Projectleider Monitoring OV- Concessies en Contracten

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
21-01-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
6
Bekeken
462
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Deze vacature is offline. Iedere sollicitant heeft inmiddels persoonlijk bericht van ons ontvangen over zijn/haar sollicitatie (per mail).
Het zou kunnen zijn dat dit bericht bij uw SPAM terecht is gekomen.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, horen wij dat graag.

Vriendelijke groet,
Matchd
Info@matchd.nl
033-2048204


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2531 opdrachten

Omschrijving

Startdatum

8-2-2016

Einddatum

31-1-2018

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

20

Sluitingsdatum

27-12-2016 om 10:00 uur

De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever voor het openbaar vervoer binnen de provincie, exclusief het vervoer in de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag. In dat kader verleent de provincie OV-concessies en -contracten. Het gaat om de navolgende concessies en contracten:
 OV-concessie Zuid-Holland Noord (ZHN, bus)
 OV-concessie Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV, bus en trein; er vindt in 2016 een nieuw aanbestedingstraject plaats)
 OV-concessie Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee (HWGO, bus)
 OV-concessie en overeenkomst Treindienst Alphen – Gouda (TAG, trein)
 OV-contract Waterbus (Vervoer over water)

De werkzaamheden ten aanzien van deze concessies/contracten is een taak van het team Concessiemanagement dat een onderdeel is van het bureau Openbaar Vervoer van de Afdeling Mobiliteit en Milieu en als zodanig vallend onder de directie Ruimte en Mobiliteit.

Ten aanzien van de opdracht tot doelgerichter monitoren op prestaties is gebleken dat de benodigde data ten behoeve van de monitoring niet in alle PvE’s/contracten van de OV-concessies uniform zijn geformuleerd, dan wel niet zijn uitgevraagd. Om eenduidigheid te krijgen over deze data en het kunnen opstellen van jaarreeksen zijn/worden nu gesprekken gevoerd met de vervoerders met als doel te komen tot een voor alle concessies gelijke structuur van rapportages.
Het inzichtelijk maken van de prestaties van de vervoerder is vaak een momentopname. Om te voorkomen dat belangrijke gegevens lastig of niet meer vindbaar zijn, wordt nu door de provincie als database een Excel bestand aangemaakt. Aan de hand van de afronding van de gesprekken van de vervoerders zal deze database nog enige wijzigingen kunnen ondergaan. (Een concept is bijgevoegd).
In deze database zijn tevens opgenomen de definities van de data en de afspraken die met de vervoerders in de afzonderlijke concessies/contracten zijn gemaakt.

De structurele monitoringstaken valt uiteen in een viertal hoofdtaken, te weten

 het onderhoud van de database en het zorgdragen voor correctheid en compleetheid van de informatie;
 de data-analyse van de aangeleverde data; het maken van een technische analyse, zowel op de overkoepelende data, als op de detailrapportages;
 het opstellen van de te onderscheiden rapportages aan de hand van de technische analyses dit ter onderbouwing van de beleidsmatige analyses;
 het opstellen van de beleidsmatige analyses.

Het managementteam van de afdeling Mobiliteit en Milieu (M&M) heeft besloten om voor twee jaar de uitvoering van de structurele monitoringstaken, met uitzondering van de beleidsmatige analyses, uit te besteden aan een extern bureau; met dien verstande dat de input voor deze analyses en het leveren van de eerste contouren ook onder de uit te besteden taken valt. De daadwerkelijke beleidsmatige analyse is en blijft een primaire taak van de concessiemanagers.

De werkzaamheden

 1. Het onderhouden van de database

 het controleren of de databestanden die door de vervoerder worden geleverd voldoen aan de afspraken;
 een steekproefsgewijze controle of de databestanden realistisch zijn en of de managementrapportages van de vervoerders aansluiten bij de detailrapportages, die per onderdeel worden opgeleverd door de vervoerder;
 het beheren en aanvullen van de database;
 het onderhouden van de relatie met de vervoerder in relatie tot de aan te leveren data.

 1. De Data analyse

 het verwerken van de data in managementrapportages en detailrapportages in samenwerking met de concessiemanagers;
 het adviseren van de concessiemanagers;
 het leveren van informatie bij o.a. aanbestedingen, vragen vanuit de politiek en op andere momenten als er vraag is naar data ten aanzien van het openbaar vervoer binnen de Zuid-Hollandse concessies;
o specifiek; het leveren van (bewerkte) data ten behoeve van de Staat van Zuid-Holland (data portaal van de provincie), Begrotingsindicatoren en beleidsmonitors.
 actieve betrokkenheid bij de nieuwste landelijke standaarden op het gebied van monitoring, zowel bij het bijhouden als de ontwikkeling ervan;
 eventueel de provincie vertegenwoordigen bij landelijke actviteiten in het kader van data-analyse openbaar vervoer;
 het bijhouden van de relatie met de projectleider, het team concessiemanagement, de afzonderlijke concessiemanagers, het team monitoring van de afdeling M&M (eventueel deelname in dit team) en mogelijk anderen die binnen de provincie een rol in dit proces spelen.

Voor de bovengenoemde werkzaamheden gelden de volgende eisen.
 Managementrapportage per kwartaal over alle concessies/contracten heen moeten binnen een maand na ontvangst van de laatste rapportage van de vervoerders worden geleverd.

Functie eisen

o Affiniteit hebben met het Openbaar Vervoer.
o Snel de systemen van de vervoerders eigen kunnen maken.
o Kennis hebben van de nieuwste landelijke standaarden ten aanzien van de data voor Openbaar Vervoer.
o Parate kennis m.b.t. MIPOV en andere datasystemen in het openbaar vervoer.
o Snel kunnen schakelen en een flexibele inzet leveren, daar waar directe informatievoorziening uit het datasysteem noodzakelijk is.
o Minimaal één dag per week fysiek aanwezig zijn op het provinciehuis te Den Haag; in principe elke dinsdag.

Wensen

o Ervaring van gegadigde op het gebied van het begeleiden van openbaar vervoerprojecten in het kader van monitoring.
o Kennis van – en ervaring met het functioneren van openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen.

Competenties

 Resultaatgericht handelen: daadkrachtig optreden, pro-actieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch.
 Flexibiliteit, tact, zorgvuldigheid en goede oordeelsvorming in relatie tot tegenstrijdige belangen van stakeholders.
 Bestuurlijke sensitiviteit.
 Communicatieve en adviesvaardigheden.
 Teamspeler.
 Algehele indruk.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


6 reacties

 • Datum
  21-01-2016 16:02
  Plaats
  Noordwijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  22-01-2016 10:16
  Plaats
  Bussum

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  22-01-2016 10:42
  Plaats
  Pijnacker

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-01-2016 16:48
  Plaats
  Uithoorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-01-2016 11:22
  Plaats
  Sittard

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-01-2016 11:57
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten