Adviseur verkeersmanagement

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
18-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
461
Status
Gesloten
Referentie
IGB54726764

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2546 opdrachten
 • Yacht bv 30 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een adviseur verkeersmanagement met ervaring met het interpreteren en vertalen van gegevens uit verkeersmodellen en capaciteitsberekeningen.

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze uitvoeringsorganisatie bevordert de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op de weg en het water. Veiligheid, doorstroming, comfort en betrouwbare informatievoorziening zijn hierbij sleutelwoorden.

U bent werkzaam voor het project A6. De A1 en A6 tussen Diemen en Almere Havendreef krijgen meer rijstroken, de A1 verleggen ze 300 meter naar het zuiden, ze bouwen een tweede Hollandse Brug, een nieuwe verbindingsboog over het Amsterdam-Rijnkanaal en het breedste aquaduct van Europa komt onder de Vecht door.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U beoordeelt verkeersmanagement- en verkeersafwikkelingsplannen.

 • U voert toetsten uit op contracteisen en beheerst raakvlakken tussen projecten.

 • U begeleidt en monitort aanvragen, stelt vast en wijzigt verkeersmaatregelen.

 • U ondersteunt bij het begeleiden en monitoren van SLOT-aanvragen en planningen.

 • U verzorgt de afstemming en het bewaken van de voortgang van diverse in- en externe processen binnen de verkeer- en omgevingsmanagement, inclusief de relaties met mobiliteitsmaatregelen en communicatie.

 • U beoordeelt, bewaakt, meldt en registreert de beschikbare wegcapaciteit en de contractuele afspraken die hierover zijn gemaakt.

 • U beoordeelt verkeersaspecten van contractuele wijzigingen.

 • U overlegt met de beheerder en omgevingspartijen over verkeersfaseringen, verkeershinder, verkeersafzettingen en verkeersveiligheidszaken.

 • U ondersteunt bij het monitoren van BLVC-procedure / vergunningverlening derden.

 • U adviseert en ondersteunt bij aanvragen en afstemming met het Minderhinder team en verkeersloket.

 • U bewaakt de voortgang van verkeersfaseringen en de samenwerking en afspraken met de beheerorganisatie, nood- en hulpdiensten, stakeholders en omgevingspartijen.

 • U maakt analyses van de verkeershinder en veiligheid met daarbij aangegeven welke beheers en verbetermaatregelen nodig zijn.

 • U overlegt met de beheerorganisatie en ondersteunt bij rapportage over de voortgang van doorstroming, veiligheid, netwerkprestaties en bouw- en publiekscommunicatie.

 • U adviseert en ondersteunt bij overleggen en afstemmen (namens de omgevingsmanager) met de opdrachtnemer, beheersorganisaties, nood- en hulpdiensten en stakeholders ten behoeve van een beheerste uitvoering van het contract Rijkswaterstaat Ongeclassiflceerd (verkeerszaken) en het vasthouden van draagvlak voor de hinderaanpak en het imago van Rijkswaterstaat.

 • U stemt af binnen het omgevingsteam A6.

 • U bewaakt de voortgang op de planning, risico en kansen en het maken en komt afspraken na met de omgeving.

 • U levert input in teams verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement.

 • U stemt af met andere disciplines.

 • U hebt contacten met omgevingspartijen, met medewerkers project SAA en beheerorganisaties (WNN en MN) en medewerkers van de opdrachtnemer.

 • U beoordeelt verkeersafwikkelingsplannen.

 • U verzorgt de rapportage van uitvoering op basis van kaders en afspraken met beheerorganisaties nood- en hulpdiensten en stakeholders.

 • U ondersteunt voortgangsrapportages verkeershinder en veiligheid.

Eisen

 • U beschikt over wo werk- en denkniveau.

 • U hebt kennis van en ervaring met uitvoering van wegenprojecten.

 • U hebt kennis van de inhoud van processen van verkeersmanagement.

 • U hebt minimaal 5 jaar ervaring met het interpreteren en vertalen van gegevens uit verkeersmodellen en capaciteitsberekeningen.

 • U hebt minimaal 5 jaar kennis van verkeersrichtlijnen, onder andere verkeersveiligheid en werk in uitvoering.

 • U hebt een analytisch vermogen en adviesvaardigheden en bent omgevingsbewust.

 • U hebt ruime ervaring als adviseur (of assistent) verkeersmanager bij de uitvoering van grote wegenprojecten en bij voorkeur ervaring in de Randstad.

 • U hebt ruime ervaring op het gebied van verkeersmanagement, afstemmen van planningen, verkeersmaatregelen / afzettingen, Minder Hinder aanpak, RegioRegie, BLVC procedures en SLOT management.

 • U hebt ruime ervaring met samenwerking met opdrachtnemers, beheerorganisaties, verkeerscentrales, nood- en hulpdiensten, projectteams, externe stakeholders en publiek.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Amsterdam

Wanneer?

De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2019, met optie tot verlenging. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

Hoe?

Reageer vóór dinsdag 22 december aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten