Projectmanager Informatievoorziening

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
19-01-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
3
Bekeken
575
Status
Gesloten
Referentie
20118445

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2564 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118445 Tijdelijke inhuur

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Projectmanager Informatievoorziening.

Profiel organisatie/afdeling

Binnen de gemeente Amsterdam voert de afdeling Informatievoorziening (IV) van Cluster Sociaal het ketenbeheer en ketenregie uit voor een aantal grote bedrijfskritische applicaties van de gemeente Amsterdam.
De opdracht van de afdeling Informatievoorziening is het creëren van een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van het cluster ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening en gebiedsgericht werken).
Onderdeel van de afdeling IV is het team Proces- en Informatiemanagement (PIM). Binnen het team PIM zijn de volgende taakgebieden ondergebracht: informatiemanagement, architectuur, procesbeheer en privacy en informatiebeveiliging, projectmanagement, business intelligence en demandmanagement.

Profiel opdracht

De afdeling Informatievoorziening Sociaal is op zoek naar een projectmanager voor de implementatie van het digitaal burger-/ en professional portaal in het programma Digitale Dienstverlening WPI.
Deze projectmanager heeft de verantwoordelijkheid om in continue afstemming met de business, het programmateam, andere interne Amsterdamse partijen en de externe leveranciers zorg te dragen voor de oplevering van de aangegeven onderdelen voor het project. Binnen de bekende kaders van scope, geld, tijd en kwaliteit.
De projectmanager zorgt voor een juiste procesgang van het implementatietraject en daarbij behorende managementproducten (volgens geldend PPM proces).
De projectmanager werkt samen met een technisch projectmanager (die o.a. ketentesten laat uitvoeren) en een implementatieteam dat bestaat uit medewerkers uit de uitvoering. Tevens is er samenwerking vereist met de RVE Dienstverlening, die zorgdraagt voor de ontsluiting van gebouwde functionaliteit via het burgerportaal. Activiteiten worden geprioriteerd door de WPI productowner.
De projectmanager zorgt voor een stakeholderanalyse en/of omgevingsanalyse om daarop juiste communicatie interventies te kunnen plegen. De projectleider zorgt voor een risicoanalyse waarmee risico’s worden geïdentificeerd en beheerst.

Resultaten op hoofdlijnen verwacht

 • het in gebruik nemen van het professional portaal waarmee klantmanagers de klanten kunnen ondersteunen tijdens de inspanningsperiode;

 • het in gebruik nemen van het burger portaal waarmee klanten ondersteund worden tijdens de inspanningsperiode;

 • het implementeren van een aantal generieke ondersteunende componenten, waaronder de koppeling met GBA voor prefill van adresgegevens;

 • Training on the job voor medewerkers voor het werken met portaal

 • Instructiemateriaal ontwikkeld voor klanten om met het portaal te werken (e-learning bijv.)

 • Stuur- en managementinformatie

 • Ingericht functioneel beheer en getrainde medewerkers die het functioneel beheer gaan uitvoeren (zowel binnen cluster Sociaal als cluster Dienstverlening en Informatie)

 • Ingericht incidentmanagement (waaronder servicedesk, voor medewerkers en CCA/Kennisbank voor klanten)

Functie eisen

 1. U beschikt over aantoonbaar academisch werk- en denkniveau met een achtergrond in informatiemanagement. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een diploma.

 2. U hebt minimaal 5 jaar werkervaring als projectmanager waarvan minimaal 3 jaar werkervaring specifiek op het terrein van implementatietrajecten waarin transitie (gedragsverandering) een grote component is, bij gemeente of rijksoverheid binnen het domein van de Sociale zekerheid.

 3. U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met projectmatig werken middels de methodiek PRINCE2 en/of IPMA-C.

Competenties

 • Omgevingsbewustzijn: je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.

 • Samenwerken: je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.

 • Relatiebeheer: je bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt en benut ze.

 • Initiatief: je onderneemt zelfstandig actie. Signaleert kansen en zet deze om in verbeterings- en vernieuwingsacties, die bijdragen aan betere organisatieprestaties.

 • Resultaatgerichtheid: je neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.

 • Overtuigingskracht: je oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig.

 • Analytisch vermogen: je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uit te splitsen en logische verbanden te leggen tussen de verschillende deelaspecten.

Deze competenties worden tijdens het matchgesprek beoordeeld. De kandidaat moet in staat zijn om deze competenties tijdens het gesprek aan te kunnen tonen.

Functie wensen

 1. U hebt in de afgelopen 5 jaar in de rol van projectmanager aantoonbare ervaring opgedaan vanuit minimaal één omvangrijk project (> 1000 gebruikers) van minimaal 6 maanden met de implementatie van een digitaal portaal voor burgers en/of professionals.

 2. U hebt in de afgelopen 5 jaar in de rol van projectmanager aantoonbare ervaring opgedaan vanuit minimaal één omvangrijk (> 1000 gebruikers) project van minimaal 6 maanden met informatievoorziening waarbij de nadruk moet hebben gelegen op het meten en analyseren van het gebruik van het digitale contactkanaal door burgers?

 3. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan op het terrein van informatievoorziening waarbij de nadruk moet hebben gelegen op het snijvlak van bedrijfsvoering en meerdere aandachtsgebieden van IV en ICT, waaronder functioneel beheer, op het gebied van online digitale dienstverlening en ketenautomatisering met kennis van DigiD en berichtenverkeer.

 4. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan bij G4-gemeenten of bij overige 100.000+ gemeenten op het gebied van Werk en Inkomen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

01-02-2016

Duur

6 maanden

Optie op verlenging

6 maanden

Inzet

36 uur per week

Tarief

€ 90

Sluitingsdatum

23-01-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  19-01-2016 12:23
  Plaats
  Westzaan

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  19-01-2016 15:11
  Plaats
  Blokker

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  20-01-2016 15:10
  Plaats
  almere

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten