Functioneel beheerder teradata

Intermediair
FixedToday
Geplaatst op
21-12-2015
Periode
Niet relevant
Uurtarief
55
Op locatie
Amsterdam
Reacties
1
Bekeken
240
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Helion IT 160 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten

Omschrijving

Locatie

Amsterdam

Richt tarief

€ 55

percentage

100%

Startdatum

31-12-2016.

Einddatum

01-08-2016

We zoeken binnen IT services AM&S een run specialist. De run specialist is onderdeel van het runteam waar Microstategie, AV2, SAS, Service loket en Teradata worden beheerd. (Teradata: Relationele database voor datawarehousing. Risk, Finance datawarehouse en basel draaien het Teradate platform). Met name het hosten van de tooling en het contact zoeken met de gebruikers is de focus . Tevens het sturen en challengen van de leveranciers IBM. Hieronder een verdere uiteenzetting van de opdracht.

Doelstelling van de functie
Analyseert de end-to-end IT business services, projecten en changes in zijn aandachtsgebied en voorkomt respectievelijk lost de problemen en incidenten op, gericht op probleemloze werking in productie en waarborging van de kwaliteit en continuïteit (beschikbaarheid, performance, bruikbaarheid) van de IT systemen en services voor de business lines en de klanten.

Het betreft dus een functie van Run Specialist met de focus op Teradata (knock out). Ervaring en kennis van Teradata is een must have!. Hij of zij moet begrijpen hoe het systeem werkt. Het moet een senior consultant zijn die de vendor IBM kan aansturen challengen en kan aanspreken op KPI's etc. Moet op inhoud de de discussie aan kunnen gaan, een stevige persoonlijkheid is dus een must have!

In deze rol is dus gedegen Teradata kennis én ervaring een must. De kandidaat is een ervaren consultant en bij voorkeur Teradata gecertificeerd. Het beheer wordt gedaan i.s.m. IBM die de technische DBA (Data Base Administrator) moet uitvoeren.

Let op, Technische kennis en ervaring Teradata en een stevige persoonlijkheid zijn knockouts.

Soft skills
Stevige persoonlijkheid, die de discussie kan aangaan met IBM
De gebruikers mee kan nemen
Klantvriendelijk
Engels schrijven en spreken
Nederlands pre

Intermediair tussen de betrokken stakeholders en betrokken externe partijen, met als doel het beheren en realiseren van de mogelijkheden die de toepassing biedt binnen de context van de businessprocessen.
Primaire spil in het pro-actief onderhoud van de requirements van het gerelateerde businessproces en coördineert of participeert in lopende projecten vooral wat de invloed van wijzigingen op de lopende systemen betreft
Beheert, onderzoekt en levert een bijdrage aan de (door)ontwikkeling van de/het hem toegewezen (complex van) geautomatiseerde (beleids-/informatie-/product-)systemen in het businessproces enbewaakt de samenhang, teneinde de continuïteit, (kosten)efficiency en kwaliteit van het businessproces blijvend te waarborgen ter ondersteuning van de strategische doelstellingen van de business
Beheert pro-actief alle functionaliteit van de/het hem toegewezen (complex van) systemen, teneinde de business optimaal te ondersteunen bij de realisatie van hun doelstellingen.

 • Geeft richting aan de (door)ontwikkeling van het toegewezen (complex van) systemen, binnen de daarvoor geldende richtlijnen en de wensen van de stakeholders.

 • Monitort de/het toegewezen (complex van) systemen, conform de richtlijnen en op basis van de opgestelde business service level agreements (SLA's), gericht op het in een zo vroeg mogelijk stadium onderkennen en oplossen van (mogelijke) knelpunten en/of problemen.

 • Is aanspreekpunt en fungeert als ""eigenaar"" van de/het hem toegewezen (complex van) systemen binnen de context van het businessproces, binnen de daarvoor gemaakte afspraken, zodat de gebruikers (de business) korte en directe lijnen hebben bij vragen en problemen.

 • Levert informatie en rapportages betreffende de/het hem toegewezen (complex van) systemen, conform de gemaakte afspraken hierover, zodat het management van de afdeling ondersteund wordt bij de beleidsvorming rondom de exploitatie van het (deel)systeem.

 • Coördineert en stuurt de werkzaamheden van medewerkers op basis van senioriteit conform de afdelingsrichtlijnen, om kwaliteit van de productie en dienstverlening te realiseren.

 • Werkt gedurende 90% van de beschikbare tijd aan beheerreleases. Gedurende 10% van de werktijd wordt een bijdrage geleverd aan het op een hoger niveau te brengen van de expertise van zijn vakgebied, aan kennisdeling over de eigen functie en werkzaamheden binnen het eigen team, de afdeling en over afdelingen heen en aan specifieke afdelingsdoelstellingen.

 • Kennis op HBO niveau.

 • Kennis van bedrijfsorganisatie, projectmatig werken, IT ontwikkelmethoden zoals DSDM en CMM, de marktontwikkelingen en de concurrentie met betrekking tot zijn aandachtsgebied en uitgebreide kennis van requirements engineering en management, modelleringstechnieken,

 • Businessproces modellering, use cases en gegevensmodellering en kennis van incident

 • management en problem management.

 • Kennis van de strategische, tactische en operationele ontwikkelingen, specifiek voor IT en

 • Business(architectuur) in relatie tot het eigen verantwoordelijkheidsgebied en het eigen domein.

 • Rapporteert, onder ander naar aanleiding van de SLA's, aan zijn leidinggevende en maakt afspraken over te nemen acties.

 • Overlegt in het kader van zijn intermediairrol tussen de gebruikers en de afdeling IT met betrokken partijen over de functionaliteit van door hem te beheren systemen.

 • Adviseert gebruikers en lijnmanagement betreffende oplossingsrichtingen en is voor hen het eerste aanspreekpunt.

 • Geeft als voorzitter sturing aan het algemeen beheer overleg en het gebruikersoverleg.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  03-01-2016 15:06
  Plaats
  Leiden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten