Safetymanager Senior

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
04-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
240
Status
Gesloten
Referentie
BCSSREQ15326

TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functie ERTMS Safetymanager (senior)
Bedrijfsonderdeel NS Reizigers
(Stand)plaats Utrecht
Afdeling ERTMS Project
Opleidingsniveau HBO/TU
Arbeidsduur 16 uur per week
Duur 31 dec. (optie tot verlenging)
Startdatum 15 feb. 2016

Bedrijfsonderdeel
NS Reizigers huurt in, de werkzaamheden worden echter op basis van een Samenwerkingsconvenant tussen Ministerie I&M, ProRail en NSR ten behoeve van alle in Nederland actieve vervoerders uitgevoerd.

Afdeling
ERTMS staat voor European Rail Traffic Management System. Met dit Europees genormaliseerde treinbeveiligingssysteem worden verbeteringen in veiligheid en interoperabiliteit nagestreefd en zijn potentiële voordelen te realiseren op het gebied van capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid.
Op 11 april heeft het kabinet een voorkeursbeslissing genomen voor de uitrol van ERTMS in NL. Het voorkeursscenario houdt in dat ERTMS met beproefde technologie van Level 2 in de periode tot en met 2028 wordt ingevoerd op het spoor in grote delen van de brede Randstad. In 2022 dient ERTMS ingebouwd te zijn in al het materieel dat rijdt op het Nederlandse spoor. De voorkeursbeslissing markeert de overgang van de Verkenningsfase naar de Planuitwerkingsfase.
Voor de Planuitwerkingsfase is onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) een Plan van Aanpak uitgewerkt. In dit plan is beschreven hoe het ERTMS programma organisatorisch is ingericht, welke activiteiten moeten worden uitgevoerd en welke fasering daarbij wordt onderscheiden. Uitgangspunt is dat IenM, ProRail en NS in programmaverband samenwerken maar ieder ook vanuit zijn eigen kracht opereert. De activiteiten zijn verdeeld in de hoofdwerkpakketten (1) Vervoersysteem, (2) Infrastructuur en (3) Materieel.

Daarnaast wordt binnen de Planuitwerkingsfase onderscheid gemaakt in 2 fasen

 • Planuitwerkingsfase 1: in deze fase wordt ‘kwartier gemaakt’ en staat het invullen van de gezamenlijke kaders centraal. Op basis van deze kaders kunnen de definitieve opdrachten voor de uitvoering van de hoofdwerkpakketten in fase 2 worden bepaald en verstrekt.

 • Planuitwerkingsfase 2: in deze fase staat het voorbereiden van de Projectbeslissingen infrastructuur en materieel centraal. Dit houdt in dat de hoofdwerkpakketten 2 en 3 door ProRail en NS worden uitgevoerd en op basis daarvan in 2016 een beslissing tot start aanbesteding kan worden genomen.

Het programma bevindt zich momenteel in de overgang van fase 1 naar fase 2. Na het nemen van genoemde Projectbeslissingen c.q. bij het ingaan naar de volgende implementatiefase zal de organisatie van het programma worden geëvalueerd en mogelijk bijgesteld.
De huidige status is dat de beschreven werkzaamheden in hoofdwerkpakket 3 worden uitgevoerd.

Doel van de functie
In de rol van senior ERTMS Safetymanager werk je parttime voor het project ERTMS On Board aan de systeemveiligheid van de producten die in de realisatiefase van het project toegepast gaan worden.
Het project heeft als doel het bewerkstelligen van een soepele en probleemloze introductie van ERTMS. Daarvoor is een op samenwerking met ETCS on-board apparatuur aangepast ATB systeem (een STM ATBEG) nodig. Eén van de scenario’s om een dergelijk systeem te realiseren is het systeem in eigen beheer ontwikkelen. Dit te ontwikkelen systeem bestaat uit software- en hardware- subsystemen.
Het ontwikkel- en vrijgaveproces zal in overeenstemming met Cenelec 50126, 50128 en 50129 worden uitgevoerd.
Aanmaak van software- en hardware zal in eigen huis en met te contracteren partners en/of toeleveranciers plaats vinden.
Als safetymanager zorg je in opdracht van de projectmanager voor het opstellen en onderhouden van een veiligheids- en validatieplan. Je adviseert de technisch leider en de projectmanager bij het maken van complexe keuzes in de driehoek veiligheid-beschikbaarheid-kosten.
Daarnaast steun je het ontwikkelteam actief bij de daadwerkelijke invulling van de veiligheidseisen en de vereiste dossiervorming.
Je zorgt dat de Generic Application Safety Case wordt opgebouwd en onderhoud in samenspraak met de projectmanager het contact met de Inspectie Leefomgeving en Transport en een externe Assessor.
Indien dat noodzakelijk is organiseer je audits bij toeleveranciers en partners.
Uiteindelijk moet er een conformiteitverklaring voor de “interoperability constituent’ STM ATB worden verkregen.
Het systeem moet voldoen aan (EU)2012/88 en (EU)2015/14 en de Regeling indienststelling spoorvoertuigen. Je krijgt te maken met Safety Integrity level 3.
Naast het safetymanagement is het ook noodzakelijk om het kwaliteitsmanagement in de projectcontext te organiseren. Je krijgt hierin een leidende rol.
Voor de uitvoering van de ‘dagelijkse’ activiteiten wordt je geassisteerd door een junior.

Werkzaamheden
Je ondersteunt het projectteam bij het uitvoeren alle vraagstukken aangaande het veiligheidsmanagement voor de in eigen beheer te ontwikkelen STM ATBEG.

 • Je stelt een veiligheids- en validatie- plan (V&V-plan) op.

 • Je stelt een projectkwaliteitsplan (PKP) op.

 • Je maakt voorstellen voor de toe te passen procedures.

 • Je beoordeelt door de technische staf opgestelde procedures.

 • Je voorziet het team van de noodzakelijke templates waardoor de uitvoering uniform en gestructureerd kan verlopen.

 • Je richt een veiligheidsdossier in en bewaakt de voortgang daarvan.

 • Je signaleert achterstanden en assisteert zo nodig actief bij het overwinnen van barrières.

 • Je hebt een beslissende stem bij ‘gate-revieuws’ bij de afsluiting van een fase zoals de Cenelec die kent.

 • Je levert een bijdrage aan de beoordeling van te selecteren leveranciers / partners.

 • Je organiseert audits van het eigen ontwikkelteam, dan wel voert deze uit.

 • Je organiseert naar behoefte audits bij leveranciers / partners, dan wel voert deze uit.

 • Je bereidt de keuze van een variant voor door de karakteristieken van de diverse varianten tegen elkaar te toetsen.

 • Je zorgt dat de te selecteren externe assessor zijn werkzaamheden op doelmatige wijze kan uitvoeren.

Je bent gesprekspartij voor prototype leverancier bij technisch inhoudelijke vraagstukken en je werkt intensief samen met de teamleden van het projectteam ERTMS.
Je doet je werk samen met professionals uit het spoor, de projectmanager, de ontwikkelleider, SW specialisten, HW- en SW-testers en partijen uit de markt.

Functie eisen / Opleiding, Kennis en Werkervaring

 • Een afgeronde HBO / TU opleiding bij voorkeur in een technische richting.

 • Minimaal 15 jaar aantoonbare werkervaring op het treinbeveiliging en/of ATP systemen en het daaraan gerelateerde safetymanagement.

Gedrag, Vaardigheden/ Competenties

 • Is in staat om een dossier in overeenstemming met de door de Cenelec gestelde eisen inrichten, zodanig dat externe assessments zonder verrassingen doorlopen kunnen worden.

 • Kan de vakinhoudelijke discussie met gesprekspartners in de branche zodanig voeren zodat op effectieve wijze het doel gerealiseerd wordt.

 • Is in staat om het ontwikkelteam te inspireren.

De kernwaarden zijn proactief, verbindend, vakkundig en gastvrij.

Startdatum 15-2-2016
Einddatum 31-12-2016
Optie tot verlenging ja
Aantal uur per week 16

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten