(Intern) Projectleider implementatie invoering 'omgekeerd inzamelen'

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
12-01-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Leidschendam-Voorburg
Reacties
0
Bekeken
34
Status
Gesloten
Referentie
BCFT558

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 31 opdrachten
  • H Consultancy Groep b.v. 2570 opdrachten

Omschrijving

Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie. Dat vraagt een professionele en klantgerichte organisatie met mensen die de dienstverlening verder willen professionaliseren.

Met zo’n 74.000 inwoners is Leidschendam-Voorburg een regionale speler van formaat, die naar evenwicht streeft tussen bouwen en groen, tussen stad en land en tussen modern en historisch. De organisatie telt ongeveer 570 medewerkers en kent een open en informele werksfeer.

De afdeling
Op de afdeling Stadsbeheer cluster beheer werken ca. 20 medewerkers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het adviseren van de organisatie en het college van B&W. Het ontwikkelen en implementeren van gemeentelijk onderhouds- en beheersbeleid op het gebied van rioleringen, gemalen, baggeren, water, wegen, kunstwerken, groen- en speelvoorzieningen, straatmeubilair, kabels & leidingen, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting. Stadsbeheer is een afdeling van loyale, betrokken medewerkers die zich samen verantwoordelijk voelen voor het afdelingsresultaat.

De afdeling Stadsbeheer fungeert als opdrachtgever voor de afvalinzameling van afvalstromen aan de gemeenschappelijke regeling Avalex.

Opdracht
De aangeboden kandidaat zal gezamenlijk met andere deelnemende gemeenten en Avalex de implementatie gaan verzorgen van de invoering “Omgekeerd inzamelen” van afvalstoffen binnen de gestelde kaders die vastgelegd zijn in de beleidsnotitie “Grip op Grondstoffen” voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De opdracht van de (intern) projectleider valt uiteen in de volgende taken

De (intern) projectleider maakt deel uit van de projectorganisatie van Avalex.
De (intern) projectleider is de verbindende schakel tussen de projectorgansiatie van Avalex, de interne organisatie en de ambtelijk opdrachtgever.
Bewaakt risico’s voor het project in relatie tot andere –gemeentelijke- projecten.
Is verantwoordelijk voor het tijdig betrekken van andere afdelingen binnen eigen gemeentelijke organisatie.
Is mede ambassadeur van het project binnen en buiten eigen organisatie.
Zorgt voor de beoordeling van de producten die door Avalex worden geleverd en neemt in overleg met Avalex beslissingen over de definitieve locaties, trajecten met bewoners en maatwerk voor zo ver daar binnen de kaders ruimte voor is.
Beoordeelt het locatieplan in samenspraak met de beheerders van de afdeling Stadsbeheer.
Draagt zorg voor het zo nodig organisatie van bewonersbijeenkomsten.
Draagt zorg voor het zo nodig tijdige verzorgen van aanwijsbesluiten, aanpassing van afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluiten.
Stelt verweerschriften op bij de “Bezwaar- en beroepsprocedures” van aanwijsbesluiten.
Vertegenwoordigt de gemeente bij “Bezwaar- en beroepsprocedures” van aanwijsbesluiten.
Draagt zorg voor tijdige publicatie in gemeentelijke media.

Knock-out criterium
U levert minimaal 2 referenties – niet ouder dan 5 jaar - aan, waaruit aantoonbaar uw kennis en ervaring blijkt met inrichtingsaspecten en beheer openbare ruimte. De referenties bevatten in elk geval naam opdrachtgevende organisatie, jaar, omschrijving van uw taken in het project in ca. 20-40 woorden per referentie.

Gunningscriteria (weging)
Minimaal afgeronde HBO-opleiding (15 %)
Kandidaat is gecertificeerd projectleider (bijvoorbeeld IPMA-D en/of Prince 2) (15%)
De kandidaat heeft ervaring met inrichtingsaspecten, beheer openbare ruimte, burgerparticipatie en ervaring bij het afwegen van belangen van verschillende (beheer)disciplines en bewonersbelangen (20 %)
Ervaring met plaatsing van ondergrondse containers in de openbare ruimte, blijkend uit relevante werkervaring (15 %)
Beschikbaarheid is vereist gedurende de periode van 1 maart 2016 t/m 1 maart 2018 (10%)
Prijs de inschrijver met het laagste uurtarief krijgt het maximaal aantal punten. Alle overige inschrijvers worden gerelateerd aan de inschrijving met de laagste prijs. (weging 10 %)
Selectiegesprek in tweede beoordelingsfase (15%)
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties

Communicatie vaardig
Planmatig en resultaatgericht kunnen werken
Stressbestendig
Besluitvaardig
Flexibel
Teamspeler en klantgericht
Gevoel voor belangen van verschillende partijen
Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift

CV-eisen
Maximaal 7 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, 2 referentieprojecten.

Duur 12 maanden
Opleidingsniveau HBO
Optie tot verlenging 12 maanden
Uren per week 16

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten