HR Adviseur Politie (Dienst HRM) senior

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
06-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Utrecht, mogelijk Den Haag
Reacties
5
Bekeken
355
Status
Gesloten
Referentie
PR

Omschrijving

Functienaam

Senior HR Adviseur

Standplaats

Midden NL, Utrecht (mogelijk Den Haag)

Startdatum

01-04-2016

Einddatum

31-10-2016

Optie tot verlenging

Ja

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

Adviseren van de operationele eenheid op het gebied van transitie nav de reorganisatie. Doelgericht werken aan het tot stand komen en laten implementeren van de teamplannen en de doelstellingen voor 2016. De rust helpen bewaken in de organisatie ten tijde van herplaatsingen. Begeleiding bij de inzet van ontwikkelplannen.

In de rol van HR Business Partner meedenken, adviseren en als samenwerkende partner participeren in de realisatie van de doelstellingen van de lijn waarbij de focus ligt op formatieplanning en het herplaatsen van medewerkers.

Doelstelling

Doelgericht werken aan het tot stand komen en het laten implementeren van de teamplannen en de doelstellingen voor 2016. De organisatie ondersteunen om op effectieve en efficiënte wijze door de tweede fase (herplaatsingstraject) van herstructurering te komen. Flexibel inspringen daar waar nodig en voor de (wisselende) werkzaamheden die extra ondersteuning vragen.

Verantwoordelijkheden

Adviseren, operationele sturing, verantwoordelijkheden daar laten oppakken waar ze thuishoren in de lijn, bij ondersteunende diensten en bij HR adviseur zelf.

Vakmatige taken

•Bijdragen aan een efficiënte en effectieve organisatie door (aangereikte) problematiek op te lossen en/of diensten te leveren;
•Adviseren over bijsturen en verbeteren van de toepassing van vastgestelde (nieuwe) werkwijzen, uitvoeringskaders en procedures door instrumenten, methoden en technieken aan te dragen;
•Monitoring van het juiste gebruik en toepassing van beleids(producten);
•Begeleiden van de implementatie van (nieuw) beleid en (nieuwe) beleidsproducten (werkwijzen, methoden, technieken, instrumenten, kaders, wet-en regelgeving);
•Verrichten van operationele sturing, maakt uitvoeringsafspraken, stuurt op het maken van randvoorwaardelijke afspraken en stuurt op het nakomen hiervan gericht op de aanpak en de realisatie van vastgestelde resultaten;
•Bevorderen van de deskundigheid van leidinggevenden en collega’s door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen.

Leidinggevende taken

Sturen van strategische, tactische en operationele processen ten tijde van reorganisatie in een organisatie in transitie op weg naar één landelijk korps met de nieuwe verantwoordelijkheid van HRM in de lijn.

Contacten

Contacten richten zich primair op leidinggevenden, collega's HRM en medewerkers.

Inzet in de lijn of project

Zowel lijn als project organisatie.

Opleiding

Minimaal afgeronde 4-jarige geaccrediteerde HBO opleiding (HR Management of Sociale Werk of Pedagogiek of Psychologie of Maatschappelijk Werk) aangevuld met een post HBO specialisatie(s).

Werkervaring

•Aantoonbaar 3 jaar werkervaring als strategisch HR Business Partner of Consultant in een complexe middelgrote organisatie(s) van 300+ medewerkers in de afgelopen 5 jaar. Dit moet duidelijk herkenbaar zijn in het CV van de kandidaat.
•Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als HR Adviseur in een reorganiserende middelgrote organisatie(s) van 300+ medewerkers in de afgelopen 8 jaar. Dit moet duidelijk herkenbaar zijn in het CV van de kandidaat.
•Aantoonbare opgedane kennis en ervaring van herstructurering/reorganisatie binnen een middelgrote organisatie(s) van 300+ medewerkers. Dit moet duidelijk herkenbaar zijn in het CV van de kandidaat.
•Aantoonbare opgedane werkervaring met het maken en implementeren van formatie, ontwikkel en afdelingsplannen in de afgelopen 8 jaar in een middelgrote organisatie van 300+ medewerkers.
•Aantoonbare opgedane werkervaring met het vertalen van strategische doelstellingen naar HR activiteiten. Dit moet duidelijk herkenbaar zijn in het CV van de kandidaat.
•Aantoonbare opgedane werkervaring met adviseren, begeleiden en coachen van leidinggevenden met de uitvoering van diverse HR taken in een middelgrote organisatie van 300+ medewerkers in de afgelopen 5 jaar. Dit moet duidelijk herkenbaar zijn in het CV van de kandidaat.
•Aantoonbare ervaring met herplaatsingtrajecten en interne mobiliteit.

Kern competenties

Integriteit
Resultaatgericht
Omgevingssensitiviteit
Samenwerkingsgericht
Innovatief

Aanvullende competenties

Klantgerichtheid
Flexibel
Stressbestendig

Intake gesprekken

De sollicitatieprocedure bestaat uit 2 gesprekken. Houdt er rekening mee dat de 1e gesprekken zullen plaatsvinden op 23 februari 2016 en de 2e gesprekken op 24 februari 2016. Andere datum is helaas NIET mogelijk.

CV

Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.
In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Referenties

Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's

Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring

De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van de verlopige gunning een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen aanleveren.

Tarieven

Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de politie voor vergoeding in aanmerking komt. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn. Marktconform en reëel houdt in dat inschrijvers eerlijke, kostendekkende en in de markt gebruikelijke prijzen dienen op te geven, als basis voor een gezonde overeenkomst. Het doel hiervan is te voorkomen dat prijzen worden ontvangen die te veel afwijken van hetgeen in de markt gebruikelijk is, welke enerzijds de gunningsmethodiek negatief benvloeden en anderzijds praktisch niet toepasbaar zijn.
In het kader van de grondbeginselen van de aanbestedingswetgeving wordt de kandidaat alleen gesproken. Er dient een gelijke behandeling voor elke partij in het inkooptraject te zijn.

Screening

De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-04-2016 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-10-2016 voor 36 uur per week.
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

U kunt reageren t/m 12-2 a.s. Graag reactie met uurtarief ex BTW en incl. reiskosten.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


5 reacties

 • Datum
  10-02-2016 10:17
  Plaats
  leiden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  10-02-2016 11:08
  Plaats
  Naarden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-02-2016 13:58
  Plaats
  Utrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  22-02-2016 13:53
  Plaats
  Hengelo

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-03-2016 10:14
  Plaats
  Poortugaal

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten