Teammanager Advies en Ontwikkeling

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
28-01-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
De Steeg
Reacties
2
Bekeken
1291
Status
Gesloten
Referentie
20118509

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2529 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118509 Tijdelijke inhuur

Voor Provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een Teammanager Advies en Ontwikkeling.

Plaats in de organisatie

Onze organisatie is voortdurend in ontwikkeling naar een moderne overheidsorganisatie. Sinds dit jaar spreken we over drie domeinen, te weten Sociaal, Ruimte en Bedrijfsvoering. Het domein Bedrijfsvoering bestaat uit de teams Advies en Ontwikkeling, ICT, KCC, Facilitaire dienstverlening en informatie en basisregistratie en geoinformatie (BGI). We werken aan integrale en kwalitatief hoogstaande advisering aan de interne klanten.
Rheden werkt samen met Arnhem en Renkum aan de oprichting van een gemeenschappelijke bedrijfsvoeringsorganisatie (IGUO). Het is de bedoeling dat een aantal onderdelen van Bedrijfsvoering in de komende jaren zullen worden ondergebracht in een intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie. In de doorontwikkeling van de organisatie streven we naar een moderne flexibele netwerkorganisatie, die ook de vragen van de toekomst kan beantwoorden en in een passende verhouding met de samenleving staat.
Je neemt deel aan het managementoverleg en legt verantwoording af aan de directeur bedrijfsvoering. Het team advies en ontwikkeling kent twee teammanagers. De vacante functie heeft als aandachtgebieden en verantwoordelijkheid de vakgroep(en) financiën, informatiemanagement, basis- en geoinformatie. In verband met de benodigde extra aandacht voor de overgang van taken naar de IGUO kunnen de aandachtsgebieden nog wijzigen.

Hoofdtaken

 • Geeft leiding, coacht en stimuleert medewerkers.

 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit, kwantiteit en ingezette capaciteit in relatie tot het vooraf gedefinieerde resultaat.

 • Zorgt voor vertaling jaarplannen in operationele doelen en inzet van sturingsmiddelen.

 • Is verantwoordelijk voor een goede informatievoorziening.

 • Vanuit de doorontwikkeling van de organisatie stimuleer je kwaliteitsverbetering in de dienstverlening en/of werkprocessen (P&C-cyclus, samenwerkingsverhouding klant -bedrijfsvoering, verruiming bevoegdheden management op het gebied van budgetten).

 • Onderhoudt functioneel relevante relaties en netwerken met partners op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau.

 • Initieert beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling.

 • Voert regulier overleg met en geeft advies aan portefeuillehouders over vakinhoudelijke aspecten waarbij in veel gevallen sprake is van een hoog politiek afbreukrisico.

 • Zorgt voor sturing en monitoring op met name beleidsmatige resultaten.

Functie eisen

 1. WO werk- en denkniveau, richting bedrijfseconomie of financiën blijkend uit een afgeronde opleiding met een diploma

 2. Recente en relevante leidinggevende ervaring minimaal 5 jaar, in een vergelijkbare functie binnen het vakgebied financiën.

 3. Recente en relevante kennis en ervaring met gemeentelijke financiën

Functie wensen

 1. Affiniteit met de vakgebieden financiën, informatiemanagement en basis- en geo informatie blijkend uit recente werkervaring.

 2. Recente kennis en ervaring met begeleiden van teams in veranderingsprocessen.

Competenties

 • Klantgerichtheid: Weet wensen of behoeften van klanten of gebruikers te onderzoeken en hiernaar te handelen. Is in staat in te spelen op de doelstellingen van doelgroepen en opdrachtgevers voor de langere termijn.

 • Samenwerken: Is in staat in een team een opdracht uit te voeren. Draagt bij aan de harmonie van de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen korte termijn belangen.

 • Verantwoordelijkheid: Komt gemaakte afspraken na en is in staat om de gevolgen te accepteren die voorvloeien uit het eigen handelen.

 • Flexibiliteit: Is in staat, indien zich problemen of kansen voordoen, het eigen gedrag te veranderen teneinde een gesteld doel te bereiken.

 • Omgevingsbewustzijn: Is zich bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.

 • Creativiteit: Is in staat om met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voor het oplossen van problemen te komen. Weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.

 • Visie: Neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Is in staat zich op de lange termijn te richten. Vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.

 • Leiderschap: Is in staat sturing te geven aan een individuele medewerker en/of een groep in het kader van de taakvervulling en verdere ontwikkeling.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

de Steeg

Startdatum

01-03-2016

Duur

01-03-2017

Optie op verlenging

4 maal 6 maanden

Inzet

28-32 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

04-02-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  30-01-2016 14:39
  Plaats
  Den Bosch

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  01-02-2016 14:34
  Plaats
  Groenlo

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten