Grondverwerver

Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
28-01-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Oosten van het land
Reacties
0
Bekeken
496
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-1293

Omschrijving

Voor een waterschap in het oosten van het land zijn wij op zoek naar een Grondverwerver, die ingezet kan worden in de dijkversterkingsprojecten zowel in stedelijk als in landelijk gebied.

Het waterschap verbetert de primaire waterkeringen zodat deze voldoen aan de wettelijke norm. Hiervoor is een programmaorganisatie opgezet om te komen tot realisatie van de dijkversterkingsprojecten binnen haar beheersgebied.

Taken

Onderhandelt met en koopt en verkoopt gronden van/aan derden t.b.v. voor waterschap te realiseren dijkverbeteringsprojecten
Onderhandelt over en sluit overeenkomsten m.b.t. het vestigen en opheffen van zakelijke rechten
Verricht c.q. laat verrichten schadetaxaties m.b.t. gebouwen en opstanden, inkomensschade, gewassenschade en sluit ter zake overeenkomsten af
Is verantwoordelijk voor de notariële en financiële afhandeling en juridische beoordeling van overeenkomsten en legt daarover verantwoording af
Draagt zorg voor kadastrale recherche
Adviseert en ondersteunt de coördinator grondzaken, over grondzaken, schaderegelingen en verwervingskredieten
Neemt beslissingen bij het verwerven van gronden en vestigen van zakelijke rechten en het afwikkelen van schades
Eigendommenbeleid, relevante wet- en regelgeving, het beleidsplan van het waterschap, jaarplanning, procedures en richtlijnen vormen het kader
Legt verantwoording af aan de coördinator grondzaken over de kwaliteit van het verwerven  van  gronden, het vestigen van zakelijke rechten en het afwikkelen van schades
Verstrekt informatie en adviseert de coördinator grondzaken over specifieke ontwikkelingen op het beleidsterrein
Stemt af met de coördinator over de voortgang en planning van de grondverwerving van de diverse projecten
Stemt af en onderhandelt met externe partijen over overeenkomsten, taxeert onroerende goederen etc. ten behoeve van grondverwerving en inkomens- en schadeberekeningen

Vereisten

HBO opleiding Watermanagement of HBO NVM Makelaardij aangevuld met cursussen Grondverwerving en Schadevergoedingen
Aantoonbaar in de afgelopen 4 jaar, tenminste 3 jaar werkervaring met het gehele proces van grondverwerving op onteigeningsbasis bij een provincie, gemeente of waterschap
Kennis van het beleidsterrein en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving
Kennis van grondverwerving en het vestigen van zakelijke rechten
Kennis van aan- en verkoopprocedures op onteigeningsbasis
Kennis van taxaties van onroerende zaken c.q. grondzaken en schades
Kennis van relevante wet- en regelgeving
Inzicht in bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen
Inzicht in het eigendommenbeleid

Competenties

Adviesvaardigheden
Communicatieve vaardigheden, in het bijzonder netwerken
Resultaat- en oplossingsgericht
Onderhandelingsvaardigheden
Bewust van de omgeving waarin meerdere belangen zijn vertegenwoordigd

Bij het ontvangen van uw reactie (inclusief 2 referenties – zonder referenties wordt uw reactie voor deze aanvraag niet in behandeling genomen - waarvan 1 uitgeschreven referentieproject uit de afgelopen 4 jaar waaruit blijkt wat de verantwoordelijkheid en rol is geweest in het gehele grondverwervingsproces en de vertegenwoordiging van meerdere belangen) gaat H Consultancy Groep b.v. er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend en daarmee onnodig werk verricht wordt.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten