Senior Adviseur Bedrijfsvoering/ Projectmanager

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
02-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Utrecht
Reacties
1
Bekeken
397
Status
Gesloten
Referentie
PP436

Afrondingstoelichting

Dank voor uw reacties.
Er is inmiddels een kandidaat in procedure; bij dit project waren specifieke eisen van de klant in combinatie met een maximaal uurtarief. Door de vele reacties kunnen wij helaas niet iedereen persoonlijk benaderen. Voor degenen die niet persoonlijk zijn benaderd geldt dit bericht tevens als afmelding. Voor een eventuele toelichting kunt u ons benaderen via info@oke4u.nl.

Met vriendelijke groet

André van Loon


Omschrijving

Voor een opdrachtgever zijn we op zoek naar een Senior Adviseur Bedrijfsvoering/ Projectmanager.

Functieomschrijving
Eén Rijkswaterstaat.
Als senior adviseur bedrijfsvoering met skills van projectmanager draag je bij als ‘partner in Business’ aan complexe ontwikkelings- en veranderprocessen in de rol van projectmanager-/leider binnen Masterplanprojecten. Jouw werkpakket betreft de facilitaire dienstverlening binnen Masterplanprojecten.
Context: Rijkswaterstaat Corporate diens, directie DFF, eenheid Facilitair is een van de vier landelijke facilitaire Concern Dienstverleners (CDV) in het kader van het rijksbrede programma
Compacte Rijksdienst. Naast RWS zijn ook Belastingdienst, Dienst Justitiële Inrichting en FM Haaglanden een CDV. Samen ontwikkelen ze één basis pakket (Rijks Producten Diensten
Catalogus (rPDC)) met producten en diensten met een dezelfde kostprijsopbouw en met dezelfde
klantbenadering. Het streven is dat in 2020 alle rijkskantoren zijn gekoppeld aan een van de vier
CDV's. De komende jaren zijn binnen de Rijksoverheid diverse huisvestingsbewegingen waarbij Rijksonderdelen zullen worden gehuisvest op andere locaties. De uitvoering is belegd in masterplanprojecten waarbinnen de CDV, de facilitaire dienstverlening inricht voor de toekomstige gebruikers. Dit in samenwerking met DGOBR (gedelegeerd opdrachtgever), de
Gemandateerd opdrachtgever (GO, RWS), huisvesting (RVB), Facilitair (CDV) en ICT (IDV).
De stevige senior adviseur bedrijfsvoering met skils als projectmanager geeft invulling aan het deelproject Facilitair binnen meerdere Masterplannen (= onze rol als CDV). Dit in samenwerking met onze Support en Expertise afdelingen binnen Facilitair. De projectleider Facilitair is verantwoordelijk voor het tijdig opleveren van producten en resultaten die nodig zijn om de
facilitaire dienstverlening conform rPDC te laten plaatsvinden op betreffende locatie.
Hierbij dient de Senior adviseur / projectmanager i.s.m. de projectleiders Support de volgende producten en resultaten op te leveren:
-Stelt afgestemd met de GO en de projectleiders Huisvesting en ICT een deelplan op voor de huisvesting dat integraal onderdeel wordt van het overkoepelende projectplan, zo veel mogelijk gebaseerd op de Rijks-PDC;
-Stelt een PvE Faciliteiten op (in samenspraak met het RVB en de ICT dienstverlener) mbt inrichting en meubilair o.b.v. kader rijkskantoor en R-PDC;
-Beoordeelt samen met het deelproject Huisvesting het ontwerp op functionaliteit en gebruikswaarde;
-Stelt de uitgangspunten op en beoordeelt het inrichtingsontwerp;
-Coördineert de kunstinrichting;
-Levert input aan het team Huisvesting over de huisvestingsbehoefte van de CDVorganisatie
-Stelt met de ICT-dienstverleners de uitgangspunten op voor de ICT tbv gebouwgebonden diensten en coördineert dit;
-Bereidt de inrichting voor van de organisatie die de facilitaire dienstverlening gaat verzorgen voor gebruikers;
-Werkt het concerndienstverleningsconcept uit binnen de afgesproken kaders en rPDC;
-Signaleert of er knelpunten ontstaan in het transitieproces van de huidige facilitaire
organisaties naar de toekomstige CDV-organisatie voor (dienstverleningsafspraken hierna DVA’s);
-Signaleert of er doorde clustering consequenties ontstaan voor de huidige facilitaire organisaties van de inhuizende gebruiksorganisaties;
-Bereidt de verhuizing voor van de huidige locaties naar de nieuwe locatie en draagt zorg voor overkoepelende afstemming;
-Informeert de Gemandateerde Opdrachtgever (GO) over de voortgang op het gebied van facilitaire voorzieningen (GROTIK - geld, risicomanagement, organisatie, tijd, informatie
en kwaliteit);
-Stemt af met de teams ICT/Huisvesting over overkoepelende zaken.
-Voorbereiding stuurgroepen voor de coördinator FEM (rol CDV).
De gebruikers zullen in het project worden betrokken door bij de totstandkoming van het Voorlopig Ontwerp op basis van het PvE en in een later stadium het Definitieve Ontwerp, bijwonen van een aantal workshops. Hierbij worden de gebruikers in eerste instantie betrokken bij de uiteindelijke invulling van de ruimten en de keuze van het losse meubilair. In een later stadium zullen de workshops en bijeenkomsten zich voornamelijk richten op het opstellen van
gedragsregels en instructies die horen bij het nieuwe werkconcept.
De senior adviseur Bedrijfsvoering werkt onder aansturing van coördinator Facilitaire Business (FB) en werkt inhoudelijk samen met coördinator Facilitities, Energie, Vervoersmobiliteit (FEM).
De coördinator FEM is tevens lid van de stuurgroepen binnen de Masterplannen. De coördinator FB is namens Directeur DFF aanspreekbaar/ rechterhand tav doorvertaling CDV-schap intern
RWS CD.
Het is een functie met veel diversiteit. Dit binnen een breed gebied van facility management, Compacte Rijksdienst binnen de bedrijfsvoering. De functie heeft een sterke relatie met de onze
collega’s bij FMH, DJI, BD, Defensie, DGOBR maar ook intern RWS-CD (directie bedrijfsvoering & Inkoop (Bedrijf RWS en afdeling Inkoop), IV-O en K&S/ CSRM, Facilitair (Support, Expertise).

Je bent een actief netwerker en je hebt een relevant netwerk van partijen binnen en buiten RWS opgebouwd. Je kunt ontwikkelingen op je vakgebied en in je omgeving omzetten in adviezen en producten. Je voert (inter)departementaal overleg en bent in staat afstemming te bereiken.
Binnen de keten realiseer je functionele afstemming met collega’s. Naar collega’s toe vervul je de rol van expert en coach.

Je streeft ernaar je werk elke dag beter te doen. Daarbij ga je voor kwaliteit en zoek je steeds naar verbetermogelijkheden. Je doet voorstellen die bijdragen aan het sturen en werken op basis
van vertrouwen. Je draagt bij aan kennisdeling door standaardisering van processen en het uitwisselen van informatie. Je ontwikkelt en realiseert serviceprocessen en draagt bij aan de
verbetering van keten- en werkprocessen. Naar collega’s vervul je de rol van expert en coach. Je draagt zorg voor kennisdeling en je bevordert je eigen professionaliteit door het bijhouden van
ontwikkelingen in je eigen vakgebied

Functie-eisen
Werk- en denkniveau
-Master/doctoraal - WO
Kennis en ervaring
-Opleiding in bij voorkeur een facilitaire en/ of bedrijfskundige richting;
-Minimaal opleiding PRINCE foundation of vergelijkbare opleiding;
-Werkervaring minimaal 8 jaar binnen bedrijfsvoering waarvan minimaal 5 jaar als projectmanager;
-Ervaring met het inrichten van facilitaire organisaties, klantbedieningsconcepten en FMISsystemen;
-Aantoonbare ervaring met Rijksbrede ontwikkeling: Landelijke Facilitair Management (LFMO), inrichting Concerndienstverleners (CDV’s);
-Kennis van het Rijksbrede Huisvestingsstelsel;
-Kennis van de Rijksbrede kaders zoals Kader Rijkskantoor, Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR), NKBR- Normenkader Beveiliging Rijkskantoren, ProductDienstCatalogus
Facilitaire;
-Concerndienstverleners, NEN 2748 (EN15.221).

Meest essentiële competenties

-Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer,

ondernemend en verbindend;
-Organisatiesensitiviteit;
-Samenwerken;
-Klantgerichtheid;
-Voortgangscontrole;
-Resultaatgericht;
-Overtuigingskracht.

Start opdracht

z.s.m.

Eind opdracht

31-1-2017

Maximaal aantal uren per week 36

Reageren kan tot 6-2-2016 met cv, motivatie en uurtarief incl. reiskosten en ex. BTW

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

  • Datum
    03-02-2016 17:33
    Plaats
    Roden

    Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten