Adviseur Systemen Sturingsinformatie Digitale Agenda 2020

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
08-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
2095
Status
Gesloten
Referentie
16.012

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2529 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Vacature

Adviseur Systemen Sturingsinformatie
Digitale Agenda 2020
(vacaturenummer:16.012)

Het betreft een tijdelijke functie voor een initiële periode van 3 maanden per 1 maart 2016, met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden tot maximaal eind 2016. Het betreft een betrekking van maximaal 32 uur per week.

Over KING

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te ondersteunen bij de nrichting van hun informatievoorziening en door het leveren van sturingsinformatie. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over eDiensten en I&SA

De afdeling Inzicht en Sturingsadvies (I&SA) is een van de twee afdelingen van KING. I&SA richt zich op het verzamelen, ontsluiten en duiden van (sturing)informatie over en omtrent Gemeenten. I&SA adviseert gemeenten in de toepassing van deze informatie ten behoeve van beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Tot het takenpakket van I&SA behoort onder andere de website ww.waarstaatjegemeente.nl (met o.a. de burgerpeiling, de monitor sociaal domein) en het kenniscentrum dienstverlening . Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING. De afdeling eDiensten is de tweede afdeling van KING. eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, beheer burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd, zoals operatie BRP en Informatievoorziening Sociaal Domein. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING. Het programma Digitale Agenda 2020 valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling eDiensten.

Digitale Agenda 2020

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender bestaand uit enerzijds op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds landelijke initiatieven.
De ontwikkeling en kansen op het gebied van sturingsinformatie is benoemd als een belangrijke pijler in de digitale agenda. De digitalisering van de wereld schept ongekende kansen voor het
genereren van nieuwe informatie en inzichten, die gebruikt kunnen worden door gemeenten voor gerichte beleid sturing en horizontale verantwoording. Op dit moment bestaan er diverse systemen voor het verzamelen, genereren en presenteren van sturingsinformatie; lokale interne gemeentelijke en landelijke systemen (benchmarks, monitors, Venster, WSJG).

De kansen, vragen en ontwikkeling naar sturingsinformatie groeit en daarmee ook de systemen die dit realiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitbreiding naar nieuwe beleidsterreinen en het leggen van de verbinding tussen bestaande domeinen. Anderzijds is het een vraag naar deintegratie van systemen in de koppeling van het operationeel, tactisch en strategische niveau.
De ambitie binnen Digitaal 2020 is om deze systemen efficiënter, flexibeler en intelligenter te maken.

Doel van de functie

Als adviseur ben je het aanspreekpunt namens KING ten aanzien van de innovaties rond systemen voor sturingsinformatie. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen – en daarna uitvoeren – van het plan van aanpak hoe er vanuit KING/VNG geïnvesteerd wordt in huidige systemen en nieuw te ontwikkelen systemen. Je werkt hierin samen met de productmanagers van bestaande systemen om te kijken waar ruimte voor innovaties zijn. Daarnaast werk je samen met collega’s en stakeholders. om nieuwe systemen en proposities te ontwikkelen. Je neemt de regie in het ontwikkelen van een “sturingsinformatie-architectuur”. Op basis van deze kennis en ervaring adviseer je KING voor toekomstige ontwikkeling en investeringen inzake systemen voor sturingsinformatie. Je kan goed schakelen tussen een bestuurlijke omgeving en de praktische invulling van informatiesystemen. Daarnaast kan je goed de verbinding leggen tussen landelijke en kleinschalige initiatieven. Je werkt in een breed netwerk van gemeenten, rijksinstanties, maatschappelijke organisaties en private partijen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Opstellen van het plan van aanpak voor KING voor innovaties in zake systemen voor sturingsinformatie;

 • Initiëren, adviseren en begeleiden van projecten gericht op innovaties op bestaande en nieuw te ontwikkelen systemen;

 • Analyseren en herontwerpen van bestaande systemen met ontwikkeling van business cases en in beeld brengen van bestuurlijke implicaties;

 • Vormgeven aan de ontwikkeling van en “sturingsinformatieachitectuur”;

 • Onderhouden van een breed netwerk van stakeholders (intern/extern) op dit domein;

 • Plannen en bewaken van de uitvoering van het project, inclusief voortgangsrapportages.

Verwacht kennis- en ervaringsniveau

 • WO werk- en denkniveau;

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;

 • Diepgaande kennis en meerjarige ervaring ten aanzien van sturingsinformatie systemen op landelijk en gemeentelijk niveau;

 • Aantoonbare ervaring in een projectmanagement rol in het ontwerp, realisatie of beheer van een (collectieve) sturingsinformatiesysteem voor gemeenten, binnen een interbestuurlijke context.

 • Kennis en ervaring met benchmarks, monitors, business intelligence, datawarehouse constructies, verzamelen – verwerken en presenteren van informatie;

 • Kennis van nieuwe ontwikkelingen rond sturingsinformatie, waaronder ongestructureerde data, Big Data;

 • Beschikken over een netwerk met gemeenten, rijksoverheid, maatschappelijke en private organisaties en academische partijen;

 • Ervaring in projectleiding en advisering binnen grootschalige en landelijke projecten/programma’s aangaande sturingsinformatiesystemen, en gemeentelijke overheid in het bijzonder;

 • Analyse en adviesvaardigheden op senior niveau – mondeling en schriftelijk;

 • Om kunnen gaan c.q. snel kunnen schakelen tussen verschillende belangen, doelgroepen en niveaus;

 • Ervaring in het omzetten van complexe verandervraagstukken binnen een interbestuurlijke context naar (realistische) projecten/programma’s.

Houdingsaspecten

 • Klantgericht;

 • Kwaliteitsgericht;

 • Resultaatgericht;

 • Samenwerkingsgericht;

 • Analytisch vermogen;

 • Anticiperend vermogen;

 • Omgevingsbewustzijn.

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke functie voor een periode van 3 maanden met een omvang van 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging). De functie is in het functiehuis van KING gewaardeerd in schaal 13 BBRA. Het bijpassende inhuurtarief is van die schaal afgeleid en is inclusief BTW maar exclusief reis- en verblijfkosten. Het maximum uurtarief staat vermeld in de vragenlijst welke te vinden is in CTM. www.ctmsolution.nl/

Neem voor meer informatie over deze functie contact op middels het tabblad ‘berichten’ in de
uitvraag.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie
kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 19 februari 2016 tussen 9:00 uur en 17:00 uur. Op
basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een tweede gesprek in de week
erop.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  11-02-2016 11:53
  Plaats
  Utrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten