Klantmanager Werk

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
22-01-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Waddinxveen
Reacties
0
Bekeken
319
Status
Gesloten
Referentie
BCSMS16711

Omschrijving

De gemeente Waddinxveen is een dynamische organisatie die staat voor professionele dienstverlening en die als slagvaardig partner een brug kan slaan naar de samenleving. Om de dienstverlening (nog) beter aan te laten sluiten op de logica van de burger is vorig jaar de organisatie veranderd en bestaat deze uit vier afdelingen: Publieksplein, Ruimte, Maatschappij en Bedrijfsvoering.

De afdeling
De afdeling Maatschappij richt zich op alle werkzaamheden binnen het maatschappelijk terrein van de gemeente Waddinxveen. De rol van de gemeente is gebaseerd op het benutten van de eigen kracht, op “stimulering” en extra steun waar nodig. Taken of processen die logisch bij elkaar horen zijn geclusterd onder de thema’s: Ontplooiing, Ondersteuning, Veiligheid en Werk. Het cluster Werk omvat de beleidsterreinen werkgelegenheid, inkomensvoorziening en armoede. Voor dit cluster zoeken wij tijdelijk een kandidaat voor de functie van

Klantmanager Werk (24 uur)

De functie
Als klantmanager Werk ben je de spin in het web van de re-integratie en voert de regie op de (zorg)klant.
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de trajectplannen waarbij het stimuleren, begeleiden en bemiddelen van de klanten naar de arbeidsmarkt centraal staat. Daarnaast onderzoek je het recht op een uitkering op basis van de bestaande wet- en regelgeving, verzorg je de verstrekking en controle hiervan
Relatiebeheer en netwerken zijn een belangrijk onderdeel van de functie. De klantmanager Werk zorgt ervoor dat welzijn, zorg, onderwijs en arbeidsmarkt optimaal op elkaar aansluiten en legt de benodigde verbindingen daarvoor. We werken samen in het regionale Werkgeversservicepunt (WSP)dat gehuisvest is in het Huis van de Stad van gemeente Gouda. Vanaf februari 2016 werken we ook samen in het Werkontwikkelcentrum (WOC), gepositioneerd in de gemeente Gouda. Door een groepsgerichte en integrale aanpak is de verwachting dat dit een efficiëntere en effectievere bemiddeling naar werk oplevert. De uitdaging voor jou als klantmanager is om de meest geschikte personen aan te leveren voor het WOC van wie wordt verwacht dat hij of zij snel uit kan stromen naar betaald werk.

Taken
Je verwerkt aanvragen in het kader van de Participatiewet en je bent verantwoordelijk voor het rechtmatig verstrekken van uitkeringsgelden.
Je beheert een vast klantenbestand en bemiddelt klanten naar werk of maatschappelijke activiteiten ter voorbereiding op de reguliere arbeid. Dit doe je onder andere door middel van het opstellen en organiseren van trajectplannen, waaronder het afsluiten van samenwerkings- of uitvoeringsovereenkomsten en contracten met derden.
Je voert zowel intern als extern de regie over de klanten in je caseload. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor de goede uitvoering van interne werkprocessen op het gebied van doelmatigheid.
Om de rechtmatigheid van de uitkeringsgelden te controleren verricht je dossieronderzoek en je legt, waar nodig, huisbezoeken af.
Je toets het werk van je collega’s
Je signaleert en adviseert over beheersmatige aspecten van je werkterrein.
Je bewaakt financiële kaders.
Je behandelt bezwaarschriften en vertegenwoordigd de gemeente in rechte.
Signaleren van mogelijke knelpunten en aandachtspunten voor beleidsverbetering;
Registeren van aanvragen, de voortgangsbewaking in het systeem Civision Welzijn;
Uitvoeren van administratieve taken die voortvloeien uit de dienstverleningsprocessen.

Wat wij vragen
Een afgeronde HBO-opleiding,
Kennis van de sociale wet- en regelgeving, in het bijzonder van de WWB en Participatiewet.
Pro-actieve en dienstverlenende instelling
Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
Een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
Samenwerkings- en resultaatgerichte houding
Accuratesse;
De-escalerend op kunnen treden.

CV eisen CV met referentie
Omschrijving Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.

In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Indien deze informatie ontbreekt, behoudt de Inhuurdesk zich het recht de aanbieding ter zijde te leggen.

Referentie

Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.

Aanvraag selectiecriteria
Kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring als Klantmanager Werk binnen een gemeente (of gemeentelijke organisatie)(MUST)
Kandidaat heeft recente kennis van de sociale wet- en regelgeving, in het bijzonder van de WWB en Participatiewet
CV bevat minimaal twee referenties, indien de referenties ontbreken wordt de kandidaat niet meegenomen in het selectieproces (MUST)
Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding (MUST)
Systeemkennis van Civision (Welzijn) is een pré

Startdatum 15-2-2016
Einddatum 30-4-2016
Optie tot verlenging Ja
Aantal uur per week 24

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten