Projectleider Implementatieondersteuning Digitale Agenda

Intermediair
FixedToday
Geplaatst op
01-02-2016
Periode
Niet relevant
Uurtarief
80
Op locatie
Den-Haag
Reacties
5
Bekeken
999
Status
Gesloten
Referentie
Projectleider Implementatieonder

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2563 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Voor een directe relatie zijn wij op zoek naar een Projectleider Implementatieondersteuning Digitale Agenda.

Het betreft een tijdelijke functie van 32 uur per week, met in eerste instantie tot 31 maart, meteen mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden, tot maximaal eind 2016 bij tevredenheid over de uitvoering van de taken.

Over eDiensten
De afdeling eDiensten is een van de twee afdelingen. eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, beheer
burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten
regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd zoals operatie BRP, informatievoorziening Sociaal
Domein en de Digitale Agenda 2020. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam

Doel van de functie

De Projectleider Implementatieondersteuning is in beginsel, onder aansturing van de
projectmanager GDI, verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van de implementatieondersteuning van één of meer voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).
Concreet gaat het hier om de voorzieningen MijnOverheid Berichtenbox, Digimelding en
Digilevering, de laatste in combinatie met het Handelsregister.

De Projectleider Implementatieondersteuning (PI) maakt in afstemming met stakeholders uit de omgeving een implementatieplan en voert (zelfstandig, in samenwerking met andere medewerkers implementatie-ondersteuning en met betrokken partijen) dit plan uit. Ook zorgt de PI voor onderhoud en bijstelling van het plan indien daartoe aanleiding is, stuurt hij/zij op uitputting van het budget en op het behalen van de afgesproken resultaten / targets. De PI rapporteert aan de projectmanager van het cluster GDI, dat onderdeel uitmaakt van het programma DA2020.
De projectmanager GDI maakt deel uit van het managementteam binnen de Digitale Agenda en rapporteert aan de programmamanager. De programmamanager rapporteert aan de afdelingshoofden.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Ondersteunt gemeenten in de ontwikkelingen rond Idensys, onderdeel van project GDI.

Opstellen implementatieplan

 • Voert, indien nodig, een Impactanalyse uit op de betreffende voorziening om te komen tot een

oordeel over implementeerbaarheid van de voorziening, het gebruiksnut voor gemeenten en de
ondersteuningsbehoefte van gemeenten;

 • (als een impactanalyse niet nodig is) Inventariseert met stakeholders uit de omgeving

(bijvoorbeeld gemeenten, Logius, betrokken departement, koepels) stand van zaken,
behoeften, gewenste resultaten, etc.;

 • Gebruikt de afstemming met stakeholders en de bevindingen om een gedragen

implementatieplan op te stellen met SMART resultaten en targets.
Uitvoering implementatieplan

 • Voert samen met andere IP-ers en betrokken partijen het implementatieplan uit;

 • Coördineert operationele activiteiten met stakeholders en betrokken partijen;

 • Signaleert relaties met andere projecten, interpreteert het belang en informeert de

projectleiding over deze raakvlakken;

 • Stuurt op behalen van SMART resultaten en targets, signaleert tijdig issues en knelpunten naar

de projectleider;

 • Rapporteert maandelijks over de voortgang, planning vs. realisatie en uitputting van middelen,

en houdt tussentijds stakeholders en projectleiding op de hoogte van relevante ontwikkelingen;

 • Initieert communicatie over de voorzieningen en levert inhoudelijke input voor Communicatie

van het programma.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • Bij voorkeur Academisch, maar minimaal HBO werk- en denkniveau;

 • Ruime kennis en ervaring op het gebied van de GDI-voorzieningen, bij voorkeur met

bovengenoemde voorzieningen;

 • Minimaal 5 jaar ervaring met werken binnen of samen met de gemeentelijke overheid;

 • Minimaal 3 jaar ervaring met grootschalige gemeentelijke implementatietrajecten;

 • Volwassen gesprekspartner voor stakeholders op tactisch en (vooral) operationeel niveau;

 • Kennis van de gemeentelijke informatievoorziening.

Houdingaspecten

 • Zelfstandig: Is in staat met een grote mate van zelfstandigheid te opereren. Meldt tijdig

problemen of afwijkingen van de plannen aan de projectleider en weet wanneer de grenzen
van de eigen bevoegdheden en competenties worden bereikt;

 • Realistisch: Kan goed inschatten welke doelen en targets haalbaar zijn, welke instrumenten en

aanpakken werken;
3

 • Kritisch en flexibel: Is in staat om kritisch toetsend te zijn m.b.t. de werkwijze en activiteiten

en, in overleg met de projectleider, soepel bij te sturen wanneer de omstandigheden daarom
vragen.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


5 reacties

 • Datum
  01-02-2016 16:37
  Plaats
  Spijkenisse

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  01-02-2016 21:14
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  02-02-2016 16:13
  Plaats
  Pijnacker

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  02-02-2016 21:58
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  03-02-2016 09:59
  Plaats
  Heemstede

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten