Programmamanager Innovatielab (SB)

Intermediair
FixedToday
Geplaatst op
01-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
3
Bekeken
690
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Met respect en waardering,

Syreeta Bos-van Amelsvoort (afwezig op dinsdag)

Tel

+31 (0) 345-515800

Mobiel

+31 (0) 6-11594775

Mail

sbos@fixedtoday.nl


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2546 opdrachten
 • Yacht bv 30 opdrachten

Omschrijving

Wie zijn wij?
Het InnovatieLab voorziet de organisatie van echt vernieuwende productideeën en succesvolle lancering hiervan. Wij werken samen met innovatieve partners (overheden en markt) om van hen te leren en tot co-creaties te komen. Waar mogelijk experimenteren we met voor de KvK nieuwe werkvormen zoals hackathons. Hiermee dragen wij (onveranderd) bij aan de KPI's omzet, bereik en waardering (van ondernemers) door productideeën te leveren die deze in potentie positief beïnvloeden.

Wie ben jij?
Voor het Innovatielab zijn wij op zoek naar een daadkrachtige programmamanager die in staat is om product ideeën met inzet van nieuwe technologieën om te zetten naar concrete projecten. Je voert de coördinatie en aansturing over projecten binnen het programma Innovatie lab, zodanig dat de projectresultaten integraal binnen de gestelde eisen van kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie wordt gerealiseerd en overgedragen aan de staande organisatie. Je hebt kennis en ervaring met ondernemen en de ICT taal is je eigen.

Standplaats

Utrecht

Duur opdracht

1 jaar met optie tot verlenging.

Uren per week

20 uur

Extra

Een geldige VOG zal overhandigd moeten worden.

Deadline reageren

5 februari 2016 15.00 uur

Functieprofiel Programmamanager

 • Plaats in de organisatie

Ressorteert hiërarchisch onder de Manager I&A

 • Doel en generiek resultaat van de functie

Voert de regie over projecten binnen programma’s inzake de ICT, zodanig dat de projectresultaten integraal passen binnen de visie van de business en binnen de gestelde eisen van kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie wordt gerealiseerd en overgedragen aan de staande organisatie.

Resultaten

 Projectresultaten zijn in lijn met de visie van de business
 Projecten opgeleverd conform budget, resultaat en tijdslijn
 Inzicht geven in haalbaarheid van projecten

 • Kerntaken

 Draagt zorg voor de bemensing van het programma en/of project, rekening houdend met benodigde kennis en competenties.
 Draagt zorg voor het bewerkstelligen van consensus over de te behalen projectresultaten.
 Draagt zorg voor realisatie van het programma; stuurt de projectleiders aan, geeft opdrachten en
aanwijzingen en betrekt – indien wenselijk – de relevante partijen.
 Monitort het programma op basis van de aspecten van de heersende projectmanagementsystematiek, waaronder budget, organisatie, planning, risico’s, informatie, communicatie en kwaliteit en stuurt zo nodig bij.
 Rapporteert periodiek aan de opdrachtgever(s) over de voortgang van het programma project op basis van
de aspecten van de heersende projectmanagementsystematiek.
 Bewaakt en stuurt op samenhang (-werking) en complementariteit tussen programma’s, (deel)projecten en
projectleden.
 Coördineert en ziet toe op de werkzaamheden van projectleiders (inhoudelijk en procesmatig).
 Draagt zorg voor de evaluatie van de programmaresultaten.
 Adviseert de directie over de werkwijze binnen de organisatie, over ICT aanpassingen in de business.

 • Contactpatroon

 Onderhoudt intern contact met stakeholders (waaronder directie, leidinggevenden, projectleiders en
opdrachtgevers) over de inhoud van de opdracht, de voortgang en andere relevante issues om af te
stemmen en te overtuigen.
 Onderhoudt extern contact met opdrachtgevers, diverse leveranciers en dienstverleners en andere
stakeholders om te onderhandelen over condities en voorwaarden.

Bij interesse graag de volgende vragen / eisen puntsgewijs meenemen in de motivatie

 • Wat is de hoogst afgeronde opleiding van de kandidaat?

 • Is het hiervoor genoemde opleidingsniveau een opleiding op het gebied van Bedrijfskunde en/of Informatica?

 • Is de door u aangeboden kandidaat in het bezit van scrummaster?

 • Is de door u aangeboden kandidaat in het bezit van Prince Foundation?

 • Heeft de kandidaat minimaal 10 jaar kennis van ict architectuur en solution design.

 • Heeft de kandidaat 5 jaar ervaring als programmamanager en minimaal 10 jaar ervaring met ict projectmanagement.

 • Heeft de kandidaat ervaring met een publiek basisregister? (zo ja, hoeveel jaar)

 • Heeft de kandidaat ervaring met productontwikkeling en businessdevelopment binnen de kaders van de wet markt en binnen een zbo/overheid (zo ja, hoeveel jaar)

 • Kandidaat maakt complexe analyses en verbindt vraagstukken en opdrachten met de bestaande visie, doelstellingen en concepten, zoekt hierbij naar alternatieven (altijd, vaak, soms, zelden of nooit).

 • De kandidaat signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega's van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop. Vertaalt (complexe) wensen van klanten naar nieuw te ontwikkelen of te verbeteren diensten en producten. (altijd, vaak, soms, zelden of nooit).

 • De kandidaat werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Ziet kansen en mogelijkheden om prestaties te verbeteren en coördineert de te behalen resultaten van anderen.(altijd, vaak, soms, zelden of nooit).

 • De kandidaat handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. Creëert synergie en samenwerking binnen de organisatie. (altijd, vaak, soms, zelden of nooit).

 • De kandidaat geeft anderen de ruimte en het vertrouwen om zelfstandig te handelen binnen gestelde kaders. Delegeert, durft los te laten en schept een cultuur waarin het maken van fouten als leerzaam wordt gezien. Blijft wel verantwoordelijk en aanspreekbaar. Delegeert verantwoordelijkheden. (altijd, vaak, soms, zelden of nooit).

 • De kandidaat heeft inzicht in en is alert op (in)formele belangen, krachtvelden, verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.(altijd, vaak, soms, zelden of nooit).

 • De kandidaat overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen. Kan nieuwe concepten en vraagstukken plaatsen binnen het groter geheel en verbinden met de bestaande strategie, visie en doelstellingen van de organisatie.(altijd, vaak, soms, zelden of nooit).

 • De kandidaat is in staat om richting en sturing te geven aan één of meerdere medewerkers om de afdelingsdoelen te realiseren. Geeft werkwijze en grenzen aan. (altijd, vaak, soms, zelden of nooit).

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  01-02-2016 11:45
  Plaats
  Soest

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  01-02-2016 13:22
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  01-02-2016 13:26
  Plaats
  Amerongen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten