Senior Jurist

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
24-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Zoetermeer
Reacties
0
Bekeken
26
Status
Gesloten
Referentie
BCFT547

Omschrijving

Gemeente Zoetermeer
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van de nieuwe Metropoolregio nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is.
Een van de ontwikkelingen in de stad is het verbouwen en verkleinen van het stadhuis, in combinatie met Het Nieuwe Werken voor de ambtelijke organisatie.

Afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving
De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving inzake bouw, milieu, APV en bijzondere wetten’’.

De afdeling VVH bestaat uit diverse disciplines, namelijk team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving , Juristen en Wabo adviseurs en Veiligheid.

Opdracht
In verband met de toename van werk, het aanscherpen van de processen en het invoeren van nieuwe werkwijzen wordt gezocht naar 2 juristen die zowel inzetbaar zijn op het domein van vergunningverlening als handhaving.

Taken

fungeren als juridische vraagbaak binnen VVH op gebied van vergunningverlening en/of handhaving;
het toetsen van wabo-aanvragen aan wet- en regelgeving (Wabo, Bor, Wro, het bestemmingsplan en gemeentelijk beleid);
het opstellen van de ontwerpbeschikking bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo;
verzorgen van het juridische handhavingsproces, waaronder het handhavingsbeleid;
adviseren en opstellen juridische correspondentie, contracten, beschikkingen notities, voorstellen met betrekking tot complexe, zeer complexe juridische en bestuurlijk gevoelige aangelegenheden;
in complexe, zeer complexe en bestuurlijk gevoelige zaken toets aan wet- en regelgeving ter bepaling of sprake is van een overtreding (denk aan de toets van het bestemmingsplan om te bepalen of sprake is van het zonder dan wel in afwijking van een omgevingsvergunning handelen);
in complexe, zeer complexe en bestuurlijk gevoelige zaken gesprekspartner in het informele traject (mediation) naar aanleiding van bezwaar;
in complexe, zeer complexe en bestuurlijk gevoelige zaken behandelen van zienswijzen, zowel schriftelijk als mondeling;
in complexe, zeer complexe en bestuurlijk gevoelige zaken zelfstandige vertegenwoordiging in rechte bij de externe commissie voor de bezwaar- en beroepschriften, de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
input leveren op door VVH en andere afdelingen op te stellen gemeentelijk beleid en bestemmingsplannen op het gebied van uitvoerbaarheid en/of handhaafbaarheid in het kader van vergunningverlening;
bewaken afstemming tussen gemeentelijke regelingen en verordeningen.
uitvoeren collegiale (lees)toets;
implementeren collegiale (lees)toets binnen team Vergunningverlening en het stimuleren en bewaken daarvan.

Knock out-criterium
Kandidaat is/komt in januari volledig beschikbaar

Gunningscriteria (weging)
Afgeronde WO-opleiding Rechten
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 8 jaar met genoemde werkzaamheden binnen de gemeentelijke overheid
Aantoonbare ervaring met het coachen en begeleiden van medewerkers in tijden van verandering
Selectiegesprek in tweede beoordelingsfase

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Duur
5 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week
32 tot 36
Aanvang
z.s.m.
Opleidingsniveau
WO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
woensdag 30 december 2015 om 12:00 uur

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten