Projectcoördinator

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
29-01-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Leiden
Reacties
0
Bekeken
18
Status
Gesloten
Referentie
BCFP2016-425

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Wat houdt de functie in?
Je wordt projectleider van gemeentelijke projecten in de GWW-sector en bent daarbij verantwoordelijk voor het opstellen, aanbesteden en uitvoeren van GWW-contracten. Doelstelling van deze opdracht is: Het zorg dragen voor een efficiënte en effectieve uitvoering van complexere, civieltechnische en multidisciplinaire projecten en is daarbij directievoerder tijdens de uitvoeringsfase. Met de volgende taken:

Opstarten van projecten

 • Definieert de onderzoeksvraag c.q. projectopdracht, stelt een projectplan (ROTIK) op en zorgt voor het maken van een risicoanalyse;

 • Creëert draagvlak voor een of meer projecten door het opbouwen en onderhouden van een gemeentelijk/bestuurlijk strategisch relatienetwerk bij de start en tijdens het project;

 • Onderhandelt over de benodigde middelen voor een of meerdere projecten (in- en extern onderzoek, financiering, benodigde menskracht e.d.);

 • Zorgt voor een goede organisatie en taakverdeling van de projectwerkzaamheden en toewijzing van de voor het project benodigde middelen.

 • Stelt capaciteitsramingen en offertes voor projecten op en bewaakt die.

 • Adviseert opdrachtgevers over de technische en financiële haalbaarheid van projecten.

Uitvoeren van projecten

 • Voert zelfstandig een of meer projecten uit.

 • Neemt deel in projectteams van opdrachtgevers

 • Zorgt voor een helder fasegewijs projectverloop volgens het Plan van Aanpak, is alert op risico’s en rapporteert periodiek voortgang en afwijkingen aan de opdrachtgever;

 • Beslist inzake de noodzaak tot (externe) uitbesteding van projectwerkzaamheden, stelt hiervoor de opdracht en het programma van eisen op en draagt zorg voor de aanbesteding en contractvorming;

 • Zorgt voor de contracteren van aannemers en bewaakt de afwikkeling van contracten op juridische, financiële, kwalitatieve en voortgangsaspecten; Is zich hierin bewust van de regisserende rol van de gemeente.

 • Zorgt voor de in- en externe afstemming en communicatie, waaronder de zorg voor publieks- en persvoorlichting;

 • Toetst de opgeleverde projectresultaten aan het Plan van Aanpak, zorgt voor de projectoplevering en draagt in dit kader relevante kennis, documenten en overige informatie over aan de opdrachtgever;

 • Signaleert aandachts- en knelpunten en geeft of adviseert de opdrachtgever(s) over alternatieven ter beperking van risico’s of ter verbetering van het resultaat.

 • Zorgt in voorkomende gevallen voor bestuurlijke besluitvorming over een project Rapporteren en budgettering van projecten

 • Is integraal verantwoordelijk voor de coördinatie en het bewaken van de planning, de financiering en de begroting van projecten;

 • Voert (evaluatie-) onderzoeken en inventarisaties uit en verstrekt periodiek voortgangsinformatie aan de opdrachtgever;

 • Zorgt voor een goede interne informatievoorziening en voortgangsrapportage, alsmede afstemming met opdrachtgever en overige belanghebbende partijen;

 • Zorgt voor het voeren van een betrouwbare en rechtmatige projectadministratie en voor een adequate informatievoorziening vanuit deze administratie;

 • Adviseert opdrachtgevers over meer/minderwerk in projecten.

Bijdrage leveren aan organisatie (vakgebied/beleidsveld)

 • Levert in overleg met andere projectleiders een bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van het projectmanagement binnen het team;

 • Adviseert over kwaliteitsverbetering in de vakgebieden van de dienst;

 • Neemt deel aan 1 of meer kennisteams.

Contacten

 • Adviseert aan en overlegt met collega’s binnen en buiten de dienst over de afstemming en uitvoering van eigen projecten.

 • Is (mede) verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de media (via Communicatie) en belanghebbenden.

 • Heeft een breed scala aan externe contacten (andere overheden, nutsbedrijven, projectontwikkelaars etc.)

 • Bij de uitvoering van het project moet in de contacten overtuigd worden, waarbij vaak sprake is van kritisch tegenspel.

Kritieke situaties

 • De projectcoördinator moet in staat zijn flexibel te opereren op verschillende inhoudelijk en bestuurlijke niveaus en in verschillende rollen en moet sensitief zijn in politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

 • De projectcoördinator vervult bij het ontwikkelen en uitvoeren van voorgenomen vernieuwingen een initiërende en anticiperende rol.

 • De projectcoördinator moet in staat zijn de projectdoelstellingen uit te voeren zonder hiërarchisch bevoegd te zijn over de uitvoering.

 • De projectcoördinator moet tijdens de uitvoering sterk kritisch tegenspel bieden aan aannemers of inwoners waarbij hij grote (financiële) belangen moet verdedigen

Wat zijn de functie-eisen?

 • Je hebt een Hbo-opleiding Civiele Techniek

 • Je hebt minimaal aantoonbare ervaring bij een gemeentelijk ingenieursbureau

 • Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider

 • Ervaring met het werken in historische binnensteden

 • Ervaring met het aansturen van externe ingenieursbureaus

 • Je bent een teamworker en communiceert makkelijk

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende en afwisselende functie in een team van enthousiaste en slagvaardige collega's.

 • Een klantgerichte en op resultaatgerichte, informele werksfeer.

 • Een professionele werkomgeving waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling

Eisen
Afgeronde HBO-opleiding Civiele Techniek

Gunningscriteria
Ervaring met het werken met geïntegreerde contracten
Ervaring met het ontwikkelen van grote compacte bouwopgaven in drukke binnensteden
Ervaring met het aansturen van complexe verleggingen van kabels en leidingen

Startdatum 14 februari 2016
Einddatum 31 december 2016
Uren per week 36
Uren per dag 8
Optie tot verlenging 2 keer, 6 maanden

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten