Senior Projectmanager (SB)

Intermediair
FixedToday
Geplaatst op
24-12-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
53
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 32 opdrachten
  • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten

Omschrijving

ALGEMENE INFORMATIE

De afdeling Informatievoorziening Sociaal is op zoek naar een
senior projectmanager voor diverse projecten met een
technische component in het programma Digitale
Dienstverlening Werk Participatie Inkomen (WPI)

PROFIEL ORGANISATIE/AFDELING

Binnen de gemeente Amsterdam voert de afdeling
Informatievoorziening (IV) van Cluster Sociaal het
ketenbeheer en ketenregie uit voor een aantal grote
bedrijfskritische applicaties van de gemeente Amsterdam.
De opdracht van de afdeling Informatievoorziening is het
creëren van een blijvend betrouwbare en samenhangende
informatiehuishouding en informatievoorziening met de daarbij
behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire
processen van het cluster ondersteunt en een bijdrage levert
aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld
dienstverlening en gebiedsgericht werken).
Onderdeel van de afdeling IV is het team Proces- en
Informatiemanagement (PIM). Binnen het team PIM zijn de

volgende taakgebieden ondergebracht

informatiemanagement, architectuur, procesbeheer en privacy
en informatiebeveiliging, projectmanagement, business
intelligence en demandmanagement.

PROFIEL OPDRACHT

Het programma Digitale Dienstverlening WPI realiseert voor
burgers en professionals verbeterde dienstverlening door het
ontsluiten van dienstverlening via internet. Daartoe worden
werkprocessen en de ondersteunende IT systemen binnen
Werk- en Inkomensdomein vernieuwd.
Dit programma volgt uit het G4 samenwerkingsverband tussen
de 4 grootste steden in Nederland (aangeduid als G4 waarbij
alle steden worden aangeduid als G1). Daartoe is een G4
programma PP/Innovatie opgericht, waarmee dit programma
onlosmakelijk verbonden is. De IT ontwikkeling wordt geleverd
door Wigo4it, een organisatie die sinds september 2007
bestaat en als ICT-dienstverlener voor de sociale diensten
van de G4 applicaties ontwikkelt, bouwt, implementeert en de
ICT systemen onderhoudt.
Het Amsterdamse programma is verantwoordelijk voor de
implementatie van de vernieuwing van onze dienstverlening.
Het biedt een nieuwe werkwijze voor professionals in primaire
en ondersteunende processen in het sociale domein van de
G4. Burgers maken gebruik van de nieuw aan te bieden
functionaliteiten om zelf vanuit huis zaken aan te vragen, hun
dossier in te zien, wijzigingen door te geven etc.
Projecten waarvan enkele reeds lopend

  1. Document Managent Systeem

  • Koppeling Inkomende klantenpost met het Document

Managent Systeem

  • Implementatie G4-koppeling bronsystemen aan Document

Managent Systeem

  • Implementatie koppeling gemeente bronsystemen aan

Document Managent Systeem

  1. Uitbreiding Online Dienstverlening – technische

implementatie van diverse e-formulieren op gebied van
inkomen en armoedevoorzieningen

  1. Generieke koppeling GBA

  2. Technische implementatie Pilot Inkomen (Digid/Infra) en

volgende releases

  1. Technische implementatie burgerportaal werk en inkomen

release 1.0 e.v.

WERKZAAMHEDEN

De gevraagde senior projectmanager heeft de
verantwoordelijkheid om in continue afstemming met de
business, het programmateam, andere interne Amsterdamse
partijen en de externe leveranciers zorg te dragen voor de
oplevering van de aangegeven onderdelen op de roadmap
voor het programma. Binnen de bekende kaders van scope,
geld, tijd en kwaliteit.

EISEN
Het CV is in het Nederlands geschreven en maximaal 5
pagina’s lang.

De aangeboden kandidaat beschikt over academisch werken
denkniveau met een achtergrond in
informatiemanagement. Dit werk- en denkniveau is opgedaan
door relevante werkervaring en/of diploma
Dit moet duidelijk blijken uit het CV. Een kopie van het diploma
kan worden toegevoegd

De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar
werkervaring als projectmanager waarvan minimaal 5 jaar
werkervaring specifiek op het terrein van
informatievoorziening en ICT bij gemeente of rijksoverheid
binnen het domein van de Sociale zekerheid.
Ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv van de kandidaat.

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en
ervaring met projectmatig werken middels de methodiek
PRINCE2 Practitioner en/of IPMA-C.
Dit moet duidelijk blijken uit het CV.

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en
ervaring met agile werken (zoals Scrum).
Ervaring dient duidelijk te blijken uit het CV van de kandidaat.

De aangeboden kandidaat schrijft op maximaal 1 A4 een
motivatie waaruit blijkt waarom deze opdracht door hem/haar
goed kan worden uitgevoerd.

De aangeboden kandidaat is vanaf 18 januari 2016 (danwel
zsm na gunning) voor minimaal 6 maanden beschikbaar voor
36 uur per week.
Er is TWEE keer een optie tot verlenging mogelijk tegen
dezelfde condities. De duur van een verlenging is maximaal
DRIE maanden.

VRAGEN DIE BEANTWOORD MOETEN WORDEN
Heeft de aangeboden kandidaat in de afgelopen 5 jaar in de
rol van projectmanager aantoonbare ervaring opgedaan
vanuit minimaal één omvangrijk (> 1000 gebruikers) project
van minimaal 6 maanden met de realisatie en implementatie
van generieke koppelingen zoals BRP en DMS (bij voorkeur
Alfresco) met primaire backend systemen ?

Heeft de aangeboden kandidaat in de afgelopen 5 jaar
minimaal 3 jaar ervaring opgedaan op het terrein van
informatievoorziening waarbij de nadruk moet hebben gelegen
op het snijvlak van bedrijfsvoering en meerdere
aandachtsgebieden van IV en ICT, waaronder functioneel
beheer, applicatiebeheer en technische infrastructuur, op het
gebied van online digitale dienstverlening en
ketenautomatisering met kennis van DigiD en
berichtenverkeer?

Heeft de aangeboden kandidaat in de afgelopen 5 jaar
minimaal 3 jaar ervaring opgedaan bij G4-gemeenten
(voorkeur) of bij 100.000+ gemeenten op het gebied van
Werk en Inkomen?

OVERIG
Deadline voor het indienen van de offerte is donderdag 7
januari 2015 om 09:00 uur.

De opdrachtgever zal 2 kandidaten uitnodigen voor een
matchgesprek

De plaats van tewerkstelling zal op diverse locaties in
Amsterdam zijn waaronder Weesperstraat 117 en Jan van
Galenstraat 323

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten