Adviseur systemen sturingsinformatie

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
13-01-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
347
Status
Gesloten
Referentie
20118426

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315 AB Apeldoorn

T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118426 Tijdelijke inhuur

Voor King zijn wij op zoek naar een Adviseur systemen sturingsinformatie

Over KING
Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te ondersteunen bij de inrichting van hun informatievoorziening en door het leveren van sturingsinformatie. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over eDiensten en I&SA

De afdeling Inzicht en Sturingsadvies (I&SA) is een van de twee afdelingen van KING. I&SA richt zich op het verzamelen, ontsluiten en duiden van (sturing)informatie over en omtrent gemeenten. I&SA adviseert gemeenten in de toepassing van deze informatie ten behoeve van beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Tot het takenpakket van I&SA behoort onder andere de website www.waarstaatjegemeente.nl (met o.a. de burgerpeiling, de monitor sociaal domein) en het kenniscentrum dienstverlening . Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING.

De afdeling eDiensten is de tweede afdeling van KING. eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, beheer burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd, zoals operatie BRP en Informatievoorziening Sociaal Domein. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING. Het programma Digitale Agenda 2020 valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling eDiensten.

Digitale Agenda 2020

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender bestaand uit enerzijds op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds landelijke initiatieven.
De ontwikkeling en kansen op het gebied van sturingsinformatie is benoemd als een belangrijke pijler in de digitale agenda. De digitalisering van de wereld schept ongekende kansen voor het genereren van nieuwe informatie en inzichten, die gebruikt kunnen worden door gemeenten voor gerichte beleid sturing en horizontale verantwoording.
Op dit moment bestaan er diverse systemen voor het verzamelen, genereren en presenteren van sturingsinformatie; lokale interne gemeentelijke en landelijke systemen (benchmarks, monitors, Venster, WSJG).

De kansen, vragen en ontwikkeling naar sturingsinformatie groeit en daarmee ook de systemen die dit realiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitbreiding naar nieuwe beleidsterreinen en het leggen van de verbinding tussen bestaande domeinen. Anderzijds is het een vraag naar de integratie van systemen in de koppeling van het operationeel, tactisch en strategische niveau.
De ambitie binnen Digitaal 2020 is om deze systemen efficiënter, flexibeler en intelligenter te maken.

Doel van de functie

Als adviseur ben je het aanspreekpunt namens KING ten aanzien van de innovaties rond systemen voor sturingsinformatie.
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen – en daarna uitvoeren – van het plan van aanpak hoe er vanuit KING/VNG geïnvesteerd wordt in huidige systemen en nieuw te ontwikkelen systemen.
Je werkt hierin samen met de productmanagers van bestaande systemen om te kijken waar ruimte voor innovaties zijn.
Daarnaast werk je samen met collega’s en stakeholders. om nieuwe systemen en proposities te ontwikkelen.
Je neemt de regie in het ontwikkelen van een “sturingsinformatie-architectuur”
Op basis van deze kennis en ervaring adviseer je KING voor toekomstige ontwikkeling en investeringen inzake systemen voor sturingsinformatie.
Je kan goed schakelen tussen een bestuurlijke omgeving en de praktische invulling van informatiesystemen.
Daarnaast kan je goed de verbinding leggen tussen landelijke en kleinschalige initiatieven. Je werkt in een breed netwerk van gemeenten, rijksinstanties, maatschappelijke organisaties en private partijen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Opstellen van het plan van aanpak voor KING voor innovaties in zake systemen voor sturingsinformatie;

 • Initiëren, adviseren en begeleiden van projecten gericht op innovaties op bestaande en nieuw te ontwikkelen systemen;

 • Analyseren en herontwerpen van bestaande systemen met ontwikkeling van business cases en in beeld brengen van bestuurlijke implicaties;

 • Vormgeven aan de ontwikkeling van een “sturingsinformatieachitectuur”;

 • Onderhouden van een breed netwerk van stakeholders (intern/extern) op dit domein;

 • Plannen en bewaken van de uitvoering van het project, inclusief voortgangsrapportages.

Functie eisen

 1. WO werk- en denkniveau;

 2. Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;

 3. Diepgaande kennis en meerjarige ervaring ten aanzien van sturingsinformatie systemen op landelijk en gemeentelijk niveau;

 4. Kennis en ervaring met benchmarks, monitors, business intelligence, datawarehouse constructies, verzamelen – verwerken en presenteren van informatie;

 5. Kennis van nieuwe ontwikkelingen rond sturingsinformatie, waaronder ongestructureerde data, Big Data;

 6. Beschikken over een netwerk met gemeenten, rijksoverheid, maatschappelijke en private organisaties en academische partijen;

 7. Ervaring in projectleiding en advisering binnen grootschalige en landelijke projecten/programma’s aangaande sturingsinformatiesystemen, en gemeentelijke overheid in het bijzonder;

 8. Analyse en adviesvaardigheden op senior niveau – mondeling en schriftelijk;

 9. Om kunnen gaan c.q. snel kunnen schakelen tussen verschillende belangen, doelgroepen en niveaus;

 10. Ervaring in het omzetten van complexe verandervraagstukken binnen een interbestuurlijke context naar (realistische) projecten/programma’s.

Competenties

 • Klantgericht;

 • Kwaliteitsgericht;

 • Resultaatgericht;

 • Samenwerkingsgericht;

 • Analytisch vermogen;

 • Anticiperend vermogen;

 • Omgevingsbewustzijn.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

1 februari 2016

Duur

3 maanden

Optie op verlenging

per drie maanden tot maximaal eind 2016.

Inzet

32 uur per week

Tarief

markconform

Sluitingsdatum

22-01-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprekken: 26 januari 2016 tussen 14:30 uur en 17:00 uur (eerste gesprek) en 27 januari 2016 tussen 13:00 uur en 14:30 uur (tweede gesprek)

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
•CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;
•Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;
•Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);
•Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
•Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.
•Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
•U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  16-01-2016 17:34
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten