Adviseur financieel management en scopebeheer

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
05-01-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Rotterdam
Reacties
0
Bekeken
198
Status
Gesloten
Referentie
IGB55923829

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2516 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een adviseur met ervaring met SAP en kennis van de VTW-tool.

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze uitvoeringsorganisatie bevordert de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op de weg en het water. Veiligheid, doorstroming, comfort en betrouwbare informatievoorziening zijn hierbij sleutelwoorden.

U bent werkzaam voor het project Integraal Variabel Onderhoud Droog (IVOD). Het project is verantwoordelijk voor het variabel onderhoud aan de rijkswegen binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat, Regio West-Nederland Zuid. Het gaat daarbij onder meer om onderhoud aan het asfalt, geleiderail en voegovergangen. Het is enerzijds een project waarin contracten een eindig karakter hebben, anderzijds is het een programma, door het jaarlijks verkrijgen van nieuwe opdrachten. Het projectteam is hierdoor gelijktijdig bezig met de voorbereiding van nieuwe contracten en de contractbeheersing en uitvoering van reeds op de markt gebrachte contracten.
Omdat binnen het Beheer en Onderhoud scope en financiën nauw met elkaar verweven zijn, betreft het hier een gecombineerde functie. Het betreft een uitdagende functie in een dynamisch project waarin veel wijzigingen in de opdracht plaatsvinden.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

Financieel management

 • U voert taken uit op het gebied van financieel management en scopebeheer.

 • U stelt de budgetreeks op over meerdere jaren.

 • U beheert het projectbudget.

 • U maakt een periodieke analyse op de actuele werkelijke kosten / uitgaven en ATB / bestellingen in relatie tot het budget.

 • U stemt af met de contractmanager over wijzigingen, nieuwe inkopen, verwachte uitgaven et cetera.

 • U toetst de prognose aan het budget.

 • U geeft inzicht in oorzaken afwijkingen tussen prognose en projectbudget.

 • U past indien nodig de prognose aan (in overleg met de manager projectbeheersing / projectmanager) en legt dit vast in SAP.

 • U initieert de budgetmutatie.

 • U hebt regelmatig overleg met de IPM-rolhouders over te verwachten uitgaven in relatie tot huidige prognose / budget, inclusief het aanleveren van de onderbouwing.

 • U stemt regulier af met de adviseur planning en risicomanagement.

 • U beheert de projectstructuur in SAP (Work Breakdown Structure).

 • U maakt bestellingen aan voor inkopen van meer dan € 15.000.

 • U handelt inkoopformulieren light-inkopen af (tot en met €15.000).

 • U bent verantwoordelijk voor het toetsen, het laten tekenen, het versturen van de opdrachtbevestiging en het accorderen van de factuur in workflow SAP.

 • U kijkt de maandelijkse overzichten en light facturen na en laat deze accorderen door de projectmanager.

 • U stemt af met de manager projectbeheersing en de inkoopadviseur over (wijzigingen van) de projectraming in relatie tot prognose.

 • U visualiseert de financiële situatie per scope en per contract voor het huidige jaar en over de jaren heen (onder andere budget, prognose, werkelijke kosten, nog te pv-en).

 • U beheert, actualiseert en laat het  uitgangspuntendocument financieel management vaststellen, waarin de werkwijze ten aanzien van het financieel management is vastgelegd.

Scopebeheer

 • U beheert de (project)scope.

 • U beheert en archiveert het ProjectOpdrachtFormulier (POF). De POF wordt opgesteld door het district en bevat naast de projectscope ook informatie over tijd, geld en risico’s.

 • U beheert de technische scope (nadere uitwerking van de projectscope door de technisch manager).

 • U beheert de vastgestelde baseline.

 • U analyseert maandelijks de verschillen tussen de verkregen opdracht (maatregelen inclusief budget en uitvoeringsjaar) en de programmeringsoverzichten. Deze analyse wordt periodiek besproken met de manager projectbeheersing en de regio.

 • U adviseert aan de manager projectbeheersing over de volledigheid van de doorvertaling van de projectscope naar de contractscope (opgesteld door contractmanager).

 • U houdt de wijzingen bij en legt deze vast op de baseline (in omgang met de contractmanager, technisch manager, omgevingsmanager en regisseur asset management).

 • U houdt visueel overzicht bij van de relatie tussen scopes en contracten.

 • U beheert de VTW-tool (Voorstel Tot Wijziging).

 • U bewaakt en begeleidt het op een juiste wijze en tijdig invoeren van scope- en contractwijzigingen in de VTW-tool door de VTW-verantwoordelijke / initiatiefnemer.

 • U bespreekt vooraf onduidelijkheden in VTW’s met de initiatiefnemer en (laat) deze VTW-teksten aanscherpen.

 • U zet de wijzigingen uit met behulp van de VTW-tool bij de VTW-toetsers, inclusief het doorzetten naar de projectmanager en de opdrachtgever.

 • U bewaakt tijdig het aanleveren van input door toetsers.

 • U bewaakt de voortgang bij de opdrachtgever voor akkoord op de wijziging.

 • U wikkelt VTW’s af in de VTW-tool.

 • U draait de VTW-rapportages uit ten behoeve van managementinformatie en voortgangsbesprekingen.

 • U registreert en archiveert de scope inclusief alle wijzigingen op scope en contract.

 • U beheert / actualiseert en laat het uitgangspuntendocument scopemanagement vaststellen, waarin de werkwijze ten aanzien van scope- en wijzigingenbeheer is vastgelegd.

 • U neemt deel aan het tweewekelijks VTW-overleg.

 • U vervult ook een rol binnen het cluster projectbeheersing.

 • U stemt periodiek af met de andere adviseurs op het gebied van planning, financiën en kwaliteitsmanagement over consequenties van wijzigingen op de baselines.

 • U levert input aan werkpakketbeschrijvingen financieel en scopemanagement.

 • U stelt de voortgangsrapportage (tweemaandelijks) op, op het gebied van financiën en scopebeheer / VTW's.

Eisen

 • U beschikt over minimaal hbo werk- en denkniveau met minimaal 3 jaar relevante werkervaring.

 • U hebt kennis van SAP en beschikt over uitgebreide kennis van Excel.

 • U hebt ervaring bij Rijkswaterstaat.

 • U hebt kennis van de VTW-tool.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Rotterdam

Wanneer?

De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind augustus 2016, met optie tot verlenging. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór dinsdag 12 januari aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten