Systeemarchitect/systeemintegrator

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
20-01-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
373
Status
Gesloten
Referentie
20118454

TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten
 • Novaccent 23 opdrachten
 • WTS Detachering 28 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118454 Tijdelijke inhuur

Voor Rijkswaterstaat zijn wij op zoek naar een Systeemarchitect/systeemintegrator

Omschrijving functie

De systeemarchitect/-integrator adviseert/ondersteunt de tunnelprojecten en tunnelbeheerders bij het correct toepassen van de tunnelstandaard en hij draagt bij aan het beheer van de tunnelstandaard door verwerking van de resultaten van de praktische toepassing van de tunnelstandaard in updates van de tunnelstandaard.
Hij doorgrondt de complexiteit en de samenhang qua wet- en regelgeving, processen, organisatie, techniek en mensen van de tunnelstandaard en borgt de samenhang (integraliteit) bij zowel de toepassing van de tunnelstandaard als bij het beheren (doorvoeren van wijzigingen) hiervan. Hierbij gaat het niet alleen om de borging van de integratie van de TTI, maar ook om de integraties tussen TTI en de besturing van de installaties (3B), tussen TTI, 3B en MMI, tussen TTI, 3B, MMI en de koppeling met de verkeerscentrale en verder met de integratie met het civiele deel. Daarnaast ook de integratie van deze techniek met de processen, organisatie en medewerkers voor bediening, bewaking en besturing vanuit de verkeercentrale en voor het beheer en onderhoud van de tunnel. Met andere woorden: hij is samen met de overige systeemarchitecten de hoeder van de tunnelstandaard en ziet toe op de borging van de samenhang van zowel de tunnelstandaard als van de inrichting van de aan te leggen of aan te passen tunnels waarin de tunnelstandaard wordt toegepast.

Omschrijving taken

 • Het uitbrengen van specialistische, brede en gerichte adviezen met betrekking tot de correcte toepassing van de tunnelstandaard door de tunnelprojecten en tunnelbeheerders en het toezien op de borging van de samenhang bij de toepassing van de tunnelstandaard.

 • Het adviseren van de tunnelprojecten en tunnelbeheerders bij de borging van de samenhang van de aan te leggen/aan te passen tunnels.

 • Het mede inhoudelijk beoordelen (reviewen) van vraagspecificaties, tunnel ontwerpdocumenten, integratiedocumenten, testdocumenten, deelplannen (RAMS, V&V, testplannen, onderhoudsplannen), etc. gericht op de borging van de samenhang en de correcte toepassing van de architectuurprincipes die ten grondslag liggen aan de tunnelstandaard.

 • Het adviseren bij projectspecifieke afwijkingen gericht op de borging van de samenhang en op het blijvend voldoen aan (tracering naar) de eisen uit wet- en regelgeving.

 • Het strategisch adviseren bij wijzigingsverzoeken voor aanpassing van de tunnelstandaard en het gecontroleerd doorvoeren van geaccordeerde wijzigingen in de systeemdefinitie, de systeemspecificatie en/of het systeemontwerp van de tunnelstandaard waarbij hij de borging van de samenhang en de tracering naar wet- en regelgeving continu bewaakt.

 • Het uitbrengen van nieuwe updates van de tunnelstandaard waarin de geaccordeerde wijzigingen zijn doorgevoerd.

 • Het ontwikkelen van ‘best practices’ voor toepassing in verschillende tunnelprojecten en toepassing door de tunnelbeheerders.

 • Toelichting geven aan tunnelprojecten, tunnelbeheerders en marktpartijen over de tunnelstandaard, de opbouw en samenhang van de tunnelstandaard alsook over de correcte toepassing van de tunnelstandaard.

 • Meewerken aan audits bij de tunnelprojecten en hiermee beoordelen in hoeverre het betreffende tunnelproject de tunnelstandaard correct toepast en de risico’s die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling en toepassing van de tunnelstandaard voldoende mitigeert.

 • Adviseren van tunnelbeheerders bij het verbeteren van het beheer en onderhoud van bestaande tunnels en het gebruik van de tunnelstandaard hierbij.

Functie eisen

 1. Kennis en meerjarige ervaring met systeemintegratie, systeemarchitectuur en lifecyclemanagement van bij voorkeur bedrijfskritische systemen;

 2. Kennis van het proces van Systems Engineering

 3. Goede kennis van tunnels en tunneltechnische installaties en software;

 4. Goede kennis van bedrijfsmatige en/of intra- en interdepartementale en -bestuurlijke en beleidsprocessen;

 5. Kennis van en inzicht in relevante in- en externe strategische ontwikkelingen en de organisatie en werkwijze van de dienst, RWS, I&M en ook internationaal;

 6. Gevoel voor maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen;

 7. Kennis van wet- en regelgeving en (beleids)kaders;

 8. Kennis van bestuurlijke - en maatschappelijke verhoudingen.

 9. Opleidingsniveau/denkniveau Master/Doctoraal

Kerncompetenties

 • Analytisch

 • Klantgerichtheid

 • Conceptuele flexibiliteit

 • Innovatief handelen

 • Bestuurssensitiviteit

 • Overtuigingskracht

 • Communicatief vaardig

Aanvullende competenties

 • Omgevingsbewustzijn

 • Resultaatgerichtheid

 • Netwerkvaardigheid

 • Toekomstvisie

 • Samenwerken

 • Plannen en organiseren

 • Motiveren

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Utrecht

Startdatum

01-02-2016

Duur

31-12-2017

Optie op verlenging

2 x 1 jaar

Inzet

36 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

22-01-2016

Sluitingstijd

09.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl.BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten