Contractmanager

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
05-01-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Leeuwarden
Reacties
0
Bekeken
228
Status
Gesloten
Referentie
IGB55924301

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2547 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een contractmanager met kennis van risicomanagement, SE, kwaliteitsnormering, inkoopmanagement, relevante contractmodellen (prestatiecontracten D&C, ingenieursdienstencontracten en DBFM) en aanbestedingswetgeving.

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze uitvoeringsorganisatie bevordert de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op de weg en het water. Veiligheid, doorstroming, comfort en betrouwbare informatievoorziening zijn hierbij sleutelwoorden.

U bent werkzaam voor Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO). PPO is een organisatie die programma’s en projecten realiseert, en daarbij intensief samenwerkt met anderen en zijn resultaten elke dag verbetert. Het publiek, de politiek en de interne en externe partners merken dat en waarderen hun als effectieve en efficiënte projectmanager, intern opdrachtnemer en extern opdrachtgever met hoogwaardige kennis en ervaring.
PPO voert de productieopgave van Rijkswaterstaat uit in opdracht van de regio’s. PPO doet dit voor programma’s, D&C-projecten die kleiner zijn dan circa €65 miljoen, prestatiecontracten en overige onderhoudsprojecten.
PPO werkt nauw samen met het organisatieonderdeel grote projecten en onderhoud (GPO). Beiden zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en onderhoudsproces.

U wordt ingezet voor het projectteam A wegen. Dit projectteam voert onderhoudscontracten uit in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. De contracten betreffen het meerjarig in stand houden van zowel droge als een deel van de natte infrastructuur, het uitvoeren van upgradewerkzaamheden en het afhandelen van schades en calamiteiten. Alle contracten zijn in uitvoeringsfase. Het betreffen prestatiecontracten (UAV-GC) en DBFM-contracten in de maintainfase, die worden beheerst door systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Daarnaast worden extra opdrachten in kleine contracten op de markt gezet. In de eerste helft van 2016 worden 2 aflopende prestatiecontracten opgeleverd, vindt transitie plaats naar nieuwe prestatiecontracten die in mei in uitvoering komen.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent de expert op het gebied van inkoop- en contracten.

 • U bent verantwoordelijk voor de sturing en de beheersing van prestatie- en DBFM-contracten in de exploitatie, beheer- en onderhoudsfase en de sturing en beheersing van het gehele inkoopproces van kleinere projecten / contracten.

 • U houdt u bezig met name met de contractuitvoering en daarnaast met contractvoorbereiding, -aanbesteding.

 • U vertaalt de inkoopstrategie en geldende kaders en richtlijnen in het contract.

 • U voert (verplichte) meerwaardetoetsen en marktscans uit.

 • U zoekt veelvuldig naar afstemming met zowel uw opdrachtgever als met leveranciers en zorgt ervoor dat er overeenstemming wordt bereikt over de inhoud van het contract.

 • U spreekt zo nodig de leveranciers aan op het (niet) nakomen van contractafspraken.

 • U voert systeem-, proces- en producttoetsen uit (of stuurt deze aan), zorgt voor productgerichte uitbesteding van toetsen en zorgt dat besluitvorming plaatsvindt over het al dan niet toekennen van kortingen, boetes en bonus / malus.

 • U analyseert risico’s vanuit de omgeving en het systeem en bespreekt deze met betrokkenen voordat een contract wordt afgesloten.

 • U ziet erop toe dat bij contracten is voldaan aan de randvoorwaarden, zoals afspraken met de omgeving en opdrachtgever.

 • U zorgt ervoor dat uitvoeringswerkzaamheden worden beheerst door te sturen op tijd, geld, kwaliteit en risico’s.

 • U fungeert, namens uw opdrachtgever, als eerste aanspreekpunt voor betrokkenen.

 • U treedt op als coach richting collega-adviseurs inkoop en contracten en als inhoudelijke vraagbaak.

 • U stuurt hen functioneel aan en zorgt ervoor dat beschikbare mensen en middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

 • U stemt veelvuldig af met uw projectteam, stakeholders en andere IPM-disciplines.

 • U zorgt voor een optimale kennisuitwisseling en -ondersteuning van de contractpartner bij issues.

 • U stuurt op de kwaliteitsborging en deelt actief kennis en ervaringen binnen en buiten Rijkswaterstaat en zorgt dat de PDCA-cyclus wordt toegepast en verbeteringen worden aangestuurd.

 • U zorgt voor verbeteringen in het inkoop- en contractmanagement proces, waaronder het streven naar administratieve lastenverlichting.

Eisen

 • U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding in relevante richting (bijvoorbeeld GWW).

 • U hebt aantoonbare kennis en ervaring (indicatief 3-5 jaar) op het gebied van contractmanagement, preferent binnen het domein van Aanleg & Onderhoud.

 • U hebt aantoonbare ervaring (indicatief 3-5 jaar) in het leidinggeven aan / aansturen van teams.

 • U hebt aantoonbare kennis en ervaring met ISO 9001 en systeemgerichte contractbeheersing (SCB).

 • U hebt kennis van onder andere risicomanagement, SE, projectbeheersing, kwaliteitsnormering, inkoopcontractering, relevante contractmodellen (prestatiecontracten D&C, ingenieursdienstencontracten en DBFM) en aanbestedingswetgeving.

 • U hebt kennis van de toepassing zijnde informatiesystemen.

 • U bent in het bezit van een VCA-certificering.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Standplaats is Leeuwarden maar af en toe kan dit ook Assen en Grou zijn.

Wanneer?

De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2016, met optie tot verlenging. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór dinsdag 12 januari aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten