Programmamanager I-Plan

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
12-01-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
457
Status
Gesloten
Referentie
25

TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 237 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Rol Programmamanager I-Plan
Werkniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum 25-01-2016
Einddatum 25-01-2018
Aantal uren per week 36

VACATURE-INFORMATIE

De programmamanager is verantwoordelijk voor

De primaire werkprocessen vormen het hart van elke organisatie. Met deze processen levert de organisatie haar producten en diensten om zo haar strategische doelen te realiseren. Dat is bij het ministerie van VenJ niet anders. Om zijn primaire werkprocessen optimaal te kunnen ondersteunen moderniseert VenJ zijn informatiehuishouding.
De ambitie om deze gemeenschappelijke informatievoorziening tot stand te brengen staat in het I-Plan VenJ 2014-2017. Dit plan maakt inzichtelijk welke vernieuwings- en verbeteractiviteiten VenJ de komende jaren met prioriteit uitvoert om de staande organisatie binnen VenJ optimaal te faciliteren met een moderne informatiehuishouding. Het I-Plan bestaat uit vier sporen met daarin 22 thema’s (projecten). Tevens lopen er nog een aantal grote veranderprogramma’s binnen VenJ.

Voor de uitvoering van het I-Plan thema Toegang zoeken wij een programmamanager. Om dit thema in samenhang te kunnen besturen is het van belang dat de overstijgende samenhang tussen de diverse projecten en programma’s van gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen van VenJ helder is en blijft. Je staat voor de uitdaging om - in een omgeving waar sprake is van belangentegenstellingen – invulling te geven aan de behoefte om sturing te geven in de (kolom- en/of keten-) samenhang, om duidelijk te krijgen wat de afhankelijkheden zijn tussen activiteiten en waar de risico’s liggen.

Om gehoor te geven aan deze behoefte wordt de programmamanager aangesteld met de doelstelling

 • Een programmaplan Toegang op te stellen en hiermee

o een overzicht te creëren van op te starten projecten, lopende projecten en programma’s;
o inzicht te verzorgen waar deze projecten en programma’s elkaar raken (samenhang) en waar de risico’s zich bevinden.

 • Het programma Toegang te sturen door

o Invulling en sturing te geven aan het programma Toegang;
o Het zelfstandig opstarten van projecten rondom dit thema.

Om invulling te geven aan het thema zal er door middel van een themaplan (programmaplan) structuur gebracht worden in de complexe materie die het thema Toegang met zich meebrengt. Onderdeel hiervan is dat door een inventarisatie en onderzoek snel duidelijkheid komt over de samenhang en de behoeften van de grote verander programma’s binnen VenJ.

Het thema rapporteert aan de CIO-raad VenJ. De resultaten van het thema (en de daaronder vallende projecten) worden op projectmatige wijze geïmplementeerd binnen VenJ. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met (interne) leveranciers en de VenJ-onderdelen.
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van ITIL-processen, zoals incident- problem- en changemanagement.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • HBO Master Niveau (bv bedrijfskundige informatica);

 • Je bent aantoonbaar succesvol in (Multi)projectmatig werken en kunt hier minimaal 2 referenties aanleveren van eerdere gelijkwaardige opdrachten

WENSEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • Je hebt meerdere jaren (min 5-10) aantoonbare ervaring in programmamanagement in complexe omgevingen

o met meerdere klanten;
o multidisciplinair (bij voorkeur ICT, Personeel, Facilitair);
o met gelijksoortige materie;

 • Je hebt ervaring met het opstellen van programmaplannen in politiek bestuurlijk besluitvormingstrajecten;

o bij voorkeur in een bestuurlijk complexe omgeving;

 • Ervaring met implementatietrajecten binnen de Rijksoverheid (bij voorkeur Min. VenJ).

GEDRAGSKENMERKEN

Competenties die de persoon nodig zal hebben voor het succesvol vervullen van de functie zijn

 • analyseren

 • creativiteit

 • flexibiliteit

 • netwerken

 • ketensensitiviteit

 • overtuigingskracht

 • plannen en organiseren

 • Innovatief handelen

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten