Implementatiemanager / Projectleider

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
11-01-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
7
Bekeken
1961
Status
Gesloten
Referentie
20118417

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2560 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118417 Tijdelijke inhuur

Voor Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Implementatiemanager / Projectleider.

Dit is het werk

Het programma Professional Portal/Innovatie realiseert de vernieuwing van de werkprocessen en de ondersteunende IT systemen binnen het sociale domein van de 4 grootste gemeenten in Nederland (G4). Het programma is verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van deze vernieuwing. Het biedt een nieuwe werkwijze voor professionals in de backoffice van het sociale domein van de G4. Zij hebben hiermee toegang tot het Werk-, Inkomens- en Voorzieningendossier van hun klanten. Burgers (en bedrijven) maken gebruik van de nieuw aan te bieden functionaliteiten om zelf vanuit huis of kantoor zaken aan te vragen, hun dossier in te zien, wijzigingen door te geven etc. De innovatie vervangt, vanuit het gezichtspunt van de professional (op termijn) de bestaande applicaties, te beginnen met de applicaties die gerelateerd zijn aan de domeinen Werk & Inkomen. Later komt daarbij het domein Zorg.
Het programma Innovatie is erop gericht om de overeengekomen producten op juiste en zorgvuldige wijze te laten landen en (daarmee) vorm te geven aan de gewenste implementatie en transitie. Dat betekent dat middels het programma geborgd wordt dat de juiste inhoudelijke inbreng geleverd wordt in het G4 ontwikkelwerk en dat binnen de implementaties en transities geborgd wordt dat het programma Innovatie aansluit bij overige ontwikkelingen.
De manager is verantwoordelijk voor adequate implementatie van de releases, op basis van het vanuit de G4 te leveren business release documenten stelt de manager steeds een Implementatieplan op waarin alle aspecten (zie afbeelding) van de betreffende implementatie geadresseerd zijn en/of zelf zorg draagt voor de uitvoering daarvan.
De manager geeft leiding aan de daadwerkelijke implementatie. Dit betekent dat de manager zijn activiteiten ook richt op de gewenste implementatie. De veranderingen in houding en gedrag van medewerkers en managers binnen de organisatie ligt bij de transitiemanager.
De manager moet in staat zijn te schakelen tussen een centrale regierol en decentrale ondersteuning op afdelingsniveau. De manager is een kritische sparring partner op managementniveau en heeft een visie die aansluit bij de bedrijfstransitie projecten binnen de G4.

Taak van het onderdeel

Werk en Inkomen is levert een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de stad. Werk en Inkomen draagt zorg voor bijstandsverlening en toeleiding van bijstandsgerechtigden naar werk (Wet Werk en Bijstand), de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening in Utrecht, armoederegelingen en bijzondere bijstand, individuele voorzieningen op grond van de WMO en Schuldhulpverlening. Werk en Inkomen is continu in beweging; de wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. De
organisatie voert de Participatiewet uit en levert een bijdrage aan de andere decentralisaties op het sociaal domein zoals decentralisatie AWBZ en jeugdzorg. Aan de veranderingen zijn forse bezuinigingen gekoppeld. Werk en Inkomen richt zich op innovatie om ook in de toekomst faire en fatsoenlijke dienstverlening te kunnen bieden aan klanten en om goede resultaten te behouden.

Kennis en ervaring

 • HBO/WO-niveau;

 • Ruime ervaring met het aansturen van implementatietrajecten;

 • Ruime ervaring met ICT programma/projecten

 • Ruime ervaring met business transitie programma/projecten;

 • Kennis en ervaring in gemeenten

 • Kennis van de sociale domeinen Werk, Inkomen en Zorg is een pre;

 • Kennis van programma/projectmanagementtechnieken zoals Prince2 en MSP.

Persoonlijk profiel

 • Stevige persoonlijkheid

 • Kritisch kunnen reflecteren

 • communicatief zeer vaardig (mondeling en schriftelijk)

 • meedenken en oplossingen te bieden

 • in teamverband werken (verbinden)

 • bestuurlijke sensitiviteit ontwikkeld is

 • inspirerend, initiatiefrijk en resultaatgericht

 • in staat om meerdere rollen te vervullen: bewaken, duwen, trekken, ondersteunen, confronteren en sparren.

Competenties

 • Diplomatiek kunnen handelen

 • Resultaatgericht

 • Besluitvaardigheid

 • Overtuigingskracht

 • Initiatief

 • Plannen en organiseren

 • Controleren

 • Schakelen tussen inhoud en proces

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Utrecht

Startdatum

25-01-2016

Duur

01-08-2016

Optie op verlenging

Ja

Inzet

24 uur per week

Tarief

€ 75

Sluitingsdatum

15-01-2016

Sluitingstijd

08:00

Intakegesprek

19 -21 jan 2016

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


7 reacties

 • Datum
  11-01-2016 21:17
  Plaats
  Berkel en Rodenrijs

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-01-2016 22:17
  Plaats
  Niezijl

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-01-2016 22:56
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-01-2016 08:48
  Plaats
  Austerlitz

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-01-2016 09:20
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-01-2016 09:45
  Plaats
  Leusden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-01-2016 16:08
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten