Kwartiermaker Werkbedrijf

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
03-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
0
Bekeken
21
Status
Gesloten
Referentie
BCKWREQ16725

Omschrijving

Kwartiermaker Werkbedrijf
Je plek in de organisatie
In de regio Midden-Holland is het Werkbedrijf in ontwikkeling. Instrumenten zijn in de regio deels geharmoniseerd, afspraken tussen gemeenten en het UWV zijn grotendeels gemaakt, het regionaal marktbewerkingsplan is gereed en diverse werkafspraken met arbeidsmarktpartners zijn gemaakt.
Het Werkbedrijf moet verder georganiseerd en geprofessionaliseerd worden. In dit kader zijn wij daarom op korte termijn op zoek naar een Kwartiermaker. Wat staat je te doen ? De Kwartiermaker vervult een ondersteunende en verbindende rol bij de verdere ontwikkeling, realisatie en versterking van het regionaal Werkbedrijf.
De Kwartiermaker stroomlijnt vanuit deze rol de uitvoering van het Plan van aanpak + Werkprogramma. Hij/zij doet dit als procesbegeleider in zeer nauwe samenwerking met de professionals in arbeidsmarkt, die ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de werkgeversdienstverlening vorm geven en de garantiebanen realiseren.
De Kwartiermaker ondersteunt de accountmanagers en gaat samen met hen en andere arbeidsmarktpartners aan de slag om bedrijven te activeren en beweging te genereren, met als resultaat dat de afgesproken garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking worden gerealiseerd.
Daarnaast heeft de Kwartiermaker een ondersteunende taak om vanuit zijn/haar rol een bijdrage te leveren aan het verder professionaliseren van het Werkgeversservicepunt als uitvoeringsorgaan van het Werkbedrijf.

Als Kwartiermaker werk je aan de opdracht van het regionale bestuur Werkbedrijf. In dit kader ben je direct aanspreekpunt voor de bestuursleden. Functioneel val je direct onder de wethouder Sociale Zaken van de gemeente Gouda (tevens voorzitter van het bestuur Werkbedrijf). Je werkt nauw samen in een team met een arbeidsdeskundige, werkcoaches en accountmanagers van de gemeenten, het UWV en het SW-bedrijf. Je legt de verbinding met andere arbeidsmarktpartners in het complexe werkveld ‘arbeidsmarkt’. Hierbij werk je ondermeer nauw samen met de afdelingen beleid van de verschillende gemeenten in de regio Midden-Holland, met de regionale SW-bedrijven en met scholen. Verder zijn de bestuurders van gemeenten en grote bedrijven je gesprekpartner.

De Kwartiermaker realiseert in dit kader de volgende resultaten

Draagt bij, in samenwerking met arbeidsmarktpartners, aan het afgesproken aantal garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking.
Maakt en monitort afspraken tussen gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties over de werving en invulling van vacatures voor mensen met een arbeidsbeperking.
Voert het plan van aanpak en marktbewerkingsplan gericht op de garantiebanen uit en stroomlijnt in dit kader, in afstemming met wethouders en accountmanagers, de werkgeversbenadering.
Ondersteunt één publiek aanspreekpunt in de regio waar vraag en aanbod van vacatures enwerkzoekenden inzichtelijk is.
Draagt bij aan het professionaliseren van het Werkgeversservicepunt als uitvoeringsorganisatie van het Werkbedrijf.
Evalueert activiteiten en stelt de begroting en het jaarprogramma op.
Signaleert knelpunten en lost deze, in afstemming/samenwerking met partners op.
Wat neem je mee ? De kandidaat
heeft zeer sterke affiniteit met het bedrijfsleven;
heeft kennis van de verhoudingen en het speelveld binnen de regionale arbeidsmarkt en Werk & Inkomen (bij voorkeur van de regio Midden-Holland);
heeft kennis en ervaring op het gebied van bestuurlijk en organisatorische verhoudingen binnen de gemeentelijke overheid;
heeft kennis van de wet- en regelgeving inzake Werk & Inkomen en arbeidsmarkt;
heeft een pré als er kennis van en ervaring is met de doelgroep van de Wet Banenafspraak, WSW en/of Wajong;
beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en je bent in staat om goed te schakelen tussen gemeenten en andere stakeholders;
is in staat tot het realiseren van draagvlak;
is een gesprekspartner voor directies van grote bedrijven en van bestuurders;
is een echte netwerker en heeft verbindende kwaliteiten om partijen met uiteenlopende belangen mee te krijgen in gezamenlijke doelen;
is samenwerkingsgericht;
heeft een sterke externe oriëntatie om kansen die zich voordoen optimaal te benutten;
neemt initiatieven en werkt planmatig;
heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en
is in staat managementinformatie te verzamelen en een rapportage op te stellen.

Minimaal HBO opleiding

Startdatum 1-3-2016
Einddatum 1-10-2016
Optie tot verlenging ja
Aantal uur per week 24

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten