Service level manager (SB)

Intermediair
FixedToday
Geplaatst op
28-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
2
Bekeken
515
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Waternet heeft een opdracht voor een service level manager
voor project Dienstverlening naar Mobiel.

Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Samen met onze klanten zorgen wij voor het water in Amsterdam
en een groot gedeelte van Utrecht en Noord-Holland. Een gebied van 700 km2 met 1,2 miljoen mensen.

De kerntaak van het project Dienstverlening naar Mobiel (DnM) is het realiseren van toonaangevende digitale dienstverlening met uperieur voor de klant van Waternet. Het project is een groeimodel waarbij gewerkt wordt met de Agile Scrum projectmethode. Het project zal uitgroeien naar een omvang van ca. 60 fte. Het project bestaat een Programmamanagementteam, Project Management Ondersteuning en de medewerkers in de zelfsturende Scrum teams. Voor de bedrijfsvoering werkt het project DnM in nauwe samenhang met de afdeling Klant Markt & Relaties, Informatisering, Automatisering, Leveranciers van ICT.

Doelstellingen project

Door de nieuwe vorm van werken (Agile/Scrum) in multidisciplinaire teams met interne en externe leveranciers is het noodzaak de verouderde contracten en SLA’s te herzien voor de leveranciers uit de Online keten van DnM.

Probleemstelling

Uitgaande van de interne klant/business wensen en de eisen die de nieuwe werkvorm stelt aan de ontwikkeling, het oplossen van incidenten, testmanagement, Continuous delivery, etc. zullen de contracten en sla’s herzien dienen te worden. Het everanciersmanagement is niet goed op orde en er zijn geen gekwalificeerde eigen mensen aanwezig zodat na het opstellen ook de inbedding in de interne organisatie een taak is.

 1. Identificatie behoeften gebruikersorganisatie

 1. Kern: Identificeren en definiëren van de vragen van de gebruikersorganisatie

 2. Kader: Klantvraag

 3. Resultaat: Inzicht krijgen en behouden in de processen en behoeften van de gebruikersorganisatie inzake levering van ICTdiensten en dienstenniveaus.

 4. Activiteiten

I Onderhouden van contacten met verantwoordelijke personen in de gebruikersorganisatie
II. Bespreken van ervaringen met huidige dienstverlening
III. Bespreken van verwachtingen, vraagstukken en problemen met oog op toekomstige dienstverlening
IV. Verantwoordelijke persoon bij de gebruikersorganisatie inzicht geven in de mogelijkheden van ICT-dienstverlening

V. Gedetailleerd vastleggen van de behoeften van de gebruikersorganisatie (Service Level Requirements)

 1. Definiëring ICT-dienstverlening

 1. Kern; Analyseren en vastleggen van de eisen, randvoorwaarden en condities waaronder de ICTafdeling (en) hun diensten moeten aanbieden

 2. Kader: Doelstellingen en mogelijkheden van de ICTafdeling (en)

 3. Resultaat: Definitie van aanbod, afgestemd op de eisen en wensen van de gebruikersorganisatie

 4. Activiteiten

 5. Onderhouden van contacten met verantwoordelijke personen in de ICT-afdelingen

II. Bespreken van het huidige dienstverleningsaanbod
III. Bespreken van verwachtingen, vraagstukken en problemen met oog op toekomstige Dienstverlening
IV. Verantwoordelijke persoon bij de ICT-afdeling inzicht geven in de eisen en wensen van de gebruikersorganisatie

V. Gedetailleerd vastleggen van de eisen, randvoorwaarden en condities waaronder ICTdiensten worden aangeboden (Service specificaties)

 1. Dienstencatalogus

 1. Kern; Opstellen en onderhouden van een catalogus van de ICT-diensten die door de ICT-afdeling(en) aan bestaande en potentiële opdrachtgevers worden aangeboden

 2. Kader: Doelstellingen en mogelijkheden van de ICTafdeling (en) Methoden voor kostencalculatie en dienstenspecificatie

 3. Resultaat: Helder en inzichtelijk profileren van kwaliteit, kwantiteit en kosten van het aanbod van de (operationele) diensten en ICTproducten voor de gebruikersorganisatie

 4. Activiteiten

 5. Onderzoeken en analyseren van de bestaande diensten en dienstenniveaus

II. Ontwikkelen van een gedetailleerd overzicht van (operationele) diensten en de daarbij
III. behorende dienstenniveaus in voor de klant begrijpelijke taal
IV. Onderhouden en aanpassen van de dienstencatalogus

V. Ontwikkelen van kengetallen ten behoeve van de afdeling, management en ICTgebruikers

 1. Service level agreements (SLA’s)

 1. Kern; Voorbereiden en bespreken van gewenste dienstverlening, alsmede onderhandelen over de inhoud van SLA’s

 2. Kader; Doelstellingen en belangen van de gebruikersorganisatie en de ICT-afdelingen bepalen

 3. Resultaat; Heldere schriftelijke afspraken tussen beide partijen over de te leveren respectievelijk af te nemen ICT-diensten en het niveau van deze diensten

 4. Activiteiten

 5. Voorbereiden van de contractbesprekingen, onder andere op basis van kengetallen

II. Bespreken en onderhandelen met de verantwoordelijke persoon bij de
III. gebruikersorganisatie over het niveau van de gewenste dienstverlening
IV. Overleg voeren met de leidinggevende van de ICT-afdeling om na te gaan of de wensen van de klant door zijn afdeling realiseerbaar zijn

V. Opstellen van het SLA in voor de verantwoordelijke personen begrijpelijke taal en met heldere meetwaarden

VI. (Zorgdragen voor) de ondertekening/ondertekenen van de SLA

EISEN
U voegt een curriculum vitae van de kandidaat toe, waarin duidelijk zijn/haar werkervaring blijkt zoals in de eisen en wensen hierna beschreven. Het cv is maximaal 3 pagina's lang en in de Nederlandse taal.

De kandidaat beschikt over minimaal een erkend 4-jarig HBO
diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV. Een kopie van het diploma moet worden toegevoegd

De kandidaat heeft in de afgelopen 15 jaar ervaring binnen het IT-werkveld met het uitvoeren van projecten, servicemanagement processen, leveranciersmanagement, coaching van IT mensen. Deze ervaring dient duidelijk te blijken uit het CV van kandidaat

De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar kennis en ervaring met Service Management en met het opstellen van contracten met ICT leveranciers. Deze ervaring dient duidelijk te blijken uit het CV van kandidaat.

De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar in 2 projecten gewerkt met Agile/scrum methodiek. Deze 2 projecten dient de kandidaat specifiek te beschrijven op maximaal een half A4 en deze toe te voegen.

De kandidaat geeft in een motivatiebrief van maximaal 1 A4 aan waarom hij voldoet aan de eisen en de wensen.

De aangeboden kandidaat is direct na gunning beschikbaar voor 3 maanden voor 36 uur gemiddeld per week. Er is een optie tot verlenging mogelijk tegen dezelfde condities.

GRAAG DE VOLGENDE VRAGEN BEANTWOORDEN

Heeft de kandidaat in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar ervaring in het zelfstandig organiseren van het op 1 lijn brengen van in- en externe partijen? Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen dan dient dit duidelijk te blijken uit het CV.

Heeft de kandidaat in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar ervaring met partijen verbinden en tegenstellingen oplossen door met inhoudelijke voorstellen te komen? Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen dan dient dit duidelijk te blijken uit het CV.

OVERIG

Bij een eventueel matchgesprek zal het gesprek alleen met de kandidaat plaatsvinden en zal er geen accountmanager bij aanwezig zijn

Deadline voor het indienen van de offerte is donderdag 7 januari 2016 om 11:00 uur.

De matchgesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 13 januari 2016. De opdrachtgever zal 5 kandidaten uitnodigen voor een matchgesprek.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden op het Hoofdkantoor Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  28-12-2015 09:55
  Plaats
  Nootdorp

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  28-12-2015 10:09
  Plaats
  Diemen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten