Adviseur Datacenters senior

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
27-01-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
684
Status
Gesloten
Referentie
2011850

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2539 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 2011850 Tijdelijke inhuur

Voor KING zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Datacenters.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over eDiensten

De afdeling eDiensten is een van de twee afdelingen van KING. eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, beheer burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd, zoals operatie BRP en Informatievoorziening Sociaal Domein. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING. Het programma Digitale Agenda 2020 valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling e-Diensten.

Digitale Agenda 2020

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal.
Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender bestaand uit enerzijds opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds landelijke initiatieven. Daarbinnen valt het project ‘Verkenning collectivisering niet onderscheidende ICT’. Binnen dit project wordt gekeken hoe gemeenten over de lijn van gemeentelijke samenwerkingsverbanden meer kunnen samenwerken op het gebied van de ICTinfrastructuur, specifiek gericht op collectieve datacenters en communicatie-infrastructuur. De ambitie is om in de komende 10 jaar deze beweging te realiseren. Als startpunt is reeds een strategische verkenning uitgevoerd op basis waarvan voor deze functie nu wordt geworven.

Doel van de functie

Als adviseur ben je inzetbaar binnen het project Verkenning collectivisering niet-onderscheidende ICT binnen de Digitale Agenda 2020. Je voert deze functie met een hoge mate van zelfstandigheid uit in een complexe omgeving. Je zoekt het gesprek op met gemeentelijke CIO’s, ICTsamenwerkingsverbanden en weet de verbinding te leggen tussen bestuurlijke ambities en collectivisering van datacenters. Je adviseert aan en ondersteunt de projectleider in het bereiken van de beoogde resultaten. Voor deze functie gaat het om:

 1. Uitwerken, analyseren en bundelen van de resultaten uit de reeds uitgevoerde strategische verkenning hetgeen resulteert in een rapportage waarin tevens vervolgacties worden gedefinieerd;

 2. Ontwikkelen van het technisch architectuurbeleid voor een meer collectieve cloud ICTinfrastructuur (housing, cabling, verwerking, opslag, telecommunicatie, netwerken, virtualisatie, etc) en de eisen en kaders van de processen voor servicemanagement, migratie, beheer en beveiliging. Je hebt daarover uitgebreide en diepgaande kennis en maakt daarbij gebruik van bestaande voorbeelden;

 3. Uitwerken van een meerjarige roadmap voor datacenters, faciliteiten en communicatieinfrastructuur die aansluit op de behoeften van gemeenten en bestaande gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de doelen en kaders van de Digitale Agenda 2020. Binnen deze roadmap moet rekening worden gehouden met keuzevrijheid in de af te nemen diensten en het moment van gebruik. Je hebt hiervoor aantoonbaar ervaring in het opereren in een complex speelveld van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de ICT markt met elk eigen uitgangsposities, wensen en verwachtingen;

 4. Adviseren over de kosten, baten, impact, risico’s, belemmeringen, planning, migratie en aanpak voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden;

 5. Leggen van verbindingen met andere projecten, ontwikkelingen en betrokken partijen waaronder gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, koepelorganisaties en Rijksdepartementen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Verantwoordelijk voor advisering (expertniveau) over de planvorming, de inhoudelijk kaders en het opstellen van een standaard programma van eisen voor (meer) collectieve datacenters en gedeelde communicatie-infrastructuur voor gemeenten t.b.v. Digitale Agenda 2020;

 • Inhoudelijke klankbord en adviseur over datacenters en communicatie-infrastructuur op strategisch en tactisch gebied;

 • Creëren van draagvlak onder gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden om daadwerkelijk stappen te zetten;

 • Verbinden van de kaders en plannen van dit project met het KING producten/dienstenportfolio (GEMMA, standaardisatie, leveranciersmanagement, markttransparantie, compliance, keteninformatisering, collectivisering);

 • Deelnemen aan, en waar nodig extra organiseren van, de overleg- en participatiestructuren binnen VNG/KING en met gemeenten.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau;

 • Autoriteit op het vlak van ontwerpen, plannen, opstellen van eisen en (laten) realiseren van grote, moderne en veilige ICT infrastructuren (datacenters en netwerken (WAN) met hoge beschikbaarheid) binnen een complexe omgeving;

 • Diepgaande en actuele kennis en ervaring van de markt van datacenters, datacommunicatie en clouddiensten en ICT servicemanagement;

 • Actuele kennis en ervaring in het samenbrengen van decentrale ICT infrastructuren en/of de migratie naar geconsolideerde datacenters gebaseerd op Cloud;

 • Kennis en ervaring rond het meekrijgen van organisatie om realisatie mogelijk te maken;

 • Kennis van ICT-servicemanagement, ICT-beheer processen en dienstverlening;

 • Kennis van en ervaring in de landelijke ICT infrastructuren en eisen aan tele-/datacommunicatie en infrastructuur (Diginetwerken) van de lokale overheid;

 • Aantoonbare kennis en ervaring in het managen en oplossen van standaardisatie, architectuur, ketensamenwerking en collectiviseringvraagstukken binnen het gemeentelijke domein;

 • Ervaring in advisering binnen grootschalige en landelijke projecten/programma’s binnen de eoverheid in het algemeen en de gemeentelijke overheid in het bijzonder;

 • Analyse- en adviesvaardigheden op senior niveau – mondeling en schriftelijk;

 • Ruime ervaring met het houden van presentaties en begeleiden van groepsprocessen;

 • Omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus;

 • Ervaring in het omzetten van complexe verandervraagstukken naar (realistische) projecten/programma’s.

Houdingaspecten

 • Klantgericht

 • Kwaliteit gericht

 • Resultaatgericht

 • Samenwerkingsgericht

 • Analytisch vermogen

 • Anticiperend vermogen

 • Omgevingsbewustzijn

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

30-06-2016

Duur

3 maanden

Optie op verlenging

ja tot max 31-12-2016

Inzet

32-36 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

08-02-2016

Sluitingstijd

17:00

Intakegesprek

11 februari 2016 tussen 13.00-16.00.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten