Programmamanager ICT - Utrecht

Opdrachtgever
CC Group
Geplaatst op
02-02-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
4
Bekeken
833
Status
Gesloten
Referentie
CC02865

Afrondingstoelichting

We hebben voldoende reacties ontvangen.
Degene die gereageerd hebben, zijn persoonlijk geïnformeerd.


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2516 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving

Plaats in de organisatie

Ressorteert hiërarchisch onder de Manager I&A.

Doel en generiek resultaat van de functie

Voert de regie over projecten binnen programma’s inzake de ICT, zodanig dat de projectresultaten integraal passen binnen de visie van de business en binnen de gestelde eisen van kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie wordt gerealiseerd en overgedragen aan de staande organisatie.

Resultaten

 • Projectresultaten zijn in lijn met de visie van de business

 • Projecten opgeleverd conform budget, resultaat en tijdslijn

 • Inzicht geven in haalbaarheid van projecten

Kerntaken

 • Draagt zorg voor de bemensing van het programma en/of project, rekening houdend met benodigde kennis en competenties. Stelt het programmaplan op in termen van doelstellingen, organisatie, werkwijzen, planningen en middelen binnen de kaders van de visie van de business; stelt programmaplannen op in samenwerking met relevante partijen (waaronder opdrachtgever, projectleiders en inhoudsdeskundigen); legt het programma ter vaststelling voor aan de opdrachtgever(s).

 • Draagt zorg voor het bewerkstelligen van consensus over de te behalen projectresultaten.

 • Draagt zorg voor realisatie van het programma; stuurt de projectleiders aan, geeft opdrachten en aanwijzingen en betrekt – indien wenselijk – de relevante partijen.

 • Monitort het programma op basis van de aspecten van de heersende projectmanagementsystematiek, waaronder budget, organisatie, planning, risico’s, informatie, communicatie en kwaliteit en stuurt zo nodig bij.

 • Rapporteert periodiek aan de opdrachtgever(s) over de voortgang van het programma project op basis van de aspecten van de heersende projectmanagementsystematiek.

 • Bewaakt en stuurt op samenhang (-werking) en complementariteit tussen programma’s, (deel)projecten en projectleden.

 • Coördineert en ziet toe op de werkzaamheden van projectleiders (inhoudelijk en procesmatig).

 • Draagt zorg voor de evaluatie van de programmaresultaten.

 • Adviseert de directie over de werkwijze binnen de organisatie, over ICT aanpassingen in de business.

Contactpatroon

 • Onderhoudt intern contact met stakeholders (waaronder directie, leidinggevenden, projectleiders en opdrachtgevers) over de inhoud van de opdracht, de voortgang en andere relevante issues om af te stemmen en te overtuigen.

 • Onderhoudt extern contact met opdrachtgevers, diverse leveranciers en dienstverleners en andere stakeholders om te onderhandelen over condities en voorwaarden.

Functie-eisen

Harde eisen

 • HBO Informatica opleiding of Bedrijfskunde

 • Minimaal 5 jaar ervaring als Programma Manager, aantoonbaar in cv

 • Aantoonbare kennis van Architectuur en/of Solution Design

 • Aantoonbare ervaringen met Publiek Basisregister

 • Aantoonbare ervaringen met productontwikkeling & business development, binnen de kaders van de wet, en binnen een overheid

 • Scrum Master gecertificeerd

 • Prince 2 gecertificeerd

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden

Competenties

 • Kandidaat maakt complexe analyses en verbindt vraagstukken en opdrachten met de bestaande visie, doelstellingen en concepten, zoekt hierbij naar alternatieven

 • De kandidaat signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en

behoeften van de interne klanten (collega's van eigen en andere afdelingen) en externe
klanten om deze tevreden te stellen.

 • Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop. Vertaalt (complexe) wensen van klanten naar nieuw te ontwikkelen of te verbeteren diensten en producten.

 • De kandidaat werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Ziet kansen en mogelijkheden om prestaties te verbeteren en coördineert de te behalen resultaten van anderen.

 • De kandidaat handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

 • Creëert synergie en samenwerking binnen de organisatie.

 • De kandidaat geeft anderen de ruimte en het vertrouwen om zelfstandig te handelen binnen gestelde kaders. Delegeert, durft los te laten en schept een cultuur waarin het maken van fouten als leerzaam wordt gezien.

 • Blijft wel verantwoordelijk en aanspreekbaar.

 • Delegeert verantwoordelijkheden.

 • De kandidaat heeft inzicht in en is alert op (in)formele belangen, krachtvelden, verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.

 • De kandidaat overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen.

 • Kan nieuwe concepten en vraagstukken plaatsen binnen het groter geheel en verbinden met de bestaande strategie, visie en doelstellingen van de organisatie.

 • De kandidaat is in staat om richting en sturing te geven aan één of meerdere medewerkers om de afdelingsdoelen te realiseren.

 • Geeft werkwijze en grenzen aan.

Arbeidsvoorwaarden

Startdatum

Zsm

Verwachte einddatum

12 tot 24 maanden

Optie op verlenging

Ja

Inzet

20 uur per week

Standplaats

Utrecht

Aantal posities

1

Sluitingsdatum vacature
Op deze vacature kun je reageren tot woensdag 3/2/2016 om 12:00 uur.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

•CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;
•Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;
•Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);
•Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

•Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.
•Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
•U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.
LocatieUtrecht

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  02-02-2016 12:18
  Plaats
  Diemen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  03-02-2016 11:33
  Plaats
  Amstelveen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  03-02-2016 13:15
  Plaats
  Best

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  04-02-2016 13:49
  Plaats
  Lelystad

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten