Business Analist

Opdrachtgever
Logiclevel
Geplaatst op
07-01-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
1
Bekeken
563
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2560 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Startdatum
20-1-2016

Einddatum
1-1-2017

Optie tot verlenging
Maximaal 12 maanden

Aantal uur per week
40

Aantal posities
1

Tarief: scherp

Functie
Business Analist

Functietitel
Business Analist

Context Het betreft specifiek de dienstverlening van UWV WERKbedrijf voor werkzoekenden met een WW uitkering. Klanten ontvangen zowel online dienstverlening via werk.nl als dienstverlening op een werkplein. De dienstverlening voor specifieke doelgroepen is geïntensiveerd.
Over deze dienstverlening wordt verantwoording afgelegd aan de opdrachtgevende ministeries.
Opdracht Uit onderzoek is gebleken dat het zo snel mogelijk in contact komen met (met werkloosheid) bedreigde werkzoekenden en het regelmatig voeren van (individuele en groepsgewijze) gesprekken de kans op werk vergroot. Er wordt daarom extra persoonlijke dienstverlening ontwikkeld om ingezet te worden bij de start van de werkloosheid. Een tweede ontwikkeling betreft het meer op maat aanbieden van dienstverlening aan werkzoekenden.
Aanvullende eisen Business Analist Naast het generieke functieprofiel dient de Business Analist specifiek werkervaring en kennis te hebben met betrekking tot deze specifieke opdracht: • Gedegen kennis van Siebel en Oracle applicaties en aantoonbare werkervaring met deze applicaties; • Minimaal 4 jaar ervaring als informatieanalist of businessanalist bij grote en complexe overheidsorganisaties in de afgelopen 5 jaar. • Aantoonbare ervaring met verandertrajecten en E-dienstverleningsprojecten, minimaal 2 jaar aantoonbare projectervaring in de afgelopen 4 jaar. • Adviseren productgroepmanager en producteigenaar over de impact van de veranderingen op organisatie en ICT; De Business Analist monitort en analyseert ontwikkelingen behorend bij de opdracht zoals hierboven omschreven. Op basis daarvan identificeert hij/zij nieuwe vraagstellingen over de dienstverlening en worden deze adviezen uitgewerkt binnen de beslisnotities over de consequenties daarvan aan de directie van het WERKbedrijf in opdracht van en via de productgroepmanager. De Business Analist dient voldoende senioriteit te hebben om op zijn eigen vakgebied zelfstandig te kunnen werken. De Business Analist heeft inzichten in de business, waardoor hij/zij de verbinding kan maken tussen de politieke doelstellingen, de organisatiedoelstelling en de vertaling daarvan naar onder meer ICT-ondersteuning. Tegelijkertijd is de Business Analist uitstekend in staat de samenwerking te vinden met de staande organisatie en deze op alle vlakken steeds te betrekken bij de ontwikkeling.
Er staat minimaal 1 aantoonbare succesvol afgeronde opdracht in het CV in de functie van Business Analist én deze taakopdracht dient los van het cv op maximaal 1 pagina A4 aangeleverd te worden. Binnen de opdracht komt de ervaring met het adviseren en signaleren op de realisatie van optimalisatie van werkprocessen en applicaties gebaseerd op Siebel (bv. Sonar) en Oracle (bv. BI en ESB) prominent naar voren. Deze opdracht dient te zijn uitgevoerd in de afgelopen vijf jaar en dient betrekking te hebben op de optimalisatie van organisatieprocessen en automatisering van de procesondersteuning. Binnen deze opdracht dient u de rol te hebben vervuld als een ‘verbinder’ tussen de opdrachtgever, verschillende afdelingen en stakeholders waarbij al deze partijen op een goede en positieve manier betrokken zijn.

Functieprofiel
Functieprofiel van Businessanalist (voor de afdeling Ontwerp & Beheer Werkpleindienstverlening)

 1. Doel van de eenheid Ontwikkelen van dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden o.b.v. signalen uit de arbeidsmarkt, de uitvoering en beleidskaders. (dit alles in relatie tot missie van UWV/WERKbedrijf)

Faciliteren van WERKbedrijf professionals (Gemeenten en eventuele stakeholders) door kwalitatieve producten, duidelijke werkprocessen, instrumenten en ondersteunende materialen, en goed functionerende systemen op te leveren en te beheren.

 1. Plaats van de functie in de organisatorische eenheid De functie wordt uitgeoefend in een ontwerpteam binnen OBW dat zeer nauw samenwerkt met het ontwerpteam van de e-dienstverlening.

 2. Doel van de functie Het analyseren van complexe bedrijfsprocessen op basis waarvan het betreffende bedrijfsproces kan worden vernieuwd of verbeterd.

 3. Bijdrage van de functie De functie draagt indirect bij aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement danwel de functionele lijn.

 4. Hoofdtaken Naast de reguliere taken voert de businessanalist de volgende specifieke taken uit: • Bijdragen aan het opstellen van integraal Business Ontwerp en Project Start architectuur bij complexe verandertrajecten. • In voorkomende gevallen optreden als coördinator/deelprojectleider van deelprojectteams en als zodanig opstellen van het plan van aanpak van het betreffende (deel)project; • Zorgdragen binnen het ontwerpteam voor het opstellen van delen van het Integraal Business Ontwerp, zoals Beslisnotities, Impactanalyses, Project Start architectuur, na accorderen van de verbeter- en of wijzigingsvoorstellen. • Zorgdragen voor structurering en systematische documentatie van de uitgevoerde analyses. • Coachen van businessanalisten op het betreffende vakgebied. • Kan optreden als projectleider op zijn vakgebied.

 5. Functiegebieden Advies, ontwikkeling, productie en service.

 6. Bedrijfscompetenties

7.1.1 Inhoudelijke competenties Op het gebied van de organisatie kent de medewerker:  De missie en bedrijfsdoelstellingen van UWV,  Globaal de wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid en specifiek de plaats van UWV in de keten,  Op hoofdlijnen de organisatie van UWV.
7.1.2 Gedragscompetenties UWV

Functieprofiel
 Samenwerken: Levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om samen te werken, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.  Klantgerichtheid: Onderzoekt wensen en behoeften van de klant en handelt hiernaar. Anticipeert op behoeften van klanten. Geeft hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.  Resultaatgerichtheid: Is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en heeft de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om ambitieuze doelen te stellen en te realiseren, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.
7.2. Functiecompetenties
7.2.1. Vakinhoudelijke competenties • Minimaal HBO werk- en denkniveau. • Bekend met BA technieken, technieken gericht op modelleren en evalueren van de bedrijfsvoering. • Kent hulpmiddelen en technieken die gebruikt kunnen worden om de structuur, de verbanden en het gebruik van informatie binnen de organisatie vast te leggen en te begrijpen. • Bekend met de beginselen van de architectuur en inrichtingsprincipes. • Bekend met methoden en technieken van bedrijfskundig onderzoek en –analyse. • Kennis van het ICT vakgebied in het bijzonder op aan de functie gerelateerde aspecten. • Bekend met methoden van projectmatig werken.
Ervaring • Minimaal 4 jaar ervaring als informatie analist. • Ervaring met het inrichten van bedrijfsprocessen.
7.2.2. Gedragscompetenties • Probleemanalyse: Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende gegevens. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving tot probleemanalyse. Vertoont voorbeeldgedrag door op basis van ordening van informatie trends, effecten en risico’s te benoemen. • Creativiteit: Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving met nieuwe ideeën te komen, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag. • Kwaliteitsgerichtheid: Hoge eisen stellen aan kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om kwalitatief hoogwaardige producten en/of diensten te leveren en de kwaliteit hiervan te verhogen, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag. • Initiatief: Kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving zelfstandig acties te ondernemen. Vertoont voorbeeldgedrag door acties te ondernemen die in eigen organisatieonderdeel zichtbaar zijn. • Luisteren: Tonen belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge mededelingen. Doorvragen; ingaan op reacties. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om te luisteren alvorens te reageren, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.

Functieprofiel
Bijzonderheden In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woonwerkverkeer en eventuele dienstreizen

Additionele informatie
Zie taakopdracht in het functieprofiel, dit dient als een losse bijlage (maximaal 1 pagina A4) aangeleverd te worden en staat los van het cv (k.o). De uitwerking van de taakopdracht en het cv kunnen verpakt worden in een gecomprimeerd bestand (ZIP-map) en dat bestand kunt u als bijlage uploaden.

CV eisen
Omschrijving
CV volledig in het Nederlands (maximaal 7 pagina’s)

Knock-out

U dient één referentie van een relevante opdracht in. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. Ingeschakeld

Opleiding: Minimaal HBO bedrijfskundige informatica of gelijkwaardig Niet ingeschakeld 10

Prince 2 (foundation) Niet ingeschakeld 5
Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met de requirementsmethodiek en businessanalysemethodiek in de afgelopen 6 jaar (moet blijken uit het cv) Niet ingeschakeld 7
Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring informatieanalist of businessanalist bij grote en complexe (overheids)organisaties in de afgelopen 6 jaar. Niet ingeschakeld 8
Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met procesontwerp en COPAFIJTH-brede impactanalyses in de afgelopen 6 jaar. Niet ingeschakeld 8
Minimaal 4 jaar werkervaring met verandertrajecten en E-dienstverleningsprojecten in de afgelopen 6 jaar. Niet ingeschakeld 8
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Siebel-applicaties in de afgelopen 2 jaar. Niet ingeschakeld 8
Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring met Oracle-applicaties in de afgelopen 10 jaar. Niet ingeschakeld 10
Leverancier verklaart – evenals UWV – een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist aantoonbaar per openbaar vervoer of ongemotoriseerd van woning naar werk voor ten minste 80% van de reisafstand. Niet ingeschakeld 3

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  08-01-2016 11:50
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten