Kwartiermaker Projectcoördinator Ondersteuning/ adviseur werkvoorbereiding

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
15-01-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Leiden
Reacties
0
Bekeken
27
Status
Gesloten
Referentie
BCFP2016-421

Omschrijving

Om welke afdeling gaat het?
Cluster Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte en sportaccommodaties. Samen met onze partners en burgers zorgen wij voor een schone, hele en
veilige stad waardoor het er fijn wonen, werken en recreëren is. De cluster bestaat uit 5 teams; team Ondersteuning (TOB), team Regie Integraal Beheer (RIB) en 3 uitvoerende teams: Civiel &
Cultuurtechniek, Inzameling & Reiniging en Sport. Binnen de cluster werken ongeveer 350 medewerkers. In het team Ondersteuning zijn de staffuncties ondergebracht en alle ondersteunde functies die voor uitvoering van de primaire taken van het Cluster Beheer cruciaal zijn. Bijvoorbeeld gegevensbeheer, applicatiebeheer, planning, werkvoorbereiding & toezicht, magazijnbeheer en middelenbeheer.
Aan team RIB wordt specifiek ondersteuning verzorgd door middel van gegevensbeheer, werkvoorbereiding, directievoering en toezicht op regulier onderhoud, groot- en vervangende
onderhoudswerkzaamheden. Dit wordt samengevat onder de term Ondersteuning. Deze functiegroep wordt dagelijks aangestuurd door een coördinator Ondersteuning. De hiërarchische
aansturing is belegd bij de teammanager team Ondersteuning Beheer. Binnen Ondersteuning Beheer dient de werkvoorbereiding en directievoering & toezicht voor
sportaccommodaties nog te worden ingericht en vormgegeven. Een kwartiermaker zal de inrichting van Ondersteuning Beheer Sportaccommodaties vorm gaan geven.

Wat houdt de functie in?
Wij zoeken een kwartiermaker/ adviseur werkvoorbereiding en projectcoördinator voor sportaccommodaties.
Binnen Ondersteuning Beheer dient de werkvoorbereiding en directievoering & toezicht voor sportaccommodaties nog te worden ingericht en vormgegeven. De primaire taak is om als
kwartiermaker de inrichting van Ondersteuning Beheer Sportaccommodaties vorm te geven (ca 60% taken pakket).

Taken kwartiermaker

 1. maken analyse huidige situatie (organisatie, werkprocessen, kwaliteit team, werkpakket)

 2. advisering nieuwe situatie (organisatie, werkprocessen, kwaliteit team, benodigde capaciteit, werkpakket vanuit Meerjaren Onderhoud Programma)

 3. optioneel implementatie.

Daarnaast het uitvoeren van de reguliere taken (ca. 40% takenpakket) ter ondersteuning van de coördinator, te weten:

Taken Werkvoorbereiding

 1. Opstellen integrale project- en werkplanning en plan van aanpak vanuit gegevensbeheer (GGB), werkvoorbereiding (WV), directievoering & toezicht (D&T) op basis input beheerders

domeinen openbare ruimte;

 1. Bewaking en actualiseren project- en werkplanning van werkzaamheden binnen Ondersteuning ;

 2. Project Coördinatie Ondersteuning, omvattend

 • Kwalitatieve en kwantitatieve Intake van opdrachten vanuit team Regie Integraal Beheer (RIB);

 • Advisering van Coördinator Ondersteuning over afstemming met senior Gegevensbeheer en Directievoering & toezicht;

 • Ondersteuning van Coördinator Ondersteuning bij reguliere afstemming tussen 3 onderdelen van Ondersteuning;

 1. Project Coördinatie Werkvoorbereiding, omvattend

 • uitwerken opdracht werkvoorbereiding

 • zelfstandig uitwerken opdracht, het maken van tekeningen, het opstellen van uitvoeringscontracten, het maken van ramingen en ondersteuning van de uitvoering;

 • verrichten administratieve werkzaamheden die voortvloeien uit de registratie van werkopdrachten;

 • adviseren over eventuele uitbesteding van (deel)werkzaamheden

 • uitzetten opdrachten naar de markt; zorgdragen voor een effectieve en efficiënte werkvoorbereiding;

 • coördineert de werkzaamheden, geeft hierbij aanwijzingen en zorgt voor de dagelijkse begeleiding;

 • bewaking project voortgang binnen Werkvoorbereiding;

 • kwaliteitstoets producten incl. advisering Coördinator

Ondersteuning?

 • in voorkomende gevallen vervangen Coördinator Ondersteuning bij ondersteuning team RIB

 1. opstellen voortgangsrapportages voor coördinator Ondersteuning;

 2. advisering en ondersteuning coördinator Ondersteuning omvattend

 • bedrijfsvoering;

 • inventarisatie, analyse werkvoorbereiding.

Verantwoordelijkheden

 • bewaking voortgang reguliere werkzaamheden;

 • signalering en advisering op basis van reguliere taken;

 • omzetten “wat” vraag naar de “hoe” vraag voor reguliere werkzaamheden;

 • naar derden uitvoering taken binnen kaders/mandaat gedelegeerd opdrachtgeverschap;

 • facilitering derden bij uitwerking opdracht;

 • ondersteuning coördinator Ondersteuning

o kwaliteit producten Werkvoorbereiding;
o bij warme overdracht naar Directievoering en Toezicht.

Bevoegdheden

Ondersteuning Coördinator

 • uitzetten reguliere werkzaamheden binnen Werkvoorbereiding;

 • kwaliteit toets (eventueel door derden);

 • organiseren her-toets / second opinion.

Wat zijn de functie-eisen?

 • HBO werk- en denkniveau met aantoonbare bouwkundige affiniteit op het gebied van

sportaccommodaties

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op werkterrein beheer gemeentelijke gebouwen (sportaccommodaties), sportcomplexen met affiniteit installaties

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met contracten vanuit beheer

 • Kennis van beheerdomeinen en aantoonbaar invulling gegeven aan contracten vanuit beheerplannen op minimaal de volgende domeinen:

 • gebouwbeheer / vastgoedbeheer Sport

 • sportcomplexen

 • optioneel beheer installaties (E en W) of affiniteit met installaties

Competenties

 • Resultaatgerichtheid.

 • Plannen en organiseren.

 • Proces inrichten.

 • Probleemanalyse.

 • Innovatief.

 • Advisering.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende en afwisselende functie in een team van enthousiaste en slagvaardige collega's.

 • Een klantgerichte en op resultaatgerichte, informele werksfeer.

 • Een professionele werkomgeving waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.

Eisen
HBO werk- en denkniveau met aantoonbare bouwkundige affiniteit op het gebied van sportaccommodaties.

Gunningscriteria
Kennis van geautomatiseerde contract programmatuur, beheerpakketten (bij voorkeur Planon en/of GBI), Microsoft Office pakket en CAD pakketten (bij voorkeur Autocad MAP)
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in rol van projectleider instandhouding contracten vanuit beheer
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Raamovereenkomsten en Prestatie contracten
Aantoonbare ervaring met kwaliteitsborging uitbestede werken cluster beheer en risicomanagement
Minimaal aantoonbaar beschikkend over 4 van de 6 gevraagde competenties

Startdatum 1 februari 2016
Einddatum 1 juli 2016
Uren per week 36
Uren per dag 8
Optie tot verlenging 2 keer, 6 maanden

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten