Projectmanager Informatievoorziening

Opdrachtgever
DPA IT
Geplaatst op
20-01-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Op uurbasis
Op locatie
AMSTERDAM
Reacties
0
Bekeken
747
Status
Gesloten
Referentie
IGB57015227

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving

Locatie

Amsterdam

Start

1-2-2016

Duur

6 maanden met optie op verlenging

Tarief

in overleg

Als projectmanager ervaring met implementatietrajecten waarin transitie (gedragsverandering) een grote component is? Prince II en/of IPMA C gecertificeerd en ervaring binnen de (gemeentelijke) overheid? Lees dan snel verder!

De afdeling Informatievoorziening Sociaal is op zoek naar een projectmanager voor de implementatie van het digitaal burger-/ en professional portaal in het programma Digitale Dienstverlening WPI. Deze projectmanager heeft de verantwoordelijkheid om in continue afstemming met de business, het programmateam, andere interne Amsterdamse partijen en de externe leveranciers zorg te dragen voor de oplevering van de aangegeven onderdelen voor het project. Binnen de bekende kaders van scope, geld, tijd en kwaliteit. De projectmanager zorgt voor een juiste procesgang van het implementatietraject en daarbij behorende managementproducten (volgens geldend PPM proces). De projectmanager werkt samen met een technisch projectmanager (die o.a. ketentesten laat uitvoeren) en een implementatieteam dat bestaat uit medewerkers uit de uitvoering. Tevens is er samenwerking vereist met de RVE Dienstverlening, die zorgdraagt voor de ontsluiting van gebouwde functionaliteit via het burgerportaal. Activiteiten worden geprioriteerd door de WPI productowner. De projectmanager zorgt voor een stakeholderanalyse en/of omgevingsanalyse om daarop juiste communicatie interventies te kunnen plegen. De projectleider zorgt voor een risicoanalyse waarmee risico’s worden geïdentificeerd en beheerst.

Resultaten op hoofdlijnen verwacht

 • Het in gebruik nemen van het professional portaal waarmee klantmanagers de klanten kunnen ondersteunen tijdens de inspanningsperiode;

 • Het in gebruik nemen van het burger portaal waarmee klanten ondersteund worden tijdens de inspanningsperiode;

 • Het implementeren van een aantal generieke ondersteunende componenten, waaronder de koppeling met GBA voor prefill van adresgegevens;

 • Training on the job voor medewerkers voor het werken met portaal

 • Instructiemateriaal ontwikkeld voor klanten om met het portaal te werken (e-learning bijv.)

 • Stuur- en managementinformatie

 • Ingericht functioneel beheer en getrainde medewerkers die het functioneel beheer gaan uitvoeren (zowel binnen cluster Sociaal als cluster Dienstverlening en Informatie)

 • Ingericht incidentmanagement (waaronder servicedesk, voor medewerkers en CCA/Kennisbank voor klanten)

Functie-eisen

Competenties

 • Analytisch vermogen: je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uit te splitsen en logische verbanden te leggen tussen de verschillende deelaspecten.

 • Omgevingsbewustzijn: je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.

 • Samenwerken: je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.

 • Relatiebeheer: je bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt en benut ze.

 • Resultaatgerichtheid: je neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.

 • Overtuigingskracht: je oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig.

Knock-out criteria

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau met een achtergrond in informatiemanagement. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een diploma.

 • Minimaal 5 jaar werkervaring als projectmanager waarvan minimaal 3 jaar werkervaring specifiek op het terrein van implementatietrajecten waarin transitie (gedragsverandering) een grote component is, bij gemeente of rijksoverheid binnen het domein van de Sociale zekerheid.

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met projectmatig werken middels de methodiek PRINCE2 en/of IPMA-C.

Pré

 • In de afgelopen 5 jaar in de rol van projectmanager aantoonbare ervaring opgedaan vanuit minimaal één omvangrijk project (> 1000 gebruikers) van minimaal 6 maanden met de implementatie van een digitaal portaal voor burgers en/of professionals. Een referentie hiervan dient te worden overlegd.

 • In de afgelopen 5 jaar in de rol van projectmanager aantoonbare ervaring opgedaan vanuit minimaal één omvangrijk (> 1000 gebruikers) project van minimaal 6 maanden met informatievoorziening waarbij de nadruk moet hebben gelegen op het meten en analyseren van het gebruik van het digitale contactkanaal door burgers? Een referentie hiervan dient te worden overlegd.

Bedrijfsomschrijving
Binnen de gemeente Amsterdam voert de afdeling Informatievoorziening (IV) van Cluster Sociaal het ketenbeheer en ketenregie uit voor een aantal grote bedrijfskritische applicaties van de gemeente Amsterdam. De opdracht van de afdeling Informatievoorziening is het creëren van een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van het cluster ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening en gebiedsgericht werken). Onderdeel van de afdeling IV is het team Proces- en Informatiemanagement (PIM). Binnen het team PIM zijn de volgende taakgebieden ondergebracht: informatiemanagement, architectuur, procesbeheer en privacy en informatiebeveiliging, projectmanagement, business intelligence en demandmanagement.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten