Programmamanager

Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
13-01-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Zuiden van het land
Reacties
1
Bekeken
1137
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-1196

Omschrijving

Voor een Waterschap in het zuiden van het land zijn wij op zoek naar een Programmamanager Dijkversterking, die samen met een bestaand team de opgave die het Waterschap heeft trekt en versneld uitvoert.

Het Waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het werkgebied. Het waterschap zorgt voor de veiligheid achter de dijken, de waterhuishouding en schoon oppervlakte water. De primaire, besturende en ondersteunende processen van het waterschap zijn ondergebracht in de (vijf) programma's Waterkering, Watersysteem, Vergunningen & Handhaving, Bestuur, Communicatie & Veiligheid en Bedrijfsvoering.

Het Programma Waterkeringen is opgebouwd uit het project Dijkversterking en het proces Waterkeringen (beheer).
Binnen projecten Dijkversterking wordt invulling gegeven aan een omvangrijk dijkversterkingsprogramma. Hierbij is de opgave om circa 70 km. dijken te versterken tot het wettelijke beschermingsniveau.

Het Waterschap heeft een dijkversterkingsprogramma voor HWBP-projecten in voorbereiding, dat uiterlijk 2024 uitgevoerd moet zijn. Hiertoe is een Programmaplan opgesteld (april 2015). Het bestuur van WPM voorziet of voelt een risico van niet-tijdige realisatie van een deel van het HWBP-dijkversterkingsprogramma. Het bestuur heeft daarnaast een gewijzigd beeld gekregen van de urgentie en heeft een nieuwe doelstelling geformuleerd. Het HWBP-dijkversterkingsprogramma dient nu in 2020 gereed te zijn.

 Taken:

Sturen en samenwerking door besluitvorming (verder) in te richten
Het richten van het programma (maximaal clusteren) met als doel efficiëntie over projectfasen heen (maximaal parallel werken) en de programmaorganisatie verder vorm te geven
Het inrichting en opbouw van een aparte entiteit, waar het waterschap, behoefte heeft aan continuïteit
Het realiseren en waar mogelijk versnellen van de dijkversterkingen van WPM
Stabiel maken van de uitvoeringsscope
Sturing van het programma inrichten
Bestuurlijk draagvlak verwerven en bestuursovereenkomsten voorbereiden en sluiten ten behoeve van de uitvoering
Actief omgevingspartijen betrekken en verzorgen van draagvlak
Opbouwen van een multidisciplinair uitvoeringsteam
Voorbereiden van aanbesteding naar de markt ten behoeve van de realisatie

Vereisten

WO-werk en denkniveau
Ruime ervaring met het realiseren en aansturen van grote uitvoeringsprojecten in de rol van opdrachtgever en/of programmamanager binnen de overheid
Ruime ervaring met het effectief functioneren in een bestuurlijk complexe omgeving, het verwerven van draagvlak in de omgeving en het sluiten van bestuurlijke overeenkomsten
Aantoonbaar in de afgelopen 10 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met uitvoeringsprojecten binnen de overheid (Waterschap, Provincie, gemeente of Rijk) in de rol van programmamanager
Ruime ervaring met het aansturen en opbouwen van multidisciplinaire projectorganisaties en directies
Beschikt aantoonbaar over het relevante netwerk in de waterveiligheidswereld op directie en bestuurlijk niveau
Heeft ruime ervaring in het werken in een reorganisatie context en is in staat daarbinnen resultaten te behalen
Beschikt zelf over kennis van het werkterrein waterveiligheid, normstelling, en is in staat aanvullende benodigde kennis te ontsluiten en aan te trekken.

Competenties

Aansturen organisatie
Omgevingsbewustzijn
Netwerken
Aansturen groep
Creativiteit

Bij het ontvangen van uw reactie (inclusief 2 referenties, waarvan tenminste 1 uitgeschreven referentieproject - zonder referenties wordt uw reactie voor deze aanvraag niet in behandeling genomen) gaat H Consultancy Groep b.v. er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend en daarmee onnodig werk verricht wordt.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

  • Datum
    19-01-2016 17:18
    Plaats
    Bilthoven

    Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten