Arbeidsdeskundige

Opdrachtgever
Logiclevel
Geplaatst op
05-01-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
336
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

  • H Consultancy Groep b.v. 2546 opdrachten
  • Yacht bv 30 opdrachten

Omschrijving

Startdatum
15-1-2016

Einddatum
15-1-2017

Optie tot verlenging
Maximaal 12 maanden

Aantal uur per week
38

Aantal posities
2

Tarief: scherp

Functie-informatie

Additionele informatie
Selectiecriteria die u positief beantwoordt moeten altijd beargumenteerd blijken uit het cv of eventuele bijlagen bij het cv. Indien dit niet het geval is, wordt de offerte zonder meer afgewezen.

Functiebeschrijving

Algemeen kleurbeeld: De vijf taken van de arbeidsdeskundige binnen UWV - Claimbeoordeling: Een beoordeling geven over de arbeidsmogelijkheden en de mate van arbeidsgeschiktheid van de klant op basis van onder meer de rapportages van de verzekeringsartsen. - Re-integratie: Richting geven aan en activeren van de participatie- c.q. arbeidsmogelijkheden van de klant. - Werkgeversbenadering: Het benaderen van en onderhouden van contacten met werkgevers ten behoeve van plaatsingsmogelijkheden voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Dit geldt evenzo voor overige netwerkpartners zoals scholen, re-integratiebedrijven, WSW-instellingen en dergelijke. - Monitoren, handhaven en initiëren van de re-integratie inspanningen van uitkeringsgerechtigden. - Bezwaar en beroepszaken: leveren van oplossingen in geschillen rond werk en inkomen.

Functieprofiel
De arbeidsdeskundige is een goed geïnformeerde, integere gesprekspartner die helder uitlegt hoe hij tot zijn oordeel is gekomen en wat de gevolgen hiervan zijn voor de klant. Hij maakt voor en met de klant inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn en wat daarvan de consequenties zijn, zodat de klant een weloverwogen keuze kan maken. Dat de arbeidsdeskundige bij zijn oordeelsvorming voor zover mogelijk aansluit bij de visie van de klant draagt bij aan diens acceptatie van het oordeel.
De arbeidsdeskundige is zelf eigenaar van zijn competentieontwikkeling en dient zich steeds af te vragen hoe het eigen functioneren (en het proces waarin men een rol speelt) verder kan worden verbeterd. Het ontwikkelen van de competenties die hierbij een rol spelen wordt o.a. ondersteund door instrumenten als peer review, self assessment en benchmarking.
De nadruk ligt hierbij op leren reflecteren, met de nadruk op de persoon van de arbeidsdeskundige en zijn professionele relaties. De arbeidsdeskundige reflecteert op de eigen beroepsuitoefening (kennis, kunde en attitude), beschrijft zijn bevindingen in een persoonlijk portfolio en deelt ze met collega’s, om aan de hand van hun feedback zijn eigen vervolgacties te kunnen bepalen en, in overleg met zijn manager, vorm te geven. Zo ontwikkelt hij niet alleen zichzelf maar draagt hij tegelijkertijd bij aan de professionele ontwikkeling van zijn beroepsgroep. De arbeidskundige handelt vanuit een door Hobéon SKO gecertificeerde body of knowledge en vanuit ethische waarden, die door de SRA in gedragsregels zijn vastgelegd. De AD is daarmee aanspreekbaar op het ethisch en integer handelen. De registerarbeidsdeskundige die staat ingeschreven bij SRA is tuchtrechtelijk aansprakelijk en, indien bemiddeling mislukt via de Arbeidsdeskundig Ombudsman, is de Arbeidsdeskundige onderworpen aan het oordeel van een Arbeidsdeskundig Tuchtcollege en in hoger beroep spreken we van een Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege.
Kleurbeeld WERKbedrijf: De klant krijgt een concreet advies gericht op de route naar werk, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de motivatie, eigen regie en verantwoordelijkheid van de klant. De arbeidsdeskundige maakt, aanvullend op het vastgestelde werkvermogen, een analyse van de positie van de klant ten opzichte van de arbeidsmarkt en past waar nodig interventies toe die de afstand verkleinen of opheffen.
Voor een optimale arbeidsinpassing kan de arbeidsdeskundige de klant en werkgever adviseren over, aanpassing van taken, functie of werkplek, specifieke begeleiding van de klant, voorzieningen en financiële tegemoetkomingen bij een lagere dan normale arbeidsprestatie.
Bij de begeleiding van de klant werken we zoveel mogelijk samen met de mensen rondom de klant die mede ondersteunen bij de route naar werk en daadwerkelijke arbeidsinpassing. Dit vraagt inzicht en inlevingsvermogen in de leefwereld van de klant en werkgever en oog voor diverse belangen. Wanneer een klant niet meewerkt aan zijn re-integratie dan wijst de arbeidsdeskundige de klant op de consequenties hiervan.
De arbeidsdeskundige binnen het WERKbedrijf valt hiërarchisch onder de manager Werkzoekendendienstverlening.
Bijzonderheden In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verw

We zoeken een ervaren arbeidsdeskundige die direct inzetbaar is op dienstverlening UWV WERKbedrijf voor de doelgroepen WIA en Wajong. In die context ben je bekend met aanvragen loondispensatie en jobcoaching.

CV eisen

Omschrijving
CV volledig in het Nederlands (maximaal 7 pagina’s)

Knock-out

U dient één referentie van een relevante opdracht in. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. Ingeschakeld
Geldige registratie blijkend uit SRA nummer, zoals horende bij de beroepsgroep voor arbeidsdeskundige. Vermeld het nummer in uw CV Ingeschakeld
Minimaal 4 jaar ervaring als arbeidsdeskundige opgedaan bij een non profit organisatie in de afgelopen 5 jaar Niet ingeschakeld 10
Minimaal 3 jaar werkervaring met re-integratie van WIA klanten, en bij voorkeur ook ervaring met Wajong klanten, in relatie tot de arbeidsmarkt, opgedaan in de afgelopen 5 jaar Niet ingeschakeld 9
Leverancier verklaart – evenals UWV – een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist aantoonbaar per openbaar vervoer of ongemotoriseerd van woning naar werk voor ten minste 80% van de reisafstand. Niet ingeschakeld 3

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten