en afnemers ontsloten. De gemeenten gebruiken daarbij de Burgerzakenmodules die de bedrijfsprocessen van de gemeenten ondersteunen. De afnemers krijgen via de koppelvlakken – mits daarvoor geautoriseerd – persoonsgegevens uit de BRP verstrekt.

Operatie BRP bestaat uit de volgende projecten

 1. Het project Ontwerp en Realisatie (O&R) met de teams BRP, Migratie en Architectuur en Ontwerp (A&O). Team BRP realiseert het opleveren en overdragen naar beheer van de centrale voorzieningen voor de Basisregistratie Personen. Team Migratie zorgt ervoor dat tijdens het migratie- en implementatietraject de huidige gegevensset en voorzieningen kunnen blijven werken terwijl de nieuwe gegevensset en voorzieningen worden ingevoerd. Hiervoor worden onder meer Migratievoorzieningen gerealiseerd. Team A&O stelt o.a. kaderdocumenten op, zorgt voor afstemming met leveranciers en organisatieonderdelen van het Ministerie van BZK.

 1. Het project “Acceptatie, Implementatie en Communicatie” (AI&C) voorziet in de uitvoering van alle taken en de oplevering van alle producten van acceptatie, voor implementatievoorbereiding en communicatie en voor het onderhouden van de externe contacten met (en in het bijzonder) de leveranciers van BZM en afnemerssystemen.

Binnen het project O&R is men op zoek naar een logisch ontwerper/specifier die zowel het A&O team als het BRP ontwikkelteam komt ondersteunen.

Het project O&R is op zoek naar een combinatierol, bestaande uit twee delen

 1. Een uitstekende logisch ontwerper BRP.

 2. Een analytisch sterke specifier BRP.

Projectomschrijving
De specificaties van het nieuwe systeem gaan in aangepaste vorm onderdeel uitmaken van het Logisch Ontwerp BRP. Het Logisch Ontwerp is één van de producten die het team A&O oplevert met input vanuit de overige teams binnen O&R. Het LO BRP beschrijft de werking van de centrale voorzieningen, met name gericht op de diensten en koppelvlakken. In het LO BRP zijn tevens de gegevensset en de aansluitvoorwaarden opgenomen.
Het LO BRP is het resultaat van de ontwikkelingen binnen operatie BRP. Het document is gelijktijdig met de centrale voorzieningen gereed en zal tussentijds meegroeien met de centrale voorzieningen, waarbij meerdere tussentijdse publicaties zullen plaatsvinden. Een belangrijk onderdeel van het LO is de vertaling van de specificaties van de software die o.a. door het team BRP wordt gebouwd. Het is om die reden van groot belang dat bij het opstellen van de specificaties wordt meegenomen dat deze om te zetten zijn in LO teksten. Het project heeft daarom behoefte aan iemand die deze dubbelrol kan invullen en beide werelden aan elkaar kan verbinden.
Eerste publicatieversies van het LO BRP zijn opgeleverd en beschikbaar gesteld. In de periode 2016-2017 wordt gewerkt aan de verdere invulling van de hoofdstukken die betrekking hebben op de functionaliteiten met betrekking tot leveren, bijhouden en terugmelden van gegevens.
De inhoud van het LO BRP is vooral gericht op de gebruikers van de centrale voorzieningen BRP. Gebruikers zijn de organisaties die de persoonsgegevens uit de BRP ontvangen en gebruiken én de organisaties die de persoonsgegevens bijhouden (gemeenten en de Minister). Het LO BRP bevat inhoudelijk naast implementatie- en organisatorische aspecten een begrijpelijke, precieze duiding van de technische aspecten van het BRP stelsel, waar onder ook Beveiliging. Een deel van het Logisch Ontwerp wordt in de Regeling BRP aangewezen als systeembeschrijving. Dit deel maakt dan ook onderdeel uit van de wet- en regelgeving BRP.

Taakomschrijving
Het project is op zoek naar versterking in de vorm van een getalenteerde specifier en LO schrijver die een sterk analytisch vermogen combineert met bevlogenheid en ervaring. Een specifier met passie voor het realiseren van complexe omgevingen en het vinden van pragmatische, maar gedegen oplossingen voor ingewikkelde uitdagingen.
De Logisch Ontwerper/ specifier is in zijn rol van Logisch Ontwerper medeverantwoordelijk voor het opstellen en afstemmen van de inhoud van het LO BRP en de bijhorende bijlagen. Dit doet hij/zij door het bundelen van informatie uit de andere disciplines binnen het programma Operatie BRP en het omzetten ervan in teksten voor het LO BRP. Daarnaast is hij/zij in de rol van specifier medeverantwoordelijk voor het opstellen van de specificaties van het BRP systeem. Onderdeel daarvan is het analyseren en vertalen van kaderdocumenten op basis van wet- en regelgeving in functionele (detail) ontwerpen, bestaande uit o.a. Uses Cases, bedrijfs&verwerkingsregels en berichtspecificaties. Dit resulteert in een samenhangend geheel van specificaties die worden doorvertaald naar zogenaamde Epics, Features en User Stories. De specifier is eveneens betrokken bij het opstellen van test-requirements.
De Logisch Ontwerper/specifier wordt binnen het team A&O onderdeel van een LO-team, bestaande uit drie personen die betrokken zijn bij de realisatie van het LO BRP. Twee parttime adviseurs die zich bezig houden met de inhoud, waarvan één adviseur zich specifiek richt op een belangrijke bijlage van het LO BRP gericht op de Migratie van GBA-V naar BRP en de Migratievoorzieningen. Vanuit het team A&O wordt daarnaast voor een aantal hoofstukken een inhoudelijk bijdrage geleverd.
De Logisch Ontwerper/specifier wordt tevens onderdeel van het team dat verantwoordelijk is voor de realisatie van de BRP voorzieningen. Er wordt een agile/scrum aanpak gehanteerd met iteraties (sprints) waarbij alle leden meewerken aan het ontwerpen, bouwen en het technisch testen.

De werkzaamheden kennen een doorlopend karakter. De concrete volgende mijlpalen zijn de oplevering van LO BRP versie 1.1 die benodigd is om de functionaliteit omtrent leveren in productie te nemen en de eerste oplevering van de Mutatie Levering functionaliteit van de BRP.

Gewenste profiel

Kennis en vaardigheden

 • Is een uitstekend schrijver met een goed inlevingsvermogen in de verschillende doelgroepen van het LO BRP en de specificaties; heeft een goede taalbeheersing;

 • Heeft zeer veel oog voor detail en kan hoofd- en bijzaken daarbij goed onderscheiden;

 • Is in staat complexe technische concepten in begrijpelijke taal te verwoorden, over te brengen en te illustreren aan de hand van begrijpelijke diagrammen;

 • Is in staat presentaties te verzorgen en workshops te geven, afgestemd op een specifieke doelgroep;

 • Heeft een degelijke, brede technische achtergrond;

 • Heeft ervaring met het beschrijven en specificeren van koppelvlakken (berichtuitwisseling);

 • Heeft bij voorkeur ervaring met software ontwikkeltrajecten;

 • Heeft bij voorkeur ervaring met het maken van detail ontwerpen van complexe systemen;

 • Is in staat een vertaling te maken van de specificaties voor ontwikkelaars/testers naar toegankelijke teksten voor de doelgroep van het LO BRP;

 • Heeft bij voorkeur kennis van methoden/technieken, zoals object modellering en UML, entity-relationship diagrams (ERD) en Business Process Modeling Notation (BPMN);

 • Heeft bij voorkeur kennis van de elektronische overheid en het stelsel van basisregistraties.

Opleiding en ervaring

 • Academisch werk/denkniveau

 • Is een sterk conceptueel denker

 • Is sterk omgevingsbewust

 • Is een teamspeler

 • Is resultaatgericht;

 • Heeft minimaal 5 jaar ervaring in rollen als: adviseur informatiemanagement, architect of functioneel ontwerper (specifier).

In het CV van de kandidaten dient ten aanzien van zijn/haar ervaring in vergelijkbare rollen een expliciete omschrijving te zijn opgenomen van de opdrachten waaraan kandidaat heeft meegewerkt en de rol/bijdrage die de kandidaat daarin heeft geleverd. Een opdracht, in de vorm van uitwerking van informatie in concept LO BRP teksten kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Eisen
– Uit het curriculum vitae van de aangeboden kandidaat blijkt dat deze ten minste 5 jaar ervaring heeft in in rollen als: adviseur informatiemanagement, architect of functioneel ontwerper (specifier) en daarnaast minimaal een HBO opleiding heeft afgerond;
– De kandidaat voldoet aan de onderstaand genoemde minimale score voor de wensen;
– De aangeboden kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
– Per aangeboden kandidaat dient duidelijk aangegeven te zijn vanaf wanneer deze beschikbaar is.

Wensen
Opleiding en certificering
Aantoonbare kennis en ervaring met vergelijkbare rollen
Complexiteit van uitgevoerde opdrachten

Reageren?
Ik zie graag je CV, tarief, motivatie en details rondom beschikbaarheid (ínclusief wel of niet aanwezig kunnen zijn op genoemde datum van selectiegesprekken) tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Hinttech Staffing

Hinttech is sinds 2007 een gecontracteerde (ICT) resource partner van ICTU.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  31-12-2015 15:47
  Plaats
  Zoetermeer

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  05-01-2016 07:46
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten