Programmamanager Dijkversterking

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
14-01-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Venlo
Reacties
0
Bekeken
21
Status
Gesloten
Referentie
BCBPL1270

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 30 opdrachten
  • H Consultancy Groep b.v. 2546 opdrachten

Omschrijving

Opdrachtomschrijving
Het Waterschap Peel en Maasvallei is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het werkgebied. Het waterschap zorgt voor de veiligheid achter de dijken, de waterhuishouding en schoon oppervlakte water. De primaire, besturende en ondersteunende processen van het waterschap zijn ondergebracht in de (vijf) programma's Waterkering, Watersysteem, Vergunningen & Handhaving, Bestuur, Communicatie & Veiligheid en Bedrijfsvoering.

Het Programma Waterkeringen is opgebouwd uit het project Dijkversterking en het proces Waterkeringen (beheer).
Binnen projecten Dijkversterking wordt invulling gegeven aan een omvangrijk dijkversterkingsprogramma. Hierbij is de opgave om circa 70 km. dijken te versterken tot het wettelijke beschermingsniveau.

Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) heeft een dijkversterkingsprogramma voor HWBP-projecten in voorbereiding, dat uiterlijk 2024 uitgevoerd moet zijn. Hiertoe is een Programmaplan opgesteld (april 2015). Het bestuur van WPM voorziet of voelt een risico van niet-tijdige realisatie van een deel van het HWBP-dijkversterkingsprogramma. Het bestuur heeft daarnaast een gewijzigd beeld gekregen van de urgentie en heeft een nieuwe doelstelling geformuleerd. Het HWBP-dijkversterkingsprogramma dient nu in 2020 gereed te zijn.

We zoeken een Programmamanager Dijkversterking Hoogwater Beschermings programma ( HWBP) Van hem/haar wordt verwacht dat hij samen met een bestaand team de opgave die Waterschap Peel en Maasvallei heeft trekt en versneld uitvoert.

De Governance: sturen en samenwerking door besluitvorming (verder) in te richten, het richten van het programma (maximaal clusteren) met als doel efficiëntie over projectfasen heen (maximaal parallel werken) en de programmaorganisatie verder vorm te geven. Hierbij gaat het om de inrichting en opbouw van een aparte entiteit, waar we als waterschap, gelet op de fusie, behoefte hebben aan continuïteit. Dit gelet op de noodzaak om tijdig te voldoen aan wettelijke normen en de veiligheid van Noord- en Midden-Limburg.

Scope en programma

Het realiseren en waar mogelijk versnellen van de dijkversterkingen van WPM;
Stabiel maken van de uitvoeringsscope;
Sturing van het programma inrichten;

Bestuur en omgeving

Bestuurlijk draagvlak verwerven en bestuursovereenkomsten voorbereiden en sluiten ten behoeve van de uitvoering;
Actief omgevingspartijen betrekken en verzorgen van draagvlak;

Uitvoeringsteam

Opbouwen van een multidisciplinair uitvoeringsteam;

Markt

Voorbereiden van aanbesteding naar de markt ten behoeve van de realisatie.

Kandidaatomschrijving

Werk en Denkniveau

Wetenschappelijk Onderwijs

Kennis en Vaardigheid

Ruime ervaring met het realiseren en aansturen van grote uitvoeringsprojecten in de rol van opdrachtgever en/of programmamanager;
Ruime ervaring met het effectief functioneren in een bestuurlijk complexe omgeving, het verwerven van draagvlak in de omgeving en het sluiten van bestuurlijke overeenkomsten;
Ruime ervaring met het aansturen en opbouwen van multidisciplinaire projectorganisaties en directies;
Beschikt aantoonbaar over het relevante netwerk in de waterveiligheidswereld op directie en bestuurlijk niveau;
Heeft ruime ervaring in het werken in een reorganisatie context en is in staat daarbinnen resultaten te behalen;
Beschikt zelf over kennis van het werkterrein waterveiligheid, normstelling, en is in staat aanvullende benodigde kennis te ontsluiten en aan te trekken.

Competenties

aansturen organisatie;
omgevingsbewustzijn;
netwerken ;
aansturen groep;
creativiteit

Eisen
Werkervaring
Op CV aantoonbaar in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als programmamanager of opdrachtgever binnen de overheid. Dit moet duidelijk uit het CV blijken.
Werkervaring
Op CV aantoonbaar in de afgelopen 10 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met uitvoeringsprojecten binnen de overheid (Waterschap, Provincie, gemeente of Rijk) in de rol van programmamanager voorzien van tenminste één uitgeschreven referentieproject. Dit moet duidelijk uit het CV blijken.
Referentie vereist

Gunningscriteria
Werkervaring
Op CV aantoonbaar in de afgelopen 5 jaar werkervaring in een reorganisatie context. Dit moet duidelijk uit het CV blijken.
Werkervaring
Op CV aantoonbaar in de afgelopen 3 jaar werkervaring binnen het werkterrein waterveiligheid. Dit moet duidelijk uit het CV blijken.
Werkervaring
Op CV aantoonbaar in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met het opzetten en aansturen van multidisciplinaire projectorganisaties.

Aanvang opdracht

1-2-2016

Voltooiing opdracht

28-1-2017

Optie verlenging

5 x 6 maanden

Standplaats

Venlo

Vakgebied

Management

Uren

32 per week

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten