Projectleider Openbaar Ministerie

Intermediair
Yacht bv
Geplaatst op
04-01-2016
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
100
Op locatie
Utrecht en Den Haag
Reacties
8
Bekeken
682
Status
Gesloten
Referentie
022

Omschrijving

Het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie en andere opsporingsdiensten. De Officier van Justitie leidt het opsporingsonderzoek. Het OM houdt ook toezicht op de goede uitvoering van het vonnis van rechters; boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten, taakstraffen goed uitgevoerd. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht.

Beschrijving programma Digi-OM
Digi-OM staat voor ‘Programma Digitaal Werken Openbaar Ministerie’. Het programma Digi-OM draagt bij aan het verbeteren van de informatievoorziening van het OM, op zo’n manier dat de informatiepositie van de professional adequaat is, het dienstverleningsproces naar de burger van hoogwaardig niveau is en de behandeling van strafzaken doelmatig en efficiënt is.

Het programma Digi-OM heeft 2 belangrijke doelen

 • bewerkstelligen dat het OM volledig digitaal werkt

 • volledig digitaal uitwisselen van processtukken in de strafrechtketen met ketenpartners, de advocatuur en burgers

Om deze doelstellingen te kunnen halen, onderhoudt het programma nauwe contacten met andere onderdelen binnen het OM. Vanuit de projecten van het programma worden bijeenkomsten georganiseerd om de wensen van de gebruikers te achterhalen. Tevens wordt er samengewerkt en afgestemd met ketenpartners zoals de Rechtspraak, Politie en de NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten).

Het programma bestaat uit meerdere, met elkaar samenhangende digitaliseringsprojecten. Daarnaast is Digi-OM een veranderprogramma; digitaal werken vraagt een andere manier van werken en brengt een verandering van werkprocessen met zich mee. Bovendien is digitaliseren nodig voor het realiseren van de toekomstbestendige, betaalbare organisatie die we als Openbaar Ministerie met OM2020 voor ogen hebben.

Programmadirecteur Paul Huijser en programmamanagers Rens van Zaltbommel en John van de Rijt geven leiding aan het programmateam.

Een greep uit de Digi-OM projecten

 • GPS Maatwerk (Geïntegreerd Proces Systeem Maatwerkzaken)

Een digitale registratie en verwerking van Maatwerk Strafzaken.

 • Portalen (o.a. Advocaten- en Slachtofferportaal)

 • DDV (Digitale Dossier Viewer)

Met behulp van deze viewer kunnen de officieren van justitie en beoordelaars strafzaken en -zittingen digitaal voorbereiden.

 • DPD (Digitaal Proces Dossier)

Systeem waarbij de politie proces dossier digitaal aanlevert aan het OM. Digitale uitwisseling van originele digitaal ondertekende procesdossier tussen politie, OM en Rechtbank.

 • Digitaal Archiveren

 • Thuiswerkvoorzieningen (bv. Telestick)

 • Windows 8 Tablets

Tablet waarmee ingelogd kan worden op het OM netwerk, waarbij men beschikking heeft over Windows 8.1, E-mail en agenda via Outlook, intra- en internet, Office, P-schijf, H-schijf, Citrix verbinding (vergelijk OMT) en OM applicaties.

 • Multi Touch Tables

32 inch (81 cm) scherm, waarop meerdere documenten tijdens de zitting geopend kunnen worden voor inzage. De documenten kunnen ook in verschillende formaten bekeken worden.

 • Scannen

Positie en omgeving
De functie valt formeel onder het programma Digi-OM. De projectleider geeft leiding aan meerdere (deel)projecten die een bijdrage leveren aan de inrichting en versterking van de digitale werkomgeving van het OM en legt daarbij verantwoording af aan het programmamanagement.

Doel van de functie

 • Leiding geven aan een tijdelijk samenwerkingsverband van verschillende disciplines inclusief externe leveranciers

 • De projectleider geeft leiding aan de landelijke implementatie van het project ‘GPS Maat’

 • In samenspraak met de Rechtspraak draagt de projectleider namens het OM zorg voor de coördinatie en voortgang in de Proeftuin Hoger Beroep

 • De projectleider stuurt en begeleidt digitaliseringsprocessen bij de Ressortsparketten

 • De projectleider is medeverantwoordelijk voor de realisatie en implementatie van het project ‘digitaal archiveren’

Resultaatgebieden

a. Ten opzichte van de opdrachtgever -

 • Opdrachten zijn gerealiseerd binnen vooraf aangegeven tijd conform gestelde kwaliteitseisen en met gebruikmaking van beschikbaar gestelde middelen

 • projectplannen en voortgangsrapportages zijn aangeleverd

 • Adviezen en/of producten zijn geleverd conform afspraak, opdracht en/of adviesvraag

 • Het Programma Digi-OM is effectief ondersteund bij de implementatie en realisatie van de projecten ‘GPS Maat’ en ‘Onderzoeken’

 • Het Programma Digi-OM is effectief ondersteund door de coördinatie vanuit het Programma Digi-OM in de Proeftuin Hoger Beroep en digitaal archiveren bij de Ressortsparketten

 • Opgeleverde producten zijn in beheer gegeven bij de beheerorganisatie. Zowel binnen Domein IT als bij de externe leveranciers

 • Projecten zijn zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang aangestuurd.

b. In relatie tot de omgeving

 • In het bezit van een relevant en onderhouden netwerk zowel binnen het OM als bij ketenpartners en leveranciers

 • In- en externe bronnen zijn effectief en efficiënt gebruikt.

 • Relevante en actuele ontwikkelingen, welke van belang zijn voor een efficiënte projectvoering zijn meegenomen bij adviezen en/of producten.

c. Ten aanzien van de Bedrijfsvoering

 • Adviezen en/of producten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen).

 • De administratie is op orde.

d. Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd binnen de programmaorganisatie van Digi-OM

Speelruimte
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Inhoud van de te leveren (advies)producten wordt aan eigen inzicht overgelaten.

 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie van gegevens een belangrijke rol speelt. Daarbij moet worden ingespeeld op gebruikerswensen en (technische) wijzigingen en wijzigingen in wet- en regelgeving

 • Beoordeling op geleverde operationele adviezen, ondersteuning en kwaliteit van geleverde inhoudelijke deelproducten.

 • Aanleveren van geaggregeerde overzichten en informatie

 • Coördinatie en implementatie van het project ‘Onderzoeken’ in nauwe samenwerking met de projectleider ‘Services & Onderzoeken’

 • Werkt nauw samen met product owner en ICT projectleider

Kaders De projectleider voert zijn werkzaamheden uit binnen de:

 • Kaders van de scope van het programma Digi OM

 • Kaders van de scope van het project GPS Maat

 • Kaders van de proceskringen en procesverantwoordelijken van de lokale onderdelen

 • Samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving

Contacten
Aard contacten

 • Houdt rekening met regels, posities, belangen en de cultuur van de organisatie(s)/onderdelen van de omgeving van het project/programma

 • Adviseert landelijke en lokale deelnemende OM betrokkenen

 • Begeleidt (deel)projectleiders en deelnemers

 • Wisselt intern en extern gegevens en informatie uit

 • Met deelnemende organisaties van Politie, OM en Rechtbank Rotterdam

 • Met proceskringen en procesverantwoordelijken van deelnemende OM onderdelen waaronder GPS-coördinatoren

Competentieprofiel
Functie gebonden competenties

 • Klantgerichtheid

 • Resultaatgerichtheid

 • Analyserend vermogen

 • Samenwerken

 • Plannen en organiseren

 • Omgevingsbewustzijn

 • Overtuigingskracht

 • Voortgangscontrole

 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid


Kennis en ervaring

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau op basis van een afgeronde opleiding.

 • Gedegen inzicht in het werkveld van de OM

 • Ervaring in het werken in een politiek/bestuurlijke omgeving

 • Meerdere jaren kennis en ervaring met projectmatig werken (binnen de overheid)

 • Kennis van GPS (Geïntegreerd Processysteem) is een pré

 • Affiniteit met ICT projecten is een pré

 • Kennis van Prince 2 is een pré

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


8 reacties

 • Datum
  04-01-2016 22:51
  Plaats
  Ede

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  05-01-2016 11:05
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  05-01-2016 14:14
  Plaats
  Alphen aan den Rijn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  05-01-2016 15:34
  Plaats
  Den Bosch

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  05-01-2016 17:50
  Plaats
  Zaandijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  05-01-2016 23:08
  Plaats
  Stolwijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  06-01-2016 10:15
  Plaats
  Peize

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  07-01-2016 15:44
  Plaats
  Almere

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten