Stadsdeelregisseur

Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
30-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
945
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-1138

Omschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zoeken wij een Stadsdeelregisseur, die de regie voert op werkzaamheden in de openbare ruimte , omvangrijke en complexe bouwprojecten en evenementen, met als doel de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de (verkeers)veiligheid te waarborgen. De stadsdeelregisseur krijgt mandaat om werkzaamheden stil te leggen indien partijen zich niet aan de vergunningsvoorwaarden houden, de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gedrang komen of werkzaamheden als gevolg van onvoorziene omstandigheden dan wel calamiteiten verschoven moeten worden.

Taken

 • Verkrijgen van een goed overzicht van de programmering van werkzaamheden, evenementen en bouwprojecten vanuit het oogpunt van bereikbaarheid, in samenwerking met de Evenementencoördinator en met Vergunningverlening en Handhaving.

 • Stemt maatregelen c.q. voorwaarden af met vergunningverlening en handhaving en overlegt over de inzet van handhaving.

 • Oplossen van knelpunten in de planning van werkzaamheden, evenementen en bouwprojecten vanuit het oogpunt van bereikbaarheid. Koppelt aangrenzende projecten aan elkaar.

 • Bewaken van het gehele proces van het juist toepassen van BLVC (bereikbaarheid, leefbaarheid, (verkeers)veiligheid en communicatie) -richtlijnen tijdens de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte, eist indien nodig aanvullende voorwaarden.

 • Zorgdragen voor het opstellen van bereikbaarheidsanalyses, het toetsen van programma’s van het Stadsdeel- en het Stadsprogramma voor zover het Zuid betreft, het actueel houden van de informatie (bijvoorbeeld CORA).

 • Beoordelen van verkeersaspecten in BLVC-plannen/verkeersplannen/evenementen.

 • Zorgdragen voor het WIOR-proces binnen het stadsdeel voor zover het de bereikbaarheidscoördinatie en afstemming betreft.

 • In het geval van conflicterende projectplanningen partijen op één lijn brengen en desnoods zelf een onafhankelijk standpunt innemen waar de projecten zich aan dienen te conformeren, in het belang van de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid.

 • Adviseren van management, bestuur en politiek binnen het vakgebied.

 • Fungeren als gesprekspartner/contactpersoon namens management en afdeling voor gemeentelijke organisaties en externe partners (waaronder Stadsregisseur, Rijkswaterstaat, projectleiders en Prorail).

 • Leveren van input voor de meerjarenanalyse van de Stadsregisseur, vertegenwoordigen van het stadsdeel in de Werkgroep Werk in Uitvoering (WWU) en zo nodig in het Voorbereidingsoverleg (VO).

 • Participeren in de aanpak van crisissituaties op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid, voor zover dit niet wordt opgevangen door de calamiteiten- en piketdienst, en fungeren als aanspreekpunt bij opdrachten van de burgemeester t.b.v. openbare orde en veiligheid.

Vereisten

 • HBO/academisch werk- en denkniveau of diploma in een voor de functie relevante richting (bijvoorbeeld civiele techniek, verkeerskunde, bedrijfskunde).

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als regisseur openbare ruimte, bij voorkeur in een G4 gemeente.

 • Ruime aantoonbare ervaring als regisseur, adviseur, projectmanager, directievoerder en/of omgevingsmanager in de ruimtelijke sector.

 • Kennis van en ervaring met het Amsterdamse Coördinatiestelsel.

Competenties

 • Het vermogen om te sturen en te beïnvloeden vanuit goed overzicht en een sterk ontwikkelde omgevingssensitiviteit.

 • Het vermogen om te werken in een politiek en maatschappelijk krachtenveld (in bezit van sterke politieke antenne).

 • Het vermogen om samen te werken en partijen te verbinden.

Bij het ontvangen van uw reactie (inclusief 2 referenties) gaat H Consultancy Groep b.v. er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend en daarmee onnodig werk verricht wordt.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten