Beheerder Grondzaken

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
22-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Zoetermeer
Reacties
2
Bekeken
298
Status
Gesloten
Referentie
BCFT546

Omschrijving

Gemeente Zoetermeer
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van de nieuwe Metropoolregio nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden. Er ligt een toekomstvisie voor 2030, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Stedelijke Ontwikkeling

De afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zoetermeer opereert in een dynamische omgeving, waarin het beleid voor de stad gemaakt wordt, alsmede de plannen voor uitvoering en het uiteindelijk realiseren van (ruimtelijk) fysieke projecten in de stad.

De afdeling bestaat uit vier teams

Team Stedelijk beleid;
Team Ruimtelijk beleid;
Team Grondzaken;
Team Projectmanagement.
De missie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is: “Samen maken wij van Zoetermeer een stad om trots op te zijn”.

Het team Grondzaken
Het team Grondzaken draagt zorg voor het uitvoeren van grondbeleid en de daaraan gekoppelde werkzaamheden. Binnen dit team werken de disciplines Verwerving, Beheer en Uitgifte, vastgoed juridische advisering, Vastgoedeconomie en Accountmanagement EZ. Het team is onder meer verantwoordelijk voor het tijdig ter beschikking krijgen van vastgoed ten behoeve van (her)ontwikkeling op de korte en lange termijn, (contract)beheer van tijdelijk vastgoed en grond en voor de uitgifte daarvan. Namens de gemeente wordt onderhandeld met eigenaren en (toekomstige) gebruikers over prijs en andere voorwaarden, worden overeenkomsten opgesteld en wordt het bestuur geadviseerd. Bovendien houdt het team zich bezig met het aantrekken van nieuwe bedrijven en het behoud van bestaande bedrijven binnen de stad. Binnen het team worden grond-, en gebiedsexploitaties opgesteld. Het team heeft een adviserende rol op het gebied van juridische taken gericht op het brede spectrum van grondzaken en vastgoed in projecten en daarbuiten.

Opdracht
De beheerder Grondzaken is verantwoordelijk voor het beheer van het (strategisch) aangekochte vastgoed en gronden die geen openbare functie hebben en eigendom zijn van de gemeente Zoetermeer.

Werkzaamheden

Vormgeven aan vastgoedbeheer op korte, middellange en lange termijn en ondersteunen vanuit deze optiek van het grondbeleid van de gemeente. De nadruk ligt daarbij vooral op grondzaken;
Opdrachtgeversrol richting het Vastgoedbedrijf voor het technisch beheer van de voor herontwikkeling aangekochte panden;
Onderhandelen met derden over de voorwaarden waaronder verhuur, (erf)pacht en bruikleen van grond en panden kan plaatsvinden, overeenkomsten opstellen en het gemeentebestuur adviseren;
Ervoor zorgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen;
(Opdracht geven tot) het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen;
Up-to-date houden van het standenregister;
Debiteurenbeheer, zorgdragen voor tijdig innen van huursommen, erfpachtcanon en pacht;
Vraagbaak voor de afdeling ten aanzien van grondzaken (met gebruik van oa. kadaster-on-line, kvk-register, etc).

Functie eisen
Beschikken over een gerichte HBO-opleiding, bijvoorbeeld Makelaardij of MER. Bij voorkeur met aanvullende opleidingen op bestuurlijk/juridisch gebied (zowel publiek-als privaatrecht) en/of bedrijfseconomisch terrein en/of op het gebied van vastgoedbeheer;
Ervaring met de genoemde werkzaamheden binnen een gemeentelijke organisatie is een pré;
Commerciële en communicatieve vaardigheden en goede onderhandelingsvaardigheden zijn voor deze functie onontbeerlijk.

Gunningscriteria (weging)
Een relevant afgeronde HBO opleiding , bijvoorbeeld Makelaardij of MER ;
Aanvullende opleidingen op bestuurlijk/juridisch gebied (zowel publiek-als privaatrecht) en/of bedrijfseconomisch terrein en/of op het gebied van vastgoedbeheer ;
Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar als beheerder grondzaken of andere functie binnen het vakgebied grondbeleid/vastgoedbeheer bij de (semi) overheid ;
Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een politiek bestuurlijke omgeving ;
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties
Van groot belang is niet alleen de vraag wat de beheerder grondzaken doet (zie werkzaamheden), maar bovenal hoe hij/ zij dat doet. Kennis van de inhoud blijft een wezenlijk element. Daarnaast is het essentieel weten om te gaan met de uiteenlopende stakeholders (bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen). Dit vraagt naast kennis van de opgaven ook sociale vaardigheid. De vaardigheid van communiceren, adviseren, faciliteren, participeren et cetera.

De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken

Samenwerken: richt zich met anderen op een gemeenschappelijk doel, helpt anderen en deelt de resultaten van het werk.
Realiteitszin: schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en actie in voor wat betreft acceptatie en haalbaarheid.
Creatief: vindt (praktische) oplossingen voor zaken waarin in (wettelijke) regelingen niet wordt voorzien.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Aanvang z.s.m.
Duur 6 maanden
Optie tot verlenging Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week 32 tot 36

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  24-12-2015 11:40
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  15-01-2016 12:18
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten