Teamleider Ruimte

Intermediair
IQ Select B.V.
Geplaatst op
09-01-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Leidschendam-Voorburg
Reacties
1
Bekeken
318
Status
Gesloten

Omschrijving

Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg ontwikkelt zich werkendeweg naar een regie-organisatie. Een professionele, klantgerichte organisatie met mensen die de dienstverlening steeds verder verbeteren. Veel van de taken die de ca. 600 medewerkers nu nog als vanzelfsprekend zelf doen, worden straks geheel of gedeeltelijk door andere partijen gedaan, of we doen ze samen met andere gemeenten. De organisatieontwikkeling kent het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Opdracht
Om de afdelingsontwikkeling een impuls te geven en daarbij het team te enthousiasmeren en te verbinden zijn wij per direct op zoek naar een interim teamleider Ruimte. De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) faciliteert en initieert ruimtelijke en maatschappelijke plannen en levert hiermee een bijdrage aan een duurzame en leefbare groene gemeente. Dit doet zij samen met burgers, bedrijven en regionale partners. De afdeling geeft onafhankelijk en professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke en organisatiedoelen. Zij vertaalt deze doelen naar concrete opgaven en zet deze af tegen de beschikbare middelen. De afdeling stelt kaders op die ruimte geven en bewaakt deze om te zorgen dat het plezierig en veilig wonen en werken is in Leidschendam-Voorburg.

Binnen de afdeling worden de lijnen uitgezet door het afdelingshoofd met de teamleiders, opdrachtgever, controller en strategisch adviseur. Wij geloven dat als mensen de ruimte krijgen om hun kracht te benutten, wij de beste bijdrage zullen leveren aan een prettige leef- en werkomgeving in onze stad. Dit vraagt om een andere cultuur, andere sturing, en focus in de activiteiten. Meegaan in deze ontwikkeling staat komende periode centraal in de afdeling en daarmee de beide teams: Ruimte en Locatieontwikkeling. Naast de dagelijkse aansturing en coaching van het team verwachten wij van de interim teamleider dat hij of zij de circa 20 hoogopgeleide kritische professionals meeneemt en ondersteunt in deze ontwikkeling en waar nodig interventies organiseert. De interim teamleider trekt hierbij samen op met de andere teamleider en levert zijn/haar bijdrage aan de leiding van de afdeling.

De interim teamleider geeft vanuit vertrouwen leiding aan en is sparringpartner voor een multidisciplinair team dat integrale adviezen en producten levert. Dit gebeurt in de stijl van situationeel en verbindend leidinggeven: de focus op mensen, omgeving, resultaten en organisatie verbindt hij/zij in zijn/haar handelen. Hij/zij is medeverantwoordelijk voor open informatie- en kennisuitwisseling binnen het team en de afdeling. De teamleider vertaalt gemeentelijke, afdelings- en beleidsdoelen naar productie en dienstverlening en richt processen daarop in. Hij/zij stemt individuele belangen af met de belangen van het team en de afdeling en stimuleert de professionele ontwikkeling van de medewerkers. De teamleider is een ambassadeur van RO en heeft een voorbeeldfunctie in het neerzetten en veranderen van de organisatiecultuur passend bij de visie en doelen van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Knock-out criterium
•Beschikbaar per 1 februari 2016

Gunningscriteria (weging)
1.Aantoonbare kennis van ruimtelijke ontwikkeling en bijbehorende beleidsvelden (wonen, groen, verkeer, milieu, economie, cultuurhistorie), blijkend uit relevante werkervaring en/of afgeronde opleidingen en cursussen (15 punten)
2.Aantoonbare ervaring met veranderingsprocessen, blijkend uit relevante werkervaring (10 punten)
3.Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar in een vergelijkbare leidinggevende functie (25 punten)
4.Minimaal 3 ervaring in de afgelopen 5 jaar binnen de gemeentelijke overheid (15 punten)

5.Afgeronde opleiding: ◦op HBO-niveau: 10 punten

◦op WO-niveau: 15 punten

6.Beschikbaarheid per 1 februari: ◦minder dan 20 uur per week: 0 punten
◦20 tot 24 uur per week: 10 punten
◦24 tot 32 uur per week: 15 punten
◦meer dan 32 uur per week: 20 punten

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende percentage geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaat die in deze vergelijking als beste wordt beoordeeld, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:
•Verantwoordelijkheid
•Visie
•Coachen
•Leidinggeven
•Creativiteit

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in schaal 12.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

  • Datum
    27-01-2016 10:13
    Plaats
    Roosendaal

    Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten