Jongerencoach (Multi-problematiek)

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
08-01-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
0
Bekeken
14
Status
Gesloten
Referentie
BCNS16231

Omschrijving

Inleiding
In de regio Midden-Holland werken wij aan een sluitende aanpak Jeugdwerkloosheid. Alle jongeren in de leeftijd van 17 t/m 27 jaar willen we alle kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen. Dit geschiedt middels scholing, zorg, werk en/of een leerwerktraject. Voor de jongeren hebben we dienstverlening op maat.
Voor de jongeren die veelal in aanraking zijn geweest met justitie (top-60) of andere jongeren met relatief zware (multi)problematiek die het niet lukt om zelfstandig aan het werk of terug naar school te gaan zijn wij op zoek naar een jongerenregisseur. Je gaat in een team werken van collega’s die zich ook bezig houden met het naar werk/school/passende dagbesteding toeleiden van jongeren.

Plaats in de organisatie
De Jongerenregisseur legt verantwoording af en rapporteert aan het hoofd van de afdeling Werk en Participatie
De Jongerenregisseur werkt vanuit de omgeving van Werk en Inkomen waardoor er zeer korte lijnen zijn met directe collega’s. Tevens werkt deze persoon zeer nauw samen met de afdeling Veiligheid en Wijken, met het Veiligheidshuis en met de jongeren(job)coach

Doel en resultaat van pilotproject
Het doel is door middel van een pilot een werkwijze te realiseren waarbij we een optimale mix vinden om jongeren uit de doelgroep duurzaam aan het werk te krijgen. Resultaat:
Minimaal 15 jongeren zijn geselecteerd en 5 zijn duurzaam uitgestroomd. Een beproefde werkwijze in het gehele logistieke proces van selectie van de jongere t/m coaching van de werkgever en jongere.

Doel van de functie
Het begeleiden van jongeren uit de regio Midden-Holland die veelal in aanraking zijn geweest met justitie (in Gouda de top-60) of andere jongeren met relatief zware (multi)problematiek (en die niet (voorzover vooraf bekend) onder de doelgroep van arbeidsbeperkten vallen of een uitkering hebben) met als doel hen naar school/traject/werk of dagbesteding te leiden.

Jouw taak
In deze functie ben je verantwoordelijk voor minimaal 15 jongeren uit bovengenoemde doelgroep. Het gaat hier om jongeren die veelal flink vastgelopen zijn. Ze weten niet meer hoe ze ‘de draad moeten oppakken’. Deze jongeren moeten intensief begeleid worden om werkervaring en sociale vaardigheden op te doen en vervolgens intensief begeleid richting werk/school (al of niet naast het parallelle traject van het werken aan problematiek (zoals schulden-, huiselijk- en/of psychische problematiek)).
Daarnaast moeten ook de mensen in de omgeving begeleid worden (de werkgever, ouders, school, op de werkervaringsplek, enz.)

Jij gaat jongeren

via maatwerk helpen om zicht te krijgen op hun mogelijkheden;
zeer intenstief begeleiden en ondersteunen (in overleg met de partners en gebruik makend van de dienstverlening en infrastructuur die er) richting werk/school/traject of dagbesteding (al of niet in overleg met het Werkgeversservicepunt/onderwijs);
parallel doorverwijzen en/of begeleiden om aan de problemen te werken en er vanuit een coachende, maar dwingende rol op toezien dat de afspraken worden nagekomen;
nazorg bieden via intensieve jobcoaching en/of vervolggesprekken.

Verder zorg je dat je

De jongere en werkgever optimaal faciliteert (ook buiten bestaande kaders) en alle belemmeringen wegneemt (b.v. budget uit bijzondere bijstand (na goedkeuring senior) voor specifieke scholing, voor kleding/transport e.d.).
De jongeren begeleidt richting realistische beroepen en vooraf de bagage meegeeft om als werknemer te fungeren via persoonlijke training (eventueel met inzet van het leerwerkloket).
Zowel de werkgever als de jongere zeer intensief gaat begeleiden; Dit ook bij uitval en langdurige afwezigheid van de jongere doet;
Zorgt voor duurzame uitstroom bij dezelfde werkgever, een andere werkgever of met inzet van een uitzendbureau;
Op zoek gaat naar mogelijkheden om de werkgever te compenseren voor eventuele verlaagde arbeidsproductiviteit en/of risico’s;
Ook dan de werkgever en jongeren blijft begeleiden.

Kennis en ervaring
Je hebt minimaal een HBO-opleiding in een passende richting (b.v. SPW, Psychologie).
Je heb zeer ruime ervaring met de hierboven beschreven doelgroep.
Je hebt zeer ruime ervaring met het begeleiden en ondersteunen in het hele traject van binnenkomst tot nazorg (inventarisatie van mogelijke belemmeringen, passend aanbod doen, matchen, nazorg bieden).
Je weet hoe je jongeren uit deze doelgroep moet motiveren.
Je hebt aantoonbare ervaring met het aquireren van geschikte banen voor deze doelgroep en om werkgevers te overtuigen/te mobiliseren om uiteindelijk deze doelgroep een kans te bieden en hierbij nazorg te bieden.
Je weet hoe je afspraken moet handhaven.
Je kent de partners en hun rollen in de arbeidsmarkt en weet daar gebruik van te maken.
Je hebt ervaring in het speelveld van Werk en Inkomen en het totale sociale domein.

Competenties
Grote affiniteit met de doelgroep
Je bent sociaal vaardig en weet grenzen te stellen
Je bent desalniettemin zeer resultaatgericht
Samenwerkingsgericht
Initiatiefrijk en creatief
Proactief en probleemoplossend ingesteld
Een echte teamspeler

CV eisen CV met referentie
Omschrijving Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.

In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Indien deze informatie ontbreekt, behoudt zich het recht de aanbieding ter zijde te leggen.

Referentie

Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.

Aanvraag selectiecriteria
Je hebt aantoonbare ervaring met het aquireren van geschikte banen voor deze doelgroep en om werkgevers te overtuigen/te mobiliseren om uiteindelijk deze doelgroep een kans te bieden en hierbij nazorg te bieden. Duidelijk aangeven in het cv.
Je hebt minimaal een HBO-opleiding in een passende richting (b.v. SPW, Psychologie).
Je kent de partners en hun rollen in de arbeidsmarkt en weet daar gebruik van te maken en daarnaast heb je ervaring in het speelveld van Werk en Inkomen en het totale sociale domein. Duidelijk aangeven in het cv.
Minimaal 2 jaar ervaring met de hierboven beschreven doelgroep, diagnose en met het begeleiden, empoweren en ondersteunen in het hele traject van binnenkomst tot nazorg (inventarisatie van mogelijke belemmeringen, passend aanbod doen, matchen & nazorg)
In je aanpak neem je extra "instrumenten" en zet beproefde methodes of anderszins in. Dit dient duidelijk aangegeven te worden in het cv.
Je hebt ervaring met ESF-projecten.
Het cv dient voorzien te zijn van 2 referenties, (naam, functie en tel.nr). (MUST)
Kandidaat minimaliseert of compenseert CO2 uitstoot (toelichten 1ste pagina CV).

Startdatum 1-2-2016
Einddatum 1-8-2016
Optie tot verlenging ja
Aantal uur per week 32

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten