Constructeur

Intermediair
IQ Select B.V.
Geplaatst op
24-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Zoetermeer
Reacties
0
Bekeken
351
Status
Gesloten

Omschrijving

Gemeente Zoetermeer
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van de nieuwe Metropoolregio nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is.
Een van de ontwikkelingen in de stad is het verbouwen en verkleinen van het stadhuis, in combinatie met Het Nieuwe Werken voor de ambtelijke organisatie.

Afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving
De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving inzake bouw, milieu, APV en bijzondere wetten’’.

De afdeling VVH bestaat uit diverse disciplines, namelijk team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving , Juristen en Wabo adviseurs en Veiligheid.

Opdracht
In verband met enkele (verwachte) grote projecten en voor achtervang tijdens vakantie en pieken, zoeken wij achtervang voor onze constructeur.

Taken

•Advisering op veiligheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van (complexe) constructies en constructieve veiligheid en daarmee samenhangende handhavingszaken.
•Controle bouw-sloopaanvragen( meer complex) m.b.t. naleving van wet- en regelgeving.
•Bepalen, in geval van afwijkingen, de verdere uitvoering van plannen.
•Informatieverstrekking ten aanzien van regelgeving en – procedures.
•Kwaliteitsbewaking van werkprocessen t.a.v. constructie.
•Ondersteunen van de constructeur bij werkvoorraadbeheersing op een wijze die past binnen Zoetermeerse applicatielandschap.

Knock out-criterium
•Kandidaat is/komt in januari volledig beschikbaar

Gunningscriteria (weging)
1.Afgeronde opleiding Bouwkunde (of vergelijkbaar) op minimaal HBO-niveau en aanvullende opleiding (constructie, bouwregelgeving zoals Bouwbesluit 2012) (25%);
2.Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 8 jaar met genoemde werkzaamheden binnen de gemeentelijke overheid (50%);
3.Aantoonbare ervaring met het stroomlijnen van werkvoorraad en informatiebeheer (20%);
4.Selectiegesprek in tweede beoordelingsfase (5%).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende percentage geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De gemeente behoudt zich het recht voor geen van de kandidaten aan te nemen.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaat die in deze vergelijking als beste wordt beoordeeld, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties.
•omgevingsbewust
•creatief (denken in mogelijkheden) en oplossingsgericht
•goed organiserend vermogen
•daadkrachtig
•flexibel
•onder druk kunnen presteren

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten